Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Studentrepresentanter i förvaltningen!

Calls for student representatives in English can be found here.

Sibelius-Akatemian rekrytointiryhmät, 11 paikkaa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä yhteensä 11 Sibelius-Akatemian rekrytointityöryhmään. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vuoden 2020 alusta lähtien vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Haettavat rekrytointityöryhmät ovat:
• Sellomusiikin lehtori
• Viulumusiikin lehtori
• Laulumusiikin lehtori, kirkkomusiikki
• Liturgisen musiikin lehtori
• Korrepetition lehtori
• Kantelemusiikin lehtori
• Musiikin hahmotustaitojen lehtori
• Sävellyksen lehtori
• Musiikkiteknologian lehtori I
• Musiikkiteknologian lehtori II
• Peli ja elokuvamusiikin lehtori (musiikkiteknologia)

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että kyseessä olevan alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Poikkeuksena tähän ovat laulumusiikin lehtori kirkkomusiikissa sekä liturgisen musiikin lehtorin rekrytointityöryhmät, joihin valitsemisen vaatimuksena on opintojen tekeminen nyt tai aiemmin Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 26.1.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

 

Teaterhögskolans undervisningsråd

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 10.12.2020 alkaen kuluvan toimikauden loppuun eli 31.7.2021 saakka. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston varajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 26.1.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

Bildkonstakademins akademiska råd

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä varajäsentä Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 26.1.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 26.1.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Jaakko Kalskeeseen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Kommentera