Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Calls for student representatives in English can be found here.

 

Teatterikorkeakoulun rekrytointiryhmät, 2 paikkaa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä yhteensä 2 Teatterikorkeakoulun rekrytointityöryhmään. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorin ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Rekrytointiryhmän opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä palkkiona 300 € per rekrytointi.

Opiskelijajäsentä haetaan seuraavien alojen lehtorien rekrytointiryhmiin:
• Näyttelijäntaide, musiikki (50 %)
• Taiteellinen tutkimus (25 %)

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että kyseessä olevan alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. 

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Tule opiskelijajäseneksi Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Tule tohtoriopiskelijajäseneksi Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä (tohtoriopiskelijaa) Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Neuvosto mm. päättää jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksista ja koulutusta ohjaavista määräyksistä, hyväksyy tohtoriopiskelijat ja jatkokoulutuksen tutkinnot, kehittää jatkotutkintokoulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee näitä koskevat TeaKin linjaukset. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelijat.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Hae Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi. Toisen opiskelijajäsenen paikka on vielä auki. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Sibelius-Akatemia: musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi, 3 opiskelijajäsentä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Sibelius-Akatemian osastofoorumeihin. Sibelius-Akatemian johtokunta on päättänyt, että osastoneuvostojen tilalle perustetaan osastofoorumit. Osastofoorumien tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön.

Sibelius-Akatemiassa on kaksi osastofoorumia: klassisen musiikin osaston osastofoorumi sekä musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi. Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin haetaan kolmea opiskelijajäsentä osaston opiskelijoista. Foorumien kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023. Klassisen musiikin osaston osastofoorumin opiskelijajäsenet on jo valittu.

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin voivat hakea mukan, jazzin, kamun, glomasin, muten ja arts managementin opiskeiljat).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

SVEN-ryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii yhtä opiskelijajäsentä Taideyliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi perustettuun SVEN-ryhmään. Ryhmä on tarkoitus piakkoin vahvistaa rehtorin päätöksellä ja sen tehtäviksi on kaavailtu yliopiston ruotsinkielisen koulutuksen ja yhteistyön koordinointia, yliopiston kielipolitiikkaan liittyviä tehtäviä sekä ruotsinkielisyyden vahvistamisen strategiseen rooliin liittyvien kysymysten käsittelyä. Ryhmän toimikausi on kolme vuotta, ja alkanee maalis-huhtikuussa. Ryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot rehtorin päätöksen mukaisesti vähintään 25 € per kokous.

SVEN-ryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea ruotsinkieliset tai kaksikieliset (vähintään toinen kieli ruotsi) läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply