Principerna för tryggare utrymmen

Konstuniversitetets studentkårs principer för tryggare utrymmen

Konstuniversitetets studentkårs principer för tryggare utrymmen är till för att bygga en jämställd och inkluderande samvaro, där alla som deltar i verksamheten och evenemangen kan känna sig trygga och välkomna. För att skapa ett tryggare utrymme krävs det att alla deltar aktivt i arbetet och tar gemensamt ansvar. Dessa principer gäller i alla studentkårens evenemang samt all verksamhet och alla förutsätts att åtlyda dem.

  • Bemöt alla människor så som hen är. Identifiera dina egna privilegier, undvik att göra antaganden och utmana dem. Låt var och en definiera sig själv och sin identitet. Ta andra i beaktning och värdesätt mångfalden av människor.
  • Sträva efter att kommunicera på ett sätt som är förståeligt för alla. Se till att alla kan delta i diskussionen - ge utrymme och lyssna. 
  • Det är nolltolerans för alla former av trakasserier, racism, mobbning, diskriminering och annat osakligt beteende i KonSt:s verksamhet.
  • Respektera andra människors personliga integritet (både fysiskt och psykiskt). Nej betyder nej, sluta om den andra ber dig att sluta. Stör inte någon verbalt eller genom att röra eller stirra.
  • Om du ser eller upplever osakligt beteende, har du rätt att ingripa eller anmäla händelsen vidare till evenemangssäkerhetspersonerna även om situationen inte skulle röra dig direkt. Om du vill kan du kontakta KonSt:s trakasseriombud efter evenemanget. Om du själv har agerat fel och blir påpekad om saken, ta ansvar och be om ursäkt.

Skapa en trygg och öppen atmosfär genom ditt egna agerande.

Dessa principer för tryggare utrymmen har godkänts under Konstuniversitetets studentkårs styrelsemöte 30.11.2021. Principerna kontrolleras minst en gång om året och uppdateras vid behov. 

Trakasserikontaktpersoner

Ruut Eleonoora Karhula (SibA), ruut.karhula (at) uniarts.fi, 040 961 1834

Rauha Arana (KuvA), rauha.arana (at) uniarts.fi, 045 139 1069

Voit olla yhteydessä keneen tahansa häirintäyhdyshenkilöistä akatemiasta riippumatta.