Kommunikation

Den viktigaste kommunikationskanalen för Konstuniversitetets studentkår är det elektroniska veckobrevet som skickas till alla studerande via e-post. Det innehåller information om öppna studentrepresentantpositioner i administrationen, studentkårens evenemang och andra aktuella frågor om studentkåren och Konstuniversitetet.

Förutom veckobrevet informerar studentkåren om aktuella frågor på sin webbplats och sociala medier - se till att följa våra kanaler!

  • Instagram: @taiyoartsu
  • Twitter: @taiyoartsu
  • Facebook: facebook.com/taiyoartsu (sida) ja facebook.com/groups/323951204315366 (grupp)

 

Lämna ett svar