Kontakt

Kansli
Faktureringsinformation
Anställda
Styrelsen
Rummet för fri konst
Trakasserikontaktpersoner

 

 


KonSts kansli

Besöksadress: Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors
Postadress: PB 36, 00097 Konstuniversitetet

Toimiston aukioloajat elokuu-syyskuu

OBS! Kontoret är den 26 september i Agora (Musikhuset, 1 vån.) kl. 11-15 och 27. september kl. 11-15 på Teaktorget (Haapaniemenkatu 6)

Mån 12-15
Tis 12-15
Ons 13-17
Tor 12-15
Fre 12-15

Mera information om undantag i öppettider finns på KonSts FB-sida.

Kansli
Jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Ester Sundström
taiyo-toimisto (at) uniarts.fi

puh. 040 710 4298 (huom. toimiston aukioloaikoina)
Telegram: @EsterTaiYo

 

Faktureringsinformation

Vi ber er att skicka oss alla fakturor främst som e-fakturor:
E-fakturaadress: 003704739478
Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487)
Om det är omöjligt att skicka en e-faktura, kan fakturan skickas till generalsekreteraren via e-post som en pdf-bilaga.

 

 


Anställda

Generalsekreterare
Lauri Grünthal
taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi
tfn 040 710 4296
Telegram: @LauriTaiYo

Pääsihteeri johtaa ylioppilaskuntaa yhdessä puheenjohtajan kanssa ja vastaa esim. taloudesta ja hallinnosta. Jos et tiedä, kehen olla yhteydessä, voit olla yhteydessä pääsihteeriin.

 

Medlemsservice- och kommunikationsekretare
Ester Sundström
taiyo-toimisto (at) uniarts.fi

puh. 040 710 4298 (huom. toimiston aukioloaikoina)
Telegram: @EsterTaiYo

Jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri vastaa esim. jäsenneuvonnasta, lukuvuositarrojen jakamisesta, toimistolta lainattavista ja vuokrattavista tuotteista sekä ylioppilaskunnan viestinnän koordinoinnista.

 

Taide- ja kulttuuripolitiikan asiantuntija
Suvi Vendelin
suvi.vendelin (at) uniarts.fi
puh. 050 467 0594
Telegram: @SuviTaiYo

Taide- ja kulttuuripolitiikan asiantuntija vastaa ylioppilaskunnan poliittisesta vaikuttamisesta ja edunvalvontatyöstä.

 

Tutorkoordinator
Sakari Topi
sakari.topi (at) uniarts.fi

Tuutorikoordinaattori vastaa tuutorien rekrytoinnista ja koulutuksesta ja tuutoritoiminnan koordinoinnista.

 

 


Styrelsen

Hallitus johtaa TaiYo:n toimintaa ja arkea. Käytännössä hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, järjestää tapahtumia, ottaa kantaa TaiYo:n nimissä, edustaa ylioppilaskuntaa ja huolehtii päivittäin opiskelijan edun toteutumisesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja sen valitsee edustajisto, jolle hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana yleensä kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot julkaistaan näillä verkkosivuilla kohdassa Anslagstavla.

 

Viivi Tigerstedt
ordförande
taiyo-pj (at) uniarts.fi
040 710 4297

 

 

 

Willjam Fagerström
viceordförande
Sosiaalipolitiikka, taide- ja
kulttuuripolitiikka
willjam.fagerstrom (at) uniarts.fi
045 108 5320

 

 

Yolanda Harding
viceordförande
Viestintä, Vapaan taiteen tila,
kestävä kehitys ja ympäristö
yolanda.harding (at) uniarts.fi
044 989 9531

 


Heidi Hämäläinen
Koulutuspolitiikka, työelämä
heidi.hamalainen (at) uniarts.fi
040 745 7947

 

 


Eliise Tani
Kansainväliset asiat, tuutorit, viestintä
eliise.tani (at) uniarts.fi

 

 

 

Hamidreza Keshvarpajuh
Tapahtumat, taide- ja kulttuuripolitiikka
hamidreza.keshvarpajuh (at) uniarts.fi
041 489 1496

 

 

 

Jere Hölttä
Koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat
jere.holtta (at) uniarts.fi

 

 

 

 


Rummet för fri konst

Vapaan taiteen tila on Taideyliopiston opiskelijoiden taidetila Sörnäisissä. Taideyliopiston opiskelijat saavat varata tilaa maksutta käyttöönsä ja siellä voi järjestää esim. näyttelyitä, esityksiä, keikkoja ja työpajoja.

Sijainti: Katri Valan puiston väestönsuoja, Sörnäinen
(ingång vid Vilhelmsbergsgränd 16)

Vapaan taiteen tilan koordinaattori
Karoliina Korvuo
info (at) vapaantaiteentila.fi
tfn 040 710 4227
www.vapaantaiteentila.fi

 

 


Trakasserikontaktpersoner

Ruut Eleonoora Karhula (SibA), ruut.karhula (at) uniarts.fi, 040 961 183
Rauha Arana (KuvA), rauha.arana (at) uniarts.fi, 045 139 1069

 

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden tarkoitus on:

  • Olla matalan kynnyksen vertaistuki ja keskusteluapu opiskelijoille
  • Neuvoa ja tukea häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokenutta opiskelijaa viemään asiaa eteenpäin yliopiston prosessien mukaisesti
  • Häirintäyhdyshenkilöt voivat osallistua myös tukihenkilöinä tapaamisiin yliopiston henkilökunnan kanssa
  • Häirintäyhdyshenkilöillä ei ole virallista toimivaltaa epäasiallisen kohtelun tilanteissa, mutta he tarjoavat tukea ja neuvoja asian viemisessä eteenpäin Taideyliopiston henkilökunnalle, jolla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

Voit olla yhteydessä keneen tahansa häirintäyhdyshenkilöistä akatemiasta riippumatta. Taideyliopiston ohje ristiriitatilanteiden ja epäasiallisen käyttäytymisen varalle löytyy täältä (linkki).