Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Calls for student representatives in English can be found here.

Taideyliopiston yliopistokollegio

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuvan/valmistuvien tilalle vähintään yhtä opiskelijajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon sen jäljellä olevaksi kaudeksi eli 31.12.2020 saakka. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita yliopiston hallituksen ns. sidosryhmäjäsenet ja yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita, ja se kokoontuu yleensä n. 5-6 kertaa vuodessa. Kollegion opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegiossa tulee mahdollisuuksien mukaan olla yhtä monta opiskelijaa joka akatemiasta, ja tämän mukaisesti valinnassa ovat nyt etusijalla Kuvataideakatemian opiskelijat, mutta tarvittaessa paikat voidaan täyttää myös muulla tavoin. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296). Kollegion opiskelijajäsenet valitsee alkusyksystä TaiYo:n edustajisto hallituksen esityksestä.

Teatterikorkeakoulun johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun johtokuntaan vielä kahta opiskelijajäsentä kaudelle 1.1.2020–31.12.2021 (1 on jo valittu). Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akatemiajohtokunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuvien tilalle yhtä opiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon sen kuluvan toimikauden loppuun eli 31.7.2021 saakka. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

Taideyliopiston opetussuunnitelmien periaatteiden valmisteluryhmät

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhteensä 3 opiskelijajäsentä Taideyliopiston opetussuunnitelmien periaatteiden valmisteluryhmiin (5 on jo valittu). Taideyliopisto tähtää eri akatemioiden opetussuunnitelmien periaatteiden yhtenäistämiseen vuoteen 2024 mennessä, jolloin mm. akatemiarajat ylittävä opiskelu muuttuu nykyistä helpommaksi. Yhtenäistämisprosessi alkaa jo tänä keväänä yhteisten opetussuunnitelman periaatteiden työstämisellä yksiköittäin, ja jo valittujen 5 opiskelijan lisäksi opiskelijajäseniä kaivataan vielä KuvAn (2 paikkaa) ja TeaKin (1 paikka) ryhmiin. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmien opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja ryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston rekrytointiryhmät (6 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä 6 opiskelijajäsentä Taideyliopiston ja sen akatemioiden rekrytointiryhmiin. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkiona 300 € koko rekrytointiprosessista. Opiskelijajäseniä haetaan nyt seuraavien rekrytointien rekrytointiryhmiin (1 opiskelijajäsen kuhunkin):
• Taidegrafiikan professori (KuvA),
• Taidehistorian ja -teorian professori (KuvA),
• Taiteellisen tutkimuksen lehtori (KuvA),
• Taiteellisen tutkimuksen professori (TeaK),
• Kirjoittamisen vierailevat professorit (TeaK),
• Nykyesityksen ja -taiteen lehtori (TeaK).

Rekrytointiryhmien opiskelijajäseniksi voivat hakea akatemiakohtaisissa rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian opiskelijat (ottaen kuitenkin huomioon, että ko. alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää), ja yhteisissä rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä kolmea varajäsentä (varsinaiset jäsenet on jo valittu) Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen vielä yhtä opiskelijajäsentä (1 on jo valittu) kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetussuunnitelmien kehittäminen, opetuksen laadun varmistaminen ja yhteistyö tohtorikoulutuksen ja taiteellisen toiminnan sekä muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa. Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus on vähintään 25 €/kokous.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaoksen jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikuntaan 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Kuvataideakatemian julkaisutoimintaa ja kirjastopalveluiden roolia opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistajana. Toimikunta mm. päättää julkaisuhakemuksista ja valvoo julkaisuhankeprosesseja, keskustelee kirjaston budjettiesityksestä ja kartoittaa kirjaston toiminnan kehittämiskohteita, päättää kirjastoon tilattavista kausijulkaisuista ja hyväksyy kirjaston kokoelmapolitiikan. Toimikunnan opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Kirjasto- ja julkaisutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian lehtoriryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian lehtoriryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Lehtoriryhmän tehtävänä on valmistella ja päättää Project Roomin opinnäytenäyttelyistä koostuva näyttelyohjelma näyttelytoiminnan jaoston linjaaman prosessin mukaisesti. Ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti ja jäseninä 5 lehtoria ja yksi tohtoriopiskelija.

Lehtoriryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 3.8.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

• Taideyliopiston työsuojelutoimikunta (1 opiskelijajäsen).

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply