Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Akatemioiden johtokunnat

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
• Kuvataideakatemian johtokuntaan vielä kahta opiskelijajäsentä ja
• Teatterikorkeakoulun johtokuntaan vielä kahta opiskelijajäsentä.

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akatemiajohtokuntien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee nykyesityksen lehtorin rekrytoinnin ajaksi opiskelijajäseniä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja opetusnäytteiden arviointiraatiin. Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Rekrytointineuvostoon ja opetusnäytteiden arviointiraatiin pyritään lähtökohtaisesti valitsemaan eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä.

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian Global Musicin lehtorin rekrytointiryhmään. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vuoden 2020 alusta lähtien vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että kyseessä olevan alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointiryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden professorin (painotettuna valokuvataide) rekrytointiryhmään. Rekrytointiryhmät ovat vuoden 2020 alusta lähtien rekrytointikohtaisia ja niiden tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja yhteensä kolmea varajäsentä (varsinaiset perustutkinto-opiskelijajäsenet on jo valittu) Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston jaokset

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin kaudelle 1.1.2020–31.12.2021 opiskelijajäseniä seuraavasti:
• Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen 2 opiskelijajäsentä (työskentelykieli suomi),
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen (työskentelykieli suomi),
• Näyttelytoiminnan jaokseen 2 opiskelijajäsentä (työskentelykieli englanti).
Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus on vähintään 25 €/kokous.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetussuunnitelmien kehittäminen, opetuksen laadun varmistaminen ja yhteistyö tohtorikoulutuksen ja taiteellisen toiminnan sekä muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa. Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen valintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen ja taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Näyttelytoiminnan jaoksen tehtävänä on mm. Exhibition Laboratoryn ja Project Roomin näyttelyohjelman suunnittelu ja valintojen toteutus, Kuvan Kevään ja taiteellisen toiminnan yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja kehittäminen, taiteellisen toiminnan budjetointi sekä yhteistyö eri opetusalueiden, tutkimuksen ja muiden akatemioiden kanssa.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat, tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen kaikki läsnäolevat Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat ja näyttelytoiminnan jaokseen kaikki läsnäolevat Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Exhibitions Division of the Academy of Fine Arts Academic Council

University of the Arts Student Union is looking for two student representatives for the Exhibitions Division of the Academy of Fine Arts Academic Council for the mandate period 1.1.2020–31.12.2021. The tasks of the exhibitions division include planning and selecting the exhibition programs for Exhibition Laboratory and Project Room, planning and developing Kuvan Kevät and collaborative exhibition projects, budgeting artistic activities, and collaborating with different subject areas, research and other academies. The working language of the division is English and student representatives will be paid a reward (at least 25 €/meeting).

All present degree students at the Academy of Fine Arts can apply for the position. You can apply by sending a short but justified application by Tue 21 January 12noon at the latest to the Student Union’s Secretary General Ville Sinnemäki (by e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, or by mail to TaiYo, Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). For more information, please contact Ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikuntaan 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Kuvataideakatemian julkaisutoimintaa ja kirjastopalveluiden roolia opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistajana. Toimikunta mm. päättää julkaisuhakemuksista ja valvoo julkaisuhankeprosesseja, keskustelee kirjaston budjettiesityksestä ja kartoittaa kirjaston toiminnan kehittämiskohteita, päättää kirjastoon tilattavista kausijulkaisuista ja hyväksyy kirjaston kokoelmapolitiikan. Toimikunnan opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Kirjasto- ja julkaisutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian lehtoriryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian lehtoriryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Lehtoriryhmän tehtävänä on valmistella ja päättää Project Roomin opinnäytenäyttelyistä koostuva näyttelyohjelma näyttelytoiminnan jaoston linjaaman prosessin mukaisesti. Ryhmän työskentelykielenä on suomi ja jäseninä 5 lehtoria ja yksi tohtoriopiskelija.

Lehtoriryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sörnäinen+ -ryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä, yhtä Kuvataideakatemialta ja yhtä Valo- ja äänisuunnittelun laitokselta, Sörnäinen+ -ryhmään. Ryhmä käsittelee uuden Sörnäisten kampuksen rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Ryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Feel Helsinki -tapahtuman ja Taidekulman ohjausryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Feel Helsinki -tapahtuman ja Taidekulman ohjausryhmään. Feel Helsinki on Taideyliopiston vuosittain järjestämä kaupunkifestivaali, jonka tavoitteena on mm. parantaa Taideyliopiston tunnettuutta ja kerätä varoja Taideyliopiston opiskelijoiden tukemiseen, ja Taidekulma on uusi taiteellista toimintaa ja yhteiskunnallisia keskusteluja yhdistävä tapahtumakonsepti. Ohjausryhmä hyväksyy tapahtumien projektisuunnitelman ja budjetin sekä päättää ohjelman tavoitteista ja linjauksista, ja sen toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Ohjausryhmän opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat, ja jäseniksi pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan yksi opiskelija kummaltakin kampukselta. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ohjausryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijavarajäsentä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvostoon toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020. Osastoneuvoston tehtävänä on mm. päättää osaston opetussuunnitelmasta, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteista sekä oppiaineiden tutkintovaatimuksista, vastata osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadunvarmistuksesta ja esittää osastodekaanille näkemyksensä osaston sisäisestä organisoinnista, tulostavoitteista ja opetusohjelmasta. Osastoneuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Osastoneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet klassisen musiikin osaston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston työsuojelutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä (yksi Töölön ja yksi Sörnäisten-Vallilan kampukselta) Taideyliopiston työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelutoimikunta on Taideyliopiston ja sen työntekijöiden yhteistyöelin, joka tarkkailee työntekijöiden ja sitä kautta myös opiskelijoiden turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia työympäristön tekijöitä ja niiden kehitystä sekä pyrkii edistämään työoloja. Toimikunnan varsinaiset jäsenet ovat yliopiston ja sen työntekijöiden edustajia, ja nyt haettavilla opiskelijajäsenillä on osallistumisoikeus toimikunnan kokouksiin.

Työsuojelutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.1.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

Ei toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja tällä hetkellä.

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply