Styrelsen

Styrelsen leder KonSts verksamhet och vardag. I praktiken ansvarar styrelsen för genomförandet av verksamhetsplanen, ordnar evenemang, tar ställning i KonSts namn, representerar studentkåren och sörjer dagligen för att studerandenas intressen förverkligas. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår, och den utses av delegationen, inför vilken styrelsen ansvarar för all sin verksamhet.

Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna. Beslutsförteckningarna från mötena publiceras på den här webbplatsen under punkten Anslagstavla.

 

TaiYo:n hallitus 2023

Viivi Tigerstedt
ordförande
taiyo-pj (at) uniarts.fi
040 710 4297

Willjam Fagerström
viceordförande
Sosiaalipolitiikka, taide- ja
kulttuuripolitiikka
willjam.fagerstrom (at) uniarts.fi
045 108 5320

Yolanda Harding
viceordförande
Viestintä, Vapaan taiteen tila,
kestävä kehitys ja ympäristö
yolanda.harding (at) uniarts.fi
044 989 9531


Heidi Hämäläinen
Koulutuspolitiikka, työelämä
heidi.hamalainen (at) uniarts.fi
040 745 7947


Eliise Tani
Kansainväliset asiat, tuutorit, viestintä
eliise.tani (at) uniarts.fi

Hamidreza Keshvarpajuh
Tapahtumat, taide- ja kulttuuripolitiikka
hamidreza.keshvarpajuh (at) uniarts.fi
041 489 1496

Jere Hölttä
Koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat
jere.holtta (at) uniarts.fi

Lämna ett svar