Opintoihin ja Taideyliopistoon vaikuttaminen

Yliopisto on akateeminen ja taiteellinen yhteisö, ja opiskelijat ovat tämän yhteisön tasavertaisia jäseniä siinä missä opettajat, professorit tai hallintohenkilökuntakin. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia omiin opintoihinsa ja että yliopiston johto, opettajat ja henkilökunta ovat kiinnostuneita opiskelijoiden mielipiteistä. Vaikuta siis rohkeasti sinulle tärkeisiin asioihin Taideyliopistolla ja sen opiskelijayhteisössä!

  • Hae opiskelijaedustajaksi. Yliopiston asioista päätetään erilaisissa virallisissa toimielimissä, joita ovat esimerkiksi yliopistokollegio, akatemioiden johtokunnat ja erilaiset työryhmät. Kaikissa näissä on opiskelijaedustus, ja opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Tietoa avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat viikottain sähköpostiisi tulevasta viikkotiedotteesta sekä ylioppilaskunnan nettisivuilta kohdasta avoimet luottamuspaikat (linkki).
  • Rekrytointiryhmissä on niin ikään opiskelijaedustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Taideyliopistoon rekrytoidaan uusia lehtoreita tai professoreita, on opiskelija mukana tekemässä päätöstä hakijoista. Tiedot avoinna olevista paikoista rekrytointiryhmissä löytyvät yhdessä muiden opiskelijaedustajien paikkojen kanssa ylioppilaskunnan viikkotiedotteesta ja nettisivuilta (linkki).
  • Ylioppilaskunta on sinua varten. Yksi ylioppilaskunnan lakisääteisistä tehtävistä on edunvalvonta eli opiskelijoiden näkökulman pitäminen esillä yliopiston päätöksenteossa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Ylioppilaskunta tapaa säännöllisesti yliopiston ja akatemioiden johtoa ja ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, joten ota rohkeasti yhteyttä TaiYo:n hallitukseen, edustajistoon tai työntekijöihin, jos sinulla on kysyttävää tai vaikka näkemys siitä, mitä jollekin epäkohdalle yliopistossamme pitäisi tehdä. TaiYo:n yhteystiedot löydät täältä (linkki) ja lisätietoa ylioppilaskunnan toiminnasta löydät täältä (linkki).
  • Ole suoraan yhteydessä jonkin toimielimen opiskelijaedustajaan tai yliopiston hallintoon! Opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista päätetään eri paikoissa Taideyliopistotasolla, eri akatemioissa tai koulutusohjelmittain/aineryhmittäin, ja ylioppilaskunta auttaa mielellään, jos et tiedä, missä esimerkiksi jokin päätös on tehty. Tiedot yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja akatemioiden johtokuntien opiskelijaedustajista löytyvät täältä (linkki).
  • Lähde mukaan jaoston tai ainejärjestön toimintaan. Jokaisessa akatemiassa toimii akatemiajaosto ja SibAlla lisäksi joitain ainejärjestöjä. Näiden kautta voit vaikuttaa erityisesti omaan koulutusohjelmaasi, aineryhmääsi tai akatemiaasi liittyviin asioihin. Jaostojen ja järjestöjen yhteystiedot löytyvät täältä (linkki).