Turvallisemman tilan periaatteet

Taideyliopiston ylioppilaskunnan turvallisemman tilan periaatteet

Taideyliopiston ylioppilaskunnan turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on rakentaa yhdenvertaista ja mukaanottavaa ilmapiiriä, jossa jokainen toimintaan ja tapahtumiin osallistuva voi tuntea kuuluvansa sekä tuntea olonsa turvalliseksi. Turvallisemman tilan luominen edellyttää kaikkien aktiivista osallistumista ja vastuunkantoa. Nämä periaatteet ovat voimassa kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa ja tapahtumissa, ja kaikkien edellytetään sitoutuvan niihin.

  • Kohtaa jokainen ihminen sellaisena kuin hän on. Tunnista omat etuoikeutesi, vältä olettamusten tekemistä ja haasta niitä. Anna jokaisen määritellä itse itsensä. Huomioi ja arvosta ihmisten moninaisuutta.
  • Pyri kommunikoimaan tavalla jota kaikkien on mahdollista ymmärtää. Huolehdi, että kaikki pääsevät keskusteluissa osalliseksi, anna tilaa ja kuuntele. 
  • TaiYo:n toiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, rasismille, kiusaamiselle, syrjinnälle ja asiattomalle käytökselle.
  • Kunnioita toisten ihmisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta. Ei tarkoittaa ei, lopeta jos toinen niin pyytää. Älä häiritse ketään koskettamalla, sanallisesti tai tuijottamalla.
  • Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, sinulla on oikeus puuttua, tai ilmoittaa tapahtuneesta tapahtumaturvallisuushenkilölle, vaikkei tilanne koskisikaan itseäsi. Halutessasi voit ottaa tapahtuman jälkeen yhteyttä TaiYo:n häirintäyhdyshenkilöihin. Jos toimit itse väärin, ja siitä huomautetaan sinulle, ota vastuu teostasi ja pyydä anteeksi.

Luo omalla toiminnallasi avointa ja turvallista ilmapiiriä.

Nämä turvallisemman tilan periaatteet on hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 30.11.2021. Periaatteita tarkastellaan vähintään vuosittain ja päivitetään tarpeen mukaan. 

Häirintäyhdyshenkilöt

Ruut Eleonoora Karhula (SibA), ruut.karhula (at) uniarts.fi, 040 961 1834

Rauha Arana (KuvA), rauha.arana (at) uniarts.fi, 045 139 1069

Voit olla yhteydessä keneen tahansa häirintäyhdyshenkilöistä akatemiasta riippumatta.