Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Taideyliopiston akatemioiden johtokunnat (3 opiskelijajäsentä kuhunkin akatemiaan)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee
– Kuvataideakatemian johtokuntaan,
– Sibelius-Akatemian johtokuntaan ja
– Teatterikorkeakoulun johtokuntaan
kuhunkin kolmea (3) opiskelijajäsentä kaudelle 1.1.2018–31.12.2019.

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous).

Akatemiajohtokuntien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.11.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston laatukommentaattoriryhmä (6 opiskelijajäsentä)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä kuutta (6) opiskelijajäsentä Taideyliopiston opiskelijoiden laatukommentaattoriryhmään. Ryhmään on tarkoitus valita vielä 2 opiskelijaa Kuvataideakatemiasta, 2 opiskelijaa Teatterikorkeakoulusta ja 2 opiskelijaa Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolta (SibAn MJK-osastolta on jo valittu 2 jäsentä). Ensi vuonna toteutettavan laatujärjestelmän auditoinnin takia perustettavan laatukommentaattoriryhmän tehtävänä on käsitellä ja kommentoida keskeisiä laatuasioita opiskelijoiden näkökulmasta osana auditointiin valmistautumisprosessia. Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin ja että opiskelijat ovat perillä laatutyöhön liittyvistä asioista. Ryhmä kokoontuu yhteensä n. kolme kertaa loppusyksyn ja kevään 2018 aikana.

Laatukommentaattoriryhmän jäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.11.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta (taiteellisen tutkimuksen yliopistolehtorin rekry, tohtoriopiskelijajäsen)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikuntaan, jonka tehtävänä on valmistella rekrytoinnit ja tehdä esitys opetus- ja tutkimushenkilöstön nimityksistä yli vuoden pituiseen työsuhteeseen. Rekrytointitoimikunnassa on pysyvinä jäseninä yksi professori, yksi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustaja ja yksi opiskelija, minkä lisäksi toimikuntaan nimitetään rekrytointikohtaisesti 2–4 vaihtuvaa jäsentä, joista yksi on opiskelija. Nyt haettava opiskelijajäsen osallistuu toimikunnassa taiteellisen tutkimuksen yliopistolehtorin rekrytoinnin käsittelyyn, joka alkaa mahdollisimman pian. Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio.

Rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävässä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 22.11.2016 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointitoimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto (2 eri rekrytointia)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon opiskelijajäseniä kahteen eri rekrytointiin. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan aina myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat neuvostossa seuraavien tammikuussa käynnistyvien rekrytointien käsittelyyn koko prosessin ajan niin, että kumpaankin rekrytointiin valitaan 1 opiskelijajäsen:
• dramaturgian professori,
• näyttelijäntyön lehtori (tanssi).

Rekrytointineuvoston opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävässä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.11.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointineuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston eettinen toimikunta (tohtoriopiskelijajäsen ja varajäsen)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja tälle yhtä varajäsentä Taideyliopiston eettiseen toimikuntaan kaudelle 2018-2019. Eettisen toimikunnnan tehtävänä on koordinoida ja valvoa tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista, opastaa ja ohjeistaa tutkimuseettisissä kysymyksissä, arvioida tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista, antaa pyydettäessä lausunto suunnitellun tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä, aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa sekä seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Toimikunnan kokouksista maksetaan opiskelijajäsenille kokouspalkkiota 25 €/kokous.

Eettisen toimikunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.11.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen. 1.1.2017 alkaen perustetun jaoksen tehtävänä on mm. KuvAn tohtorikoulutuksen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen ja taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Jaoksen toimikausi kestää 31.12.2017 saakka, ja opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) varmistuu lähiaikoina.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 21.11.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaoksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevat kokoukset, ”Essu” (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Pingback: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·