Medlemsavgift

Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo) kuuluvat automaattisesti kaikki kandidaatin tai maisterin tutkintoa Taideyliopistossa suorittavat perustutkinto-opiskelijat. Jokaisen perustutkinto-opiskelijan on suoritettava TaiYo:n jäsenmaksu ilmoittautuessaan läsnäolevaksi tulevalle lukukaudelle tai -vuodelle. Ilmoittautumisaika on vuosittain 2.5.–10.8. Taideyliopisto antaa tarkemmat ilmoittautumisohjeet, esimerkiksi Taideyliopiston intranetissä Artsissa här. Myös tohtoriopiskelijat, vähintään kolme kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai tietyin edellytyksin täydentäviä opintoja suorittavat opiskelijat voivat halutessaan liittyä TaiYo:n jäseneksi missä vaiheessa lukuvuotta tahansa maksamalla jäsenmaksun.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei ole yliopiston lukukausimaksu, vaan sillä rahoitetaan ylioppilaskunnan toimintaa. Ylioppilaskunnan tehtävänä on pitää opiskelijoiden ääntä esillä yliopiston päätöksenteossa, rakentaa yhteisöllisyyttä yli akatemiarajojen ja puhua taideopiskelijoiden ja taiteen puolesta yhteiskunnassa laajemminkin. Lisätietoa ylioppilaskunnan toiminnasta saat näiltä nettisivuilta ja löydät meidät myös sekä Instagramista että Facebookista (@taiyoartsu). TaiYo on muiden ylioppilaskuntien tavoin itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka ei ole osa Taideyliopiston hallintoa vaan toimii taloudellisesti ja hallinnollisesti täysin itsenäisesti. Jäsenmaksun suuruuden päättää aina vuosittain ylioppilaskunnan edustajisto, ja TaiYo:n jäsenmaksu on yksi Suomen edullisimmista.

YTHS:n terveydenhoito on maksettava erikseen

1.1.2021 alkaen YTHS:n terveydenhoitomaksua ei enää peritä ylioppilaskunnan jäsenmaksun osana, vaan korkeakouluopiskelijoille pakollinen YTHS-maksu on maksettava erikseen. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Lisätietoja: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förändringen är baserad på en lagändring som också ger yrkeshögskolestuderande tillgång till SHVS-tjänster, men tyvärr kommer utbytesstudenter att förlora sin rätt att använda dem. Förändringen kommer inte att påverka forskarstuderandes medlemsavgifter eller tjänster på något sätt.

Medlemsavgift för forskarstuderande

För forskarstuderande är medlemskapet i studentkåren frivilligt, men rekommendabelt. Forskarstuderande kan inte utnyttja SHVS service och rabatterna som de får med studentkortet är lite mera begränsade, så därför är kåravgiften för forskarstuderande betydligt lägre än för grundexamensstuderande. Genom att betala medlemsavgiften för forskarstuderande får man rätt att utnyttja alla KonSts egna tjänster (bidrag, Konstnärsbanken, rättshjälp osv.) och med studentkortet för forskarstuderande får man också rabatt på studentrestaurangerna och bl.a. på många kulturinstitutioner. Forskarstuderande som blir medlemmar av studentkåren kan också utnyttja alla förmåner och rabatter på studenternas förmånstjänst Frank, så redan det kan spara många slantar. Studentkåren uppmärksammar också forskarstuderande i sin intressebevakning.

Anvisningar för betalning av medlemsavgift

Läsåret 2021–2022 är medlemsavgiften i KonSt följande:
  • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för hela läsåret 62,00€
  • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för vårterminen 31,00 €
  • Forskarstuderande, medlemsavgift för hela läsåret 42,00 €
  • Forskarstuderande, medlemsavgift för höst- eller vårterminen 21,00 €

OBS: Som forskarstuderande räknas bara de som studerar för licentiat- och doktorsexamen. Alla andra (t.ex de som studerar för magisterexamen eller genomgår separata pedagogikstudier för lärare) studerar på grundexamensnivå!

HUOM: YTHS:n terveydenhoitomaksu on maksettava erikseen Kelalle. Lisätietoja: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin 3.–10.8. Pepissä, jossa voi myös ilmoittautua samalla läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita. Pepissä voi maksaa kaikkien kotimaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla sekä luottokortilla. Mikäli maksaminen ja ilmoittautuminen Pepissä ei onnistu, voi TaiYo:n jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona allaolevalle tilille taikka käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon (kontaktuppgifter). Muistathan, että jos maksat tilisiirtona tai käteisellä/kortilla, pitää sinun vielä tämän jälkeen toimittaa kuitti jäsenmaksusta ja ilmoittautumislomake oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy! Yhteystiedot: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi (KuvA), siba.opintopalvelut@uniarts.fi (SibA), teak.opintoneuvonta@uniarts.fi (TeaK).

HUOM! Lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuu 3.-10.8. Pepissä (Opintototietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen lukuvuosi-ilmoittautuminen on suljettuna 2.8.2021 asti).

Jos maksat jäsenmaksun Pepin sijaan tilisiirtona, käytä seuraavia maksutietoja:

Mottagare:Konstuniversitetets studentkår
Kontonummer (IBAN): FI77 5780 3820 1287 90
Referensnummer: 20132
BIC/SWIFT(när man betalar utomlands): OKOYFIHH
Bankens adress(när man betalar utomlands): OP Financial Group, PO Box 308, 00101 Helsinki, Finland

OBS 1: Om medlemsavgiften betalas från något annan än studerandens eget konto ska man i meddelandefältet skriva ”medlemsavgift” och den studerandes namn.
OBS 2: Om du har glömt bort att anmäla dig under anmälningstiden och du tvingas betala en återinskrivningsavgift ska du notera att den ska betalas till ett annat konto! Återinskrivningsavgiften (35 €) betalas till Konstuniversitetet (alltså inte till KonSt), kontonummer FI16 1745 3000 1578 77.

Utvecklingssamarbetsavgiften betalas separat till FSF:s konto!

KonSt uppmuntrar sina medlemmar att göra en donation på minst 5 € till Finlands studentkårers förbunds (FSF) insamling i samband med läsårsanmälan för att förbättra utbildningsförhållanden i utvecklingsländer (närmare information på adressen syl.fi/syl/kehitysyhteistyo). Enligt Polisstyrelsens beslut kan man inte betala utvecklingssamarbetsavgiften i samband med studentkårsavgiften, och i stället ska man betala avgiften separat till FSF:s insamlingskonto. Därför uppmuntrar vi alla, oavsett om man anmäler sig som närvarande eller frånvarande, att göra en donation direkt till kontot Danske FI04 8000 1501 1968 45 (Mottagare Finlands studentkårers förbund rf, meddelande ”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

Återbetalning av medlemsavgiften

Om du redan har gjort närvaroanmälan, men ändrar den till en frånvaroanmälan, eller om du tar tillbaka din anmälan, avstår från din rätt att avlägga examen eller om du redan är närvaroanmäld för nästa termin då du blir utexaminerad kan du anhålla om återbetalning av studentkårsavgiften för den aktuella perioden. För höstterminens del måste man anhålla om återbetalning senast 30.9. och för vårterminens del senast 31.1., efter det återbetalas avgiften inte.

Ansökan om återbetalning görs på studentkårens kansli under dess öppettider. För ansökan ska du skriva ut och fylla i blanketten som hittas via länken här nedan (du får den också på studentkårens kansli) och visa upp kvitto på betald medlemsavgift och dessutom ta med studentkortet, så att läsårsdekalen kan avlägsnas från det. Då du ansöker om återbetalning måste din nya anmälningsstatus redan synas i studentregistret. KonSts kansli kan vid behov ge mera information.

Blanketten för ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften kan laddas ner här(tyvärr bara på finska och engelska).

Kommentera