Styrelsen

Styrelsen leder KonSts verksamhet och vardag. I praktiken ansvarar styrelsen för genomförandet av verksamhetsplanen, ordnar evenemang, tar ställning i KonSts namn, representerar studentkåren och sörjer dagligen för att studerandenas intressen förverkligas. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår, och den utses av delegationen, inför vilken styrelsen ansvarar för all sin verksamhet.

Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna. Beslutsförteckningarna från mötena publiceras på den här webbplatsen under punkten Anslagstavla.

 TaiYo:n hallitus 2021

 • Sini Kaartinen:styrelseordförande
  taiyo-pj (at) uniarts.fi, puh. 040 710 4297 (26.1. alkaen)
 • Johannes Pessi: varapj., koulutuspolitiikka, työelämä, taide- ja kulttuuripolitiikka, kuntavaalit
  johannes.pessi (at) uniarts.fi, 040 070 2645
 • Viivi Tigerstedt: varapj., viestintä ja markkinointi, kansainvälisyys
  viivi.tigerstedt (at) uniarts.fi, 040 037 7280
 • Mikael Karkkonen: tapahtumat, Vapaan taiteen tila, tuutorointi
  mikael.karkkonen (at) uniarts.fi, 044 051 2662
 • Sara Pirhonen: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi, taiteilijapankki, tuutorointi
  sara.pirhonen (at) uniarts.fi, 044 203 0204
 • Jouni Tapio: tapahtumat, ympäristö
  jouni.tapio (at) uniarts.fi, 040 411 5246

Kommentera