Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Taideyliopiston yliopistokollegio

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijavarajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon 2-vuotiskaudeksi 1.1.2019–31.12.2020 (6 opiskelijajäsentä ja 5 varajäsentä on jo nimetty). Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita yliopiston hallituksen ns. sidosryhmäjäsenet ja yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita, ja se kokoontuu yleensä n. 4-5 kertaa vuodessa. Kollegion opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion varajäseneksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Eri akatemioiden tasapuolisen edustuksen vuoksi tehtävään pyritään kuitenkin valitsemaan ensisijaisesti Kuvataideakatemian opiskelija. Yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Kollegion opiskelijavarajäsenen valitsee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 29.1.2019 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (2 opiskelijajäsentä on jo valittu). Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä yhteensä kolmea varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston jaokset

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle seuraavasti:
• Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen 1 perustutkinto-opiskelijajäsen (1 jäsen on jo valittu),
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen.

Jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja niiden opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).
Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetuksen pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu, opetussuunnitelmien kehittäminen (ml. tutkintovaatimustyö), opetuksen laadun varmistaminen (ml. opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen) sekä yhteistyö taiteellisen toiminnan, tohtorikoulutuksen, muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa.
Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati (tanssitaiteen lehtorin rekrytointi)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja yhtä opiskelijajäsentä opetusnäytteiden arviointiraatiin tanssitaiteen lehtorin (tanssinopettajan mo) rekrytoinnin ajaksi. Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään löytämään eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä.

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teaterhögskolans rekryteringsråd och undervisningsprovens värderingsråd (rekrytering av lektor i motion och skådespelarkonst)

Konstuniversitetets studentkår söker en studentrepresentant i Teaterhögskolans rekryteringsråd och en studentrepresentant i undervisningsprovens värderingsråd för rekryteringen av lektor i motion och skådespelarkonst (S). Rekryteringsrådet ansvarar för rekryteringsprocesser i Teaterhögskolan, och i alla rekryteringar av professorer och lektorer utnämnas till rådet också en studentmedlem som betalas en belöning. Värderingsrådet värderar kandidaternas undervisningsprov under rekryteringen och gör ett uttalande till rekryteringsrådet. Vid behov kan samma person vara medlem i både rekryteringsrådet och värderingsrådet, men helst försöker studentkåren utnämna två separata representanter.

Alla studerande vid Teaterhögskolan kan ansöka om att bli studentrepresentant i rekryteringsrådet och värderingsrådet, men insikt i facket ock utbildningprogrammet i fråga är mycket viktig. Koncisa, motiverade ansökningar riktas till Konstuniversitetets studentkår och de ska vara KonSts generalsekreterare Ville Sinnemäki tillhanda senast tisdag 22.1.2019 kl. 12.00 (elektroniskt till taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi eller på papper till Konstuniversitetets studentkår, Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors). Ville Sinnemäki ger även mera information om ansökan och om rådens verksamhet (tfn 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1-2 opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikuntaan. Toimikunta antaa palautetta Teatterikorkeakoulun ravintolan toiminnasta ja pyrkii kehittämään sen palveluita, ja on tärkeää että myös opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset saadaan toimikunnassa esiin. Toimikunnan seuraava kokous pidetään 4.9.2018 klo 12-13.

Ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian pedagogiikka-akatemian johtoryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian Pedagogiikka-akatemian johtoryhmään. Johtoryhmän tehtävä on kehittää ja toteuttaa pedagogiikka-asioita koko Sibelius-Akatemiassa, ja sen tavoitteina on mm. kehittää akatemian opetus- ja arviointikäytäntöjä sekä perusopetuksen pedagogiikka-opintoja, vahvistaa opetushenkilökunnan pedagogista kompetenssia ja integroida tutkimus osaksi opetusta, lisätä Sibelius-Akatemian kansainvälistä pedagogista yhteistyötä sekä kehittää yleisötyön pedagogisia sisältöjä.

Pedagogiikka-akatemian opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja johtoryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

YTHS:n terveystyöryhmä 3

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 2-3 opiskelijajäsentä ja heille mahdollisia varajäseniä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3:een. Terveystyöryhmät ovat YTHS:n paikallisia toimielimiä, joissa pyritään edistämään opiskelijoiden terveyttä mm. opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden sekä opiskelukyvyn edistämisen kautta. Pari kertaa lukukaudessa kokoontuvissa terveystyöryhmissä ovat edustettuina opiskelijat, yliopistojen henkilökunta ja muut sidosryhmät, ja terveystyöryhmä 3:n muodostavat Taideyliopiston lisäksi Svenska Handelshögskolan ja Snellman-korkeakoulu.

YTHS:n terveystyöryhmä 3:n opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat, ja sinne pyritään valitsemaan yksi opiskelija kustakin Taideyliopiston akatemiasta. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.1.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja terveystyöryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply