TaiYo:n hallituksessa uusia jäseniä – New members in ArtSU’s Executive Board

TaiYo:n hallituksessa on syksyn alussa vaihtunut kolme jäsentä – tervetuloa mukaan Matleena, Noora ja Yonatan! Samalla hallitus on päättänyt uudestaan keskinäisestä työnjaostaan:

 • Sofia Charifi: hallituksen puheenjohtaja
 • Veera Isotalo: varapj., koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat, tuutorointi
 • Sini Kaartinen: varapj., taide- ja kulttuuripolitiikka, tuutorointi
 • Terhi Hartikainen: koulutuspolitiikka, työelämä
 • Matleena Kohonen: sosiaalipolitiikka, tapahtumat, ympäristö
 • Noora Lehtovuori: taide- ja kulttuuripolitiikka, tapahtumat, Vapaan taiteen tila
 • Yonatan Quemado: viestintä, kansainväliset asiat

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät Hallitus-sivulta. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tiedotettavaa ylioppilaskunnan suuntaan, ota rohkeasti yhteyttä kyseisestä aihealueesta vastaavaan hallituksen jäseneen! Kaikissa asioissa voit toki olla yhteydessä myös ylioppilaskunnan toimistoon ja työntekijöihin, joiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Nya medlemmar i KonSts styrelse

KonSts styrelse fick tre nya medlemmar i början av hösten – välkommen med Matleena, Noora och Yonatan! Därmed har styrelsen också beslutat om sina ansvarsområdena:

 • Sofia Charifi: styrelseordförande
 • Veera Isotalo: vice ordförande, utbildningspolitik, stadsfrågor, tutorering
 • Sini Kaartinen: vice ordförande, konst- och kulturpolitik, tutorering
 • Terhi Hartikainen: utbildningspolitik, arbetslivet
 • Matleena Kohonen: socialpolitik, evenemang, miljö
 • Noora Lehtovuori: konst- och kulturpolitik, evenemang, Rummet för fri konst
 • Yonatan Quemado: kommunikation, internationella ärenden

Kontaktinformation för styrelsemedlemmar finns på sidan Styrelse. Om du har frågor eller information till Studentkåren är du välkommen att kontakta den styrelsemedlem som ansvarar för det temat! Naturligtvis kan du också kontakta studentkårens kansli och anställda i alla frågor; kontaktinformation finns på sidan Kontakt.

New members in ArtSU’s Executive Board

ArtSU’s Executive Board has three new members – welcome Matleena, Noora and Yonatan! The Board has also re-decided on each member’s fields of responsibility:

 • Sofia Charifi: Chairperson of the Board
 • Veera Isotalo: Vice Chair, Educational Policy, City Affairs, Tutoring
 • Sini Kaartinen: Vice Chair, Art and Cultural Policy, Tutoring
 • Terhi Hartikainen: Educational Policy, Work and Employment Affairs
 • Matleena Kohonen: Social Policy, Events, Environment
 • Noora Lehtovuori: Art and Cultural Policy, Events, Space for Free Arts
 • Yonatan Quemado: Communications, International Affairs

Contact information for Board members can be found on the page Executive Board. If you have any questions or information for the Student Union, feel free to contact the board member responsible for the topic in question! Of course, you can also contact the Student Union’s office and employees in all matters; their contact information can be found on the page Contact Information.