Siirry suoraan sisältöön

Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BT1Iw7TmWDI&w=560&h=315%5D

Linkki hakulomakkeeseen 

 

 

Avoinna olevat tehtävät

 • Teatterikorkeakoulun johtokunta (fi/sv/en)
 • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, varajäsen (fi)
 • Kuvataideakatemian opetussuunnitelmaryhmä (fi)
 • Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaosto, 2 opiskelijajäsentä (fi)
 • Seuraavat rekrytointiryhmät
  • Taiteellisen tutkimuksen professori, KuvA (fi+en)
  • Trumpettimusiikin lehtori, SibA (en)
  • Äänisuunnittelun professori, TeaK (fi/en)
  • Näyttelijäntaiteen (laulu) lehtori, TeaK (fi)
  • 2 kpl visiting professor, yhteisen opetuksen keskus (fi/en)
 • Sörnäisten kampuksen kampuskehittämisryhmä (fi)
 • Taideyliopiston digivisiotyö (fi)

 

Tehtäväkohtaiset kuvaukset

Teatterikorkeakoulun johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan kaudelle 1.1.2022–31.12.2023. Johtokunnassa on 3 opiskelijajäsentä, joista yksi tehtävä on vielä auki. Johtokuntien johtavat akatemioiden toimintaa yhdessä kunkin akatemian dekaanin kanssa, ja niiden tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta. Jokaisessa johtokunnassa on on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijavarajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon heinäkuuhun 2023 asti jatkuvalle kaudelle. Opetusneuvostossa on kaksi opiskelijajäsentä, joista toisen varajäsenen tehtävä on vielä auki. Opetusneuvosto vastaa koulutuksen laadunvarmistuksesta ja esitystoiminnasta. Se käsittelee koulutusta, opiskelua ja opetusta koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat ja suunnitelmat. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Neuvosto käsittelemät asiakirjat ovat pääosin suomeksi, sillä yliopiston hallintokieli on suomi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja kehittämisryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian opetussuunnitelmaryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian praxiksen opetussuunnitelmaryhmään. Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmien laatimistyö on käynnistynyt keväällä 2022. Työ tehdään osana Taideyliopiston yhteistä opetussuunnitelmatyötä, ja Kuvataideakatemiassa OPS-työstä vastaa koulutuksesta vastaava varadekaani Johanna Vakkari. Opetussuunnitelmatyö tehdään kahdessa ryhmässä, joista toinen laatii Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opetussuunnitelmat. Tämän ryhmän opiskelijajäsenen paikka on vielä auki. Pääosa työstä ajoittuu lukuvuodelle 2022–2023.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Opetussuunnitelmaryhmän jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Ryhmän työkieli on suomi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja opetussuunnitelmaryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaostoon. KuvAn akateeminen jaosto korvataan syksyllä 2022 jaostoilla. Perustutkintokoulutuksen jaoston tehtävänä on keskustella ja linjata Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen linjauksista, opintotarjonnasta, opiskelijapalautejärjestelmästä ja valintakokeista. 

Jaostossa on seitsemän jäsentä, joista kaksi on opiskelijoita. Jaoston toimikausi kestää heinäkuuhun 2023 asti. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, ja jaoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Jaoston työkieli on suomi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja opetussuunnitelmaryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Rekrytointiryhmät

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä alla oleviin rekrytointiryhmiin. Rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa kunkin tehtävän rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. 

Tällä hetkellä avoinna ovat seuraavien rekrytointiryhmien opiskelijajäsenen tehtävät:

 • Taiteellisen tutkimuksen professori, KuvA (fi+en)
 • Trumpettimusiikin lehtori, SibA (en)
 • Äänisuunnittelun professori, TeaK (fi/en)
 • Näyttelijäntaiteen (laulu) lehtori, TeaK (fi)
 • 2 kpl visiting professor, yhteisen opetuksen keskus (fi/en)

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki kyseisen akatemian opiskelijat, etusijalla ovat kyseistä alaa opiskelevat. Taideyliopistotason rekrytointiryhmiin voivat hakea kaikkien akatemioiden opiskelijat. Osa rekrytointiryhmistä toimii suomeksi, osassa ei tarvita suomen kielen taitoa; kieli on täsmennetty kunkin tehtävän osalta erikseen.

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja kehittämisryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Sörnäisten kampuksen kampuskehittämisryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Sörnäisten kampuksen kampuskehittämisryhmään. Ryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa ja sen työkieli on suomi. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Kampuskehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella opiskelevat tutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja kehittämisryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston digivisiotyö

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Taideyliopiston digivisiotyöhön syksyllä 2022. Visiotyöhön toivotaan opiskelijoita eri akatemioista, ja osallistuminen tarkoittaa käytännössä osallistumista kahteen strategiatyöskentelytilaisuuteen: 20.9. klo 9–13 ja 11.10. klo 13–16.30. Lisäksi osallistujien tulee todennäköisesti tutustua taustamateriaaleihin ja ehkä kommentoida myös tilaisuuksien perusteella tehtyjä yhteenvetoja tilaisuuksien jälkeen.

Taideyliopiston oma digitaalinen visio tulee olemaan tavoitetila yliopiston ydintoiminnoille, yksiköille ja palveluille vuonna 2030. Oma digivisiomme on myös yksi keino vahvistaa Taideyliopiston asemaa taidealojen koulutuksen valtakunnallisena suunnannäyttäjänä tulevaisuudessakin. Taideyliopiston omassa digitalisaation tavoitetilan määrittelyssä valitaan, mihin teemoihin jatkossa panostetaan ja rajattava ulos alueet, joissa digitalisaatiota ei tarvita.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Tehtävään voivat hakea kaikki Taideyliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 27.9. klo 15 mennessä. Lisätietoja hausta ja kehittämisryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

 • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, opiskelijavarajäsen

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Vastaa

fiSuomi