Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

(Please scroll down for announcement in English)

Kuvataideakatemian johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä kahta opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (1 opiskelijajäsen on jo valittu). Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä yhteensä kolmea varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston jaokset

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle seuraavasti:
• Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen 2 perustutkinto-opiskelijajäsentä,
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen.

Jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja niiden opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).
Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetuksen pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu, opetussuunnitelmien kehittäminen (ml. tutkintovaatimustyö), opetuksen laadun varmistaminen (ml. opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen) sekä yhteistyö taiteellisen toiminnan, tohtorikoulutuksen, muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa.
Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta (tutkijatohtorin rekrytointi)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikuntaan. Rekrytointitoimikunnan tehtävänä on valmistella rekrytoinnit ja tehdä esitys opetus- ja tutkimushenkilöstön nimityksistä, ja pysyvien jäsenten lisäksi toimikuntaan nimitetään rekrytointikohtaisesti 2-4 vaihtuvaa jäsentä. Nyt haettava opiskelijajäsen osallistuu toimikunnassa tutkijatohtorin rekrytointiin, jonka käsittely alkaa pian ja kestää kevään loppuun saakka. Rekrytointia käsiteltäessä toimikunta voi työskennellä ainakin osittain englanniksi.

Rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian jatkotutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Take part in recruiting a postdoctoral researcher in KuvA!

University of the Arts Student Union is looking for a doctoral student representative in the recruitment committee of the Academy of Fine Arts. The committee prepares the recruitments of all teaching and research staff in the Academy of Fine Arts and has both permanent and changing members. The representative in question is a changing member who will only participate in the recruitment of a postdoctoral researcher, starting as soon as possible and going on through the spring term. During this recruitment, the recruitment committee can work also in English, so also non-Finnish speaking students can apply.

All present doctoral students of the Academy of Fine Arts can apply for this position. You can apply by sending a short but justified application by Tue 20 March 12noon at the latest to the Student Union’s Secretary General Ville Sinnemäki (by e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, or by mail to TaiYo, Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). For more information, please contact Ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian varadekaanien rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian varadekaanien rekrytointiryhmään. Kuvataideakatemiaan haetaan kahta varadekaania, ja rekrytoinnissa toimii dekaanin tukena 5-henkinen rekrytointiryhmä, jossa on myös opiskelijajäsen. Rekrytointiryhmä haastattelee hakijat (viikoilla 13-14), osallistuu yhteisölle avoimeen keskustelutilaisuuteen (11.4. klo 9-11) ja valmistelee rekrytointiesityksen (työskentelyä viikoilla 17-18) johtokuntaa kuultuaan.

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian osastoneuvostot

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle yhtä opiskelijavarajäsentä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvostoon (varsinaiset jäsenet on jo valittu). Osastoneuvoston tehtävänä on mm. päättää osaston opetussuunnitelmasta, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteista sekä oppiaineiden tutkintovaatimuksista, vastata osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadunvarmistuksesta sekä esittää osastodekaanille näkemyksensä osaston sisäisestä organisoinnista, tulostavoitteista ja opetusohjelmasta. Osastoneuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Osastoneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet klassisen musiikin osaston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.3.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvostojen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevat kokoukset, ”Essu” (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Pingback: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·