Medlemsavgift

Alla grundexamensstuderande som avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår. Alla grundexamensstuderande ska betala medlemsavgift till KonSt då de gör sin närvaroanmälan för terminen eller läsåret. Anmälningstiden är 2.5–10.8 varje år och Konstuniversitetet ger närmare anvisningar om anmälningen, som du kan läsa här: https://opiskelija.uniarts.fi/ohjeet/ilmoittautuminen-lukuvuodelle/

Också studerande vid doktorandprogram, utbytesstuderanden som studerar vid Konstuniversitetet minst tre månader samt studeranden som avlägger kompletterande studier som uppfyller vissa kriterier kan om de vill bli medlemmar i KonSt genom att betala medlemsavgiften. Detta kan göras när som helst under året. Rättigheten till studentkårens medlemskap får också studerande, som uppfyller följande kriterier:

 • fristående pedagogiska studier för lärarbehörighet eller andra fristående kompletterande- eller
  specialutbildning avläggande studerande vid Konstuniversitetet, förutsatt att studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd;
 • studerande som avlägger kompletterande studier (brostudier) för att komma in på ett
  magistersprogram eller doktorandprogram förutsatt att Konstuniversitetet har beviljat examensrättigheten till dem och att studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd;
 •  studerande som deltar i en beställd utbilding som siktar på en examen vid Konstuniversitetet.

Du kan läsa mera om medlemskapskriterierna (bara på finska) här.

Studentkårens medlemsavgift är inte samma sak som universitetets terminsavgift. KonSt är, precis som alla andra studentkårer, en offentligrättslig sammanslutning vars uppgift är att fungera som en förenande länk mellan studenterna samt bevaka deras intressen. Studentkåren är inte en del av Konstuniversitetets förvaltning - den är både ekonomiskt och förvaltningsmässigt sett helt självständig. Studentkåren finansierar sin verksamhet med kåravgifterna Mera information om studentkårens verksamhet får du från denna webbsida och du kan också hitta oss på både Facebook och Instagram (@taiyoartsu). KonSts delegation bestämmer årligen hur stor studentkårsavgiften ska vara.

SHVS hälsovårdsavgift betalas separat

1.1.2021 alkaen YTHS:n terveydenhoitomaksua ei enää peritä ylioppilaskunnan jäsenmaksun osana, vaan korkeakouluopiskelijoille pakollinen YTHS-maksu on maksettava erikseen. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Lisätietoja: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förändringen är baserad på en lagändring som också ger yrkeshögskolestuderande tillgång till SHVS-tjänster, men tyvärr kommer utbytesstudenter att förlora sin rätt att använda dem. Förändringen kommer inte att påverka forskarstuderandes medlemsavgifter eller tjänster på något sätt.

Medlemsavgift för forskarstuderande

För forskarstuderande är medlemskapet i studentkåren frivilligt, men rekommendabelt. Forskarstuderande kan inte utnyttja SHVS service och rabatterna som de får med studentkortet är mera begränsade, så därför är kåravgiften för forskarstuderande betydligt lägre än för grundexamensstuderande. Genom att betala medlemsavgiften för forskarstuderande får man rätt att utnyttja alla KonSts egna tjänster (bidrag, Konstnärsbanken, rättshjälp osv.) och med studentkortet för forskarstuderande får man också rabatt på studentrestaurangerna och bl.a. på många kulturinstitutioner. Forskarstuderande som blir medlemmar av studentkåren kan också utnyttja alla förmåner och rabatter på studenternas förmånstjänst Frank, så redan det kan spara många slantar. Studentkåren uppmärksammar också forskarstuderande i sin intressebevakning. Alla edut ja alennukset ovat ylioppilaskunnan jäseneksi liittyneen jatko-opiskelijan käytettävissä, ja yksin niiden avulla voi säästää todella pitkän pennin. Ylioppilaskunta myös huomioi jatko-opiskelijat edunvalvonnassaan.

Anvisningar för betalning av medlemsavgift

Lukuvuonna 2023–2024 TaiYo:n jäsenmaksun suuruudet ovat:
 • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för hela läsåret 72,00€
 • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för bara höst- eller vårterminen 36,00 €
 • Forskarstuderande, medlemsavgift för hela läsåret 46,00 € (frivillig)
 • Forskarstuderande, medlemsavgift för höst- eller vårterminen 23,00 € (frivillig)

OBS: Som forskarstuderande räknas bara de som studerar för licentiat- och doktorsexamen. Alla andra (t.ex de som studerar för magisterexamen eller genomgår separata pedagogikstudier för lärare) studerar på grundexamensnivå!

OBS: SHVS hälsovårdsavgift ska betalas separat till FPA. Mera information: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är den 2.5-10.8 via Oili, där du också kan på samma gång göra din närvaroanmälan utan att andra anmälan behövs. I Oili är det möjligt att betala via de inhemska bankernas nätbankskoder samt med kreditkort. Om det inte går att betala och anmäla sig via Oili, kan man betala KonSt:s medlemsavgift också som kontoöverföring till nedanstående kontonummer eller i kansliet med kontanter eller kort.kontaktuppgifter). Kom ihåg, att om du betalar via banköverförning eller kontanter/kort, så ska du skicka kvittot av den betalda medlemsavgiften till den egna akademins studentservice, så att anmälan registreras! Kontaktuppgifter: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi (KuvA), siba.opintopalvelut@uniarts.fi (SibA), teak.opintoneuvonta@uniarts.fi (TeaK).

OBS! Läsårsanmälan sker den 2.5.-10.8. via Oili 

Om du betalar med bankgiro istället för att använda Oili ska du använda följande betalningsuppgifter:

Mottagare: Konstuniversitetets studentkår
Kontonummer (IBAN): FI77 5780 3820 1287 90
Referensnummer: 20132
BIC/SWIFT (när man betalar utomlands): OKOYFIHH
Bankens adress (när man betalar utomlands): OP Financial Group, PO Box 308, 00101 Helsinki, Finland

OBS 1: Om medlemsavgiften betalas från något annan än studerandens eget konto ska man i meddelandefältet skriva ”medlemsavgift” och den studerandes namn.
OBS 2: Om du har glömt bort att anmäla dig under anmälningstiden och du tvingas betala en återinskrivningsavgift ska du notera att den ska betalas till ett annat konto! Återinskrivningsavgiften (35 €) betalas till Konstuniversitetet (alltså inte till KonSt), kontonummer FI40 5000 0120 2882 37 (mottagare: Konstuniversitetet, BIC: OKOYFIHH). Akademispecifika referensnummer: 700 00632 (KuvA), 700 00658 (SibA), 700 00645 (TeaK).

Utvecklingssamarbetsavgiften betalas separat till FSF:s konto!

KonSt uppmuntrar sina medlemmar att göra en donation på minst 5 € till Finlands studentkårers förbunds (FSF) insamling i samband med läsårsanmälan för att förbättra utbildningsförhållanden i utvecklingsländer (närmare information på adressen syl.fi/syl/kehitysyhteistyo). Enligt Polisstyrelsens beslut kan man inte betala utvecklingssamarbetsavgiften i samband med studentkårsavgiften, och i stället ska man betala avgiften separat till FSF:s insamlingskonto. Därför uppmuntrar vi alla, oavsett om man anmäler sig som närvarande eller frånvarande, att göra en donation direkt till kontot Danske FI04 8000 1501 1968 45 (Mottagare Finlands studentkårers förbund rf, meddelande ”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

Återbetalning av medlemsavgiften

Om du redan har gjort närvaroanmälan, men ändrar den till en frånvaroanmälan, eller om du tar tillbaka din anmälan, avstår från din rätt att avlägga examen eller om du redan är närvaroanmäld för nästa termin då du blir utexaminerad kan du anhålla om återbetalning av studentkårsavgiften för den aktuella perioden. För höstterminens del måste man anhålla om återbetalning senast 30.9. och för vårterminens del senast 31.1., efter det återbetalas avgiften inte.

Ansökan om återbetalning görs på studentkårens kansli under dess öppettider eller via epost till taiyo-toimisto@uniarts.fi. För ansökan ska du skriva ut och fylla i blanketten som hittas via länken här nedan (du får den också på studentkårens kansli) och visa upp kvitto på betald medlemsavgift och dessutom ta med studentkortet, så att läsårsdekalen kan avlägsnas från det. Då du ansöker om återbetalning måste din nya anmälningsstatus redan synas i studentregistret. KonSts kansli kan vid behov ge mera information.

Voit ladata jäsenmaksun palautushakemuksen tästä: Jäsenmaksun palautushakemus 2023-2024 (1)

In english: Jäsenmaksun palautushakemus 2023-24 EN (1)

Lämna ett svar