Styrelsen

Styrelsen leder KonSts verksamhet och vardag. I praktiken ansvarar styrelsen för genomförandet av verksamhetsplanen, ordnar evenemang, tar ställning i KonSts namn, representerar studentkåren och sörjer dagligen för att studerandenas intressen förverkligas. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår, och den utses av delegationen, inför vilken styrelsen ansvarar för all sin verksamhet.

Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna. Beslutsförteckningarna från mötena publiceras på den här webbplatsen under punkten Anslagstavla.

 KonSts styrelse

 • Sofia Charifi: styrelseordförande
  taiyo-pj (at) uniarts.fi, tfn 040 710 4297
 • Veera Isotalo: vice ordförande, utbildningspolitik, stadsfrågor, tutorering
  veera.isotalo (at) uniarts.fi, tfn 045 632 4004
 • Sini Kaartinen: vice ordförande, konst- och kulturpolitik, tutorering
  sini.kaartinen (at) uniarts.fi, tfn 044 543 1461
 • Terhi Hartikainen: utbildningspolitik, arbetslivet
  terhi.hartikainen (at) uniarts.fi, tfn 0400 378 092
 • Matleena Kohonen: socialpolitik, evenemang, miljö
  matleena.kohonen (at) uniarts.fi, tfn 050 525 5258
 • Noora Lehtovuori: konst- och kulturpolitik, evenemang, Rummet för fri konst
  nooralehtovuori (at) gmail.com, tfn 044 511 9980
 • Yonatan Quemado: kommunikation, internationella ärenden
  yonatan.quemado (at) uniarts.fi, tfn 046 625 2362 (WhatsApp +1 412 742 1056)

Kommentera