Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

(Please scroll down for announcement in English)

Kuvataideakatemian johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (2 opiskelijajäsentä on jo valittu). Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä yhteensä kolmea varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston jaokset

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle seuraavasti:
• Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen 1 perustutkinto-opiskelijajäsen (1 jäsen on jo valittu),
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen.

Jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja niiden opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).
Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetuksen pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu, opetussuunnitelmien kehittäminen (ml. tutkintovaatimustyö), opetuksen laadun varmistaminen (ml. opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen) sekä yhteistyö taiteellisen toiminnan, tohtorikoulutuksen, muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa.
Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta (tutkijatohtorin rekrytointi)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikuntaan. Rekrytointitoimikunnan tehtävänä on valmistella rekrytoinnit ja tehdä esitys opetus- ja tutkimushenkilöstön nimityksistä, ja pysyvien jäsenten lisäksi toimikuntaan nimitetään rekrytointikohtaisesti 2-4 vaihtuvaa jäsentä. Nyt haettava opiskelijajäsen osallistuu toimikunnassa tutkijatohtorin rekrytointiin, jonka käsittely alkaa pian ja kestää kevään loppuun saakka. Rekrytointia käsiteltäessä toimikunta voi työskennellä ainakin osittain englanniksi.

Rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian jatkotutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Take part in recruiting a postdoctoral researcher in KuvA!

Application period extended!

University of the Arts Student Union is looking for a doctoral student representative in the recruitment committee of the Academy of Fine Arts. The committee prepares the recruitments of all teaching and research staff in the Academy of Fine Arts and has both permanent and changing members. The representative in question is a changing member who will only participate in the recruitment of a postdoctoral researcher, starting as soon as possible and going on through the spring term. During this recruitment, the recruitment committee can work also in English, so also non-Finnish speaking students can apply.

All present doctoral students of the Academy of Fine Arts can apply for this position. You can apply by sending a short but justified application by Tue 22 May 12noon at the latest to the Student Union’s Secretary General Ville Sinnemäki (by e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, or by mail to TaiYo, Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). For more information, please contact Ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati: näyttelijäntyön lehtorin (äänenkäyttö ja puhe) rekrytointi

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee näyttelijäntyön lehtorin (äänenkäyttö ja puhe) rekrytoinnin ajaksi
• yhtä vaihtuvaa opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja
• yhtä opiskelijajäsentä ko. rekrytoinnin opetusnäytteiden arviointiraatiin.
Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään löytämään eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä.

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati: tanssitaiteen lehtorin (tanssinopettajan MO) rekrytointi

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee tanssitaiteen lehtorin (tanssinopettajan maisteriohjelma) rekrytoinnin ajaksi:
• yhtä vaihtuvaa opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja
• yhtä opiskelijajäsentä ko. rekrytoinnin opetusnäytteiden arviointiraatiin.
Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään löytämään eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä.

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1-2 opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikuntaan. Toimikunta antaa palautetta Teatterikorkeakoulun ravintolan toiminnasta ja pyrkii kehittämään sen palveluita, ja on tärkeää että myös opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset saadaan toimikunnassa esiin. Toimikunnan seuraava kokous pidetään 4.9.2018 klo 12-13.

Ravintolatoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian digitiimi

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kolmea opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian digitiimiin. Digitiimin tehtävänä on kehittää digitaalisten apuvälineiden käyttöä erityisesti Sibelius-Akatemian pedagogiikassa, ja sen jäseniksi toivotaan eri aineryhmien opiskelijoita, joilla on kiinnostusta akatemian digitaalista kehittämistä kohtaan.

Digitiimin opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja digitiimin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukunta

Katso tarkemmat tiedot allaolevasta ilmoituksesta ja lähetä hakemuksesi osoitteeseen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi viimeistään tiistaina 22.5.2018 klo 12.00.

Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete! Mera info nedan, ansökningarna skickas per e-post till taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi senast tisdagen 22.5.2018 kl. 12.00.

Apply for SYL’s Advisory Board for Development Cooperation! More info below, send your application by Tuesday 22 May 12.00 at the latest to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi.

Tarkemmat tiedot / Mera info / More info

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevat kokoukset, ”Essu” (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Pingback: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·