Styrelsen

Styrelsen leder KonSts verksamhet och vardag. I praktiken ansvarar styrelsen för genomförandet av verksamhetsplanen, ordnar evenemang, tar ställning i KonSts namn, representerar studentkåren och sörjer dagligen för att studerandenas intressen förverkligas. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår, och den utses av delegationen, inför vilken styrelsen ansvarar för all sin verksamhet.

Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna. Beslutsförteckningarna från mötena publiceras på den här webbplatsen under punkten Anslagstavla.

 

TaiYo:n hallitus 2022

Johannes Pessi
puheenjohtaja
taiyo-pj (at) uniarts.fi
040 070 2645

Viivi Tigerstedt
varapuheenjohtaja

Taide- ja kulttuuripolitiikka, tapahtumat
viivi.tigerstedt (at) uniarts.fi
040 037 7280

Mikael Karkkonen
varapuheenjohtaja

Rummet för fri konst
mikael.karkkonen (at) uniarts.fi
044 051 2662

Sara Pirhonen

Sosiaalipolitiikka, työelämä 
sara.pirhonen (at) uniarts.fi
044 203 0204

Olli Tikkanen

Viestintä, opiskelijayhteisö
olli.tikkanen (at) uniarts.fi

Heidi Piittinen

Koulutuspolitiikka, OPS-uudistus
heidi.piittinen (at) uniarts.fi

Eliise Tani

Tuutorointi, kansainväliset opiskelijat
eliise.tani (at) uniarts.fi

Kommentera