Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati (2 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja opetusnäytteiden arviointiraateihin opiskelijajäseniä yhteensä kahteen eri rekrytointiin. Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat seuraavien rekrytointien käsittelyyn niin, että kuhunkin rekrytointiin nimetään yksi opiskelijajäsen rekrytointineuvostoon ja yksi opiskelijajäsen opetusnäytteiden arviointiraatiin (lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään valitsemaan eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä):
• näyttelijäntyön lehtori (näyttämöliikunta)
• näyttelijäntaiteen lehtori (laulu).

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.9.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee varsinaisiksi jäseniksi siirtyneiden tilalle kahta opiskelijavarajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon kuluvan 2-vuotiskauden loppuosaksi eli 31.7.2019 saakka. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.9.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1-2 opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikuntaan. Toimikunta antaa palautetta Teatterikorkeakoulun ravintolan toiminnasta ja pyrkii kehittämään sen palveluita, ja on tärkeää että myös opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset saadaan toimikunnassa esiin. Toimikunnan seuraava kokous pidetään 4.9.2018 klo 12-13.

Ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.9.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen tilalle yhtä opiskelijavarajäsentä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvostoon sen kuluvan toimikauden loppuajaksi eli 31.12.2019 saakka. Osastoneuvoston tehtävänä on mm. päättää osaston opetussuunnitelmasta, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteista sekä oppiaineiden tutkintovaatimuksista, vastata osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadunvarmistuksesta ja esittää osastodekaanille näkemyksensä osaston sisäisestä organisoinnista, tulostavoitteista ja opetusohjelmasta. Osastoneuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Osastoneuvoston varajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet klassisen musiikin osaston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.10.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuneen tilalle yhtä opiskelijavarajäsentä Sibelius-Akatemian akateemiseen neuvostoon 31.12.2019 päättyvälle toimikaudelle. Akateemisen neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä valmistella näitä koskevat strategiset linjaukset, päättää akatemian opetussuunnitelman, tutkintovaatimusten ja jatkokoulutuksen yleisistä linjauksista, päättää akatemian oppiaineet ja pääaineet sekä päättää opinnäytteen rakenteesta ja suoritustavoista. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) varmistuu lähiaikoina.

Akateemisen neuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.10.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian ravintolatoimikunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1-2 opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian ravintolatoimikuntaan. Toimikunta antaa palautetta Sibelius-Akatemien ravintoloiden toiminnasta ja pyrkii kehittämään ravintoloiden palveluita, ja on tärkeää että myös opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset saadaan toimikunnassa esiin.

Ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.9.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (2 opiskelijajäsentä on jo valittu). Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.10.2018 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä yhteensä kolmea varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.10.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston jaokset

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle seuraavasti:
• Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen 1 perustutkinto-opiskelijajäsen (1 jäsen on jo valittu),
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen.

Jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja niiden opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).
Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetuksen pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu, opetussuunnitelmien kehittäminen (ml. tutkintovaatimustyö), opetuksen laadun varmistaminen (ml. opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen) sekä yhteistyö taiteellisen toiminnan, tohtorikoulutuksen, muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa.
Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.10.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevat kokoukset, ”Essu” (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply