Säännöt ja linjaukset

Tälle sivulle on koottu ylioppilaskunnan säännöstö ja muut toimintaa ohjaavat dokumentit. Omien sääntöjen ja päätösten lisäksi ylioppilaskunnasta säädetään yliopistolaissa.

Ylioppilaskunnan säännöstö
Ylioppilaskunnan säännöt
Edustajiston työjärjestys
Hallituksen työjärjestys
Hallinto-ohjesääntö
Talousohjesääntö
Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista
Ohjesääntö ylioppilaskunnan tunnuksista
Jaosto- ja yhdistysohjesääntö
Vaalijärjestys

Edustajiston hyväksymät linjapaperit
Linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä
TaiYo:n taidepoliittiset linjat
TaiYon taidepoliittiset tavoitteet vaalikaudelle 2019-2023

Hallituksen toistaispäätökset
Toistaispäätös jäsenyysperusteista
Toistaispäätös jäsenmaksusta
Muut toistaispäätökset

Hallituksen vuotuispäätökset 2019
Vuotuispäätös hallinnon opiskelijaedustajista
Vuotuispäätös avustuksista

Sibelius-Akatemian tilaetiketti 1.1.2015 alkaen
Tilaetiketti kokonaisuudessaan
Tilaetiketti – lyhyt versio
Practice space etiquette in English

Leave a reply