Lämnä en annons

FÖR STUDENTKÅRENS MEDLEMMAR: Vill du ha praktisk erfarenhet inom din egen bransch? Vill du tjäna pengar? Sätt in en annons i KonSts Konstnärsbank!

Det händer ganska ofta att folk vänder sig till Konstuniversitetet eller till studentkåren då de söker en improvisationsgrupp, dansgrupp eller ett band till en fest, för att de vill anställa en tecknings- eller pianolärare för sina barn eller vill ha ett porträtt målat till ett rimligt pris. I alla de fallen kan KonSts Konstnärsbank vara till hjälp, och dit hänvisar både universitetet och studentkåren alla som kommer med förfrågningar.

Konstnärsbanken är en del av medlemsservicen för medlemmarna i Konstuniversitetets studentkår och den är öppen för alla som studerar vid Konstuniversitetet. Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till kunder som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller någon annan som kan utföra tjänster i konstbranschen. Annonserna kan anknyta till alla ämnen som finns på Konstuniversitetet och både enskilda och grupper kan annonsera (i fråga om grupper måste minst en av gruppens medlemmar vara medlem av studentkåren). Annonserna är grupperade enligt konstgren som vid behov indelas i undergrupper. Tjänsten är gratis både för dem som annonserar och för kunderna. Studentkåren fungerar enbart som förmedlare via dessa webbsidor – alla praktiska detaljer ska konstnären och kunden avtala om sinsemellan.

Ilmoituksen jättäminen on helppoa ja tapahtuu allaolevan lomakkeen kautta. Ilmoitukset voivat koskea mitä tahansa taideyliopistolaisille ominaista osaamista, ja ilmoituksia voi jättää yksin tai esiintyjäryhmän puolesta. Ryhmistä vähintään yhden henkilön on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Ilmoitukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja vanhoja ilmoituksia poistetaan keväisin ja syksyisin.

Om du har frågor om Konstnärsbanken eller vill uppdatera din annons, ska du ta kontakt med KonSts kansli på adressen taiyo@uniarts.fi.

FÖR DE SOM VILL ERBJUDA JOBB: Blanketten på denna sida är inte avsedd för jobberbjudanden.

 


Anvisningar om hur du fyller i blanketten

Post title

 • Kirjoita tähän nimesi tai ryhmän/yhtyeen nimi, halutessasi myös parilla sanalla jokin tarkennus, esim. ”Etunimi Sukunimi, instrumentti”

Post content

 • Tämä on ilmoituksen sisältö. Esikatselussa tästä tekstistä näkyy noin 230 ensimmäistä merkkiä. Käytä kappalejakoa ilmoituksesi jäsentelyyn.
 • Kerro tekstissäsi ainakin seuraavat asiat
  • Mitä tarjoat yhteydenottajalle? Oletko esiintyjä, opettaja, teetkö jotain muuta vai tätä kaikkea? Mitä osaamista haluat nostaa esille?
  • Yhteystiedot (vähintään sähköpostiosoite)
  • Vilken ersättning vill du ha för ditt arbete? Vill du förhandla separat med var och en eller vill du ange till exempel ett timpris för undervisningen? (Du kan till exempel formulera dig så här: Ta kontakt så förhandlar vi om ersättningen!” eller ”Jag ger undervisning för 60 €/lektion (45 min.)”.)
  • Voit lisätä tekstisi loppuun asiasanoja, joiden avulla hakijat voivat hakutoimintoa käyttäen löytää sinut muiden ehdotusten joukosta. Ainakin seuraavat asiat kannattaa huomioida (esimerkkiasiasanat suluissa):
   • Är du artist, lärare och/eller tillhandahåller du någon annan tjänst? [artist, lärare, annan tjänst, performer, teacher, other service]
   • Vilken konstform ägnar du dig åt? [dans, teater, folkmusik, klassisk musik, singer, theater]
   • Spelar du något instrument? [piano, flöjt, saxofon, flute]
   • Kan du specificera din konst på annat sätt? [komposition, composition, ljusplanering, bildkonst, fine arts, fotografering]

Featured image

Lataa tähän kuva itsestäsi, ryhmästäsi tai esim. työstäsi eli esittele itsesi kuvan avulla. Kuva näkyy esikatselussa muiden ilmoitusten joukossa ja ilmoituksen omalla sivulla ylälaidassa ennen tekstiä.

Category

Tässä tulee lukea “Taiteilijapankki”, jotta ilmoitus ohjautuu oikeaan paikkaan.

 Lähettämällä nämä tiedot hyväksyn, että TaiYo julkaisee lomakkeen tiedot verkkosivullaan. TaiYo voi levittää julkaistuja tietoja sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla.