Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Akatemioiden johtokunnat

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
• Kuvataideakatemian johtokuntaan kolmea opiskelijajäsentä,
• Sibelius-Akatemian johtokuntaan vielä yhtä opiskelijajäsentä (2 on jo valittu) ja
• Teatterikorkeakoulun johtokuntaan vielä kahta opiskelijajäsentä (1 on jo valittu).

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akatemiajohtokuntien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian osastoneuvostot

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Sibelius-Akatemian
• klassisen musiikin osaston osastoneuvostoon sekä
• musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastoneuvostoon
kumpaankin kolmea opiskelijajäsentä ja heille yhtä yhteistä varajäsentä 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Osastoneuvostojen tehtävänä on mm. päättää osastonsa opetussuunnitelmasta, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteista sekä oppiaineiden tutkintovaatimuksista, vastata osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadunvarmistuksesta sekä esittää osastodekaanille näkemyksensä osaston sisäisestä organisoinnista, tulostavoitteista ja opetusohjelmasta. Osastoneuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Osastoneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. osaston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvostojen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaostoon. 1.1.2020 toimintansa aloittavan TT-jaoston tehtävänä on mm. valmistella tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmia, koulutuksen sisältöjä ja erilaisia ohjeita akatemian johtokunnan hyväksyttäväksi, hyväksyä tohtoriopiskelijoiden suunnitelmat ja tehdä esitys tohtorikoulutukseen otettavista opiskelijoista sekä hyväksyä ja arvostella tohtorin opin- ja taidonnäytteet. Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä (2 professoria, 2 muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 1opiskelija), jotka eivät voi olla akatemian johtokunnan jäseniä.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati (4 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja opetusnäytteiden arviointiraateihin opiskelijajäseniä yhteensä neljään eri rekrytointiin. Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat seuraavien rekrytointien käsittelyyn niin, että kuhunkin rekrytointiin nimetään yksi opiskelijajäsen rekrytointineuvostoon ja yksi opiskelijajäsen opetusnäytteiden arviointiraatiin (lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään valitsemaan eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä):
• näyttelijäntaiteen lehtori,
• 2 dramaturgian lehtoria,
• nykyesityksen lehtori,
• ruotsinkielisen näyttelijäntyön professori (haussa ainoastaan opetusnäytteiden arviointiraadin opiskelijajäsen).

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 (paitsi ruotsinkielisen näyttelijäntyön professorin rekrytoinnin osalta 17.12.2019 klo 12.00) TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Undervisningsprovens värderingsråd (rekrytering av professor i skådespelarkonst)

Konstuniversitetets studentkår söker en studentrepresentant i undervisningsprovens värderingsråd för rekryteringen av professor i skådespelarkonst. Värderingsrådet värderar kandidaternas undervisningsprov under rekryteringen och gör ett uttalande till Teaterhögskolans rekryteringsråd. Studentrepresentanten i rekryteringsrådet har redan valts och vid behov kan samma person vara medlem i både rekryteringsrådet och värderingsrådet, men helst försöker studentkåren utnämna två separata representanter.

Alla studerande vid Teaterhögskolan kan ansöka om att bli studentrepresentant i värderingsrådet, men insikt i facket och utbildningprogrammet i fråga är mycket viktig. Koncisa, motiverade ansökningar riktas till Konstuniversitetets studentkår och de ska vara KonSts generalsekreterare Ville Sinnemäki tillhanda senast tisdag 17.12.2019 kl. 12.00 (elektroniskt till taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi eller på papper till Konstuniversitetets studentkår, Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors). Ville Sinnemäki ger även mera information om ansökan och om rådens verksamhet (tfn 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointiryhmät (2 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä kahta opiskelijajäsentä seuraaviin Kuvataideakatemian rekrytointiryhmiin:
• maalaustaiteen professorin rekrytointi
• tila-aikataiteiden professorin (painotettuna valokuvataide) rekrytointi.
Rekrytointiryhmät ovat vuoden 2020 alusta lähtien rekrytointikohtaisia ja niiden tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Rekrytointiryhmien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta perustutkinto-opiskelijajäsentä ja yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä heille henkilökohtaisia varajäseniä Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikuntaan 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Kuvataideakatemian julkaisutoimintaa ja kirjastopalveluiden roolia opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistajana. Toimikunta mm. päättää julkaisuhakemuksista ja valvoo julkaisuhankeprosesseja, keskustelee kirjaston budjettiesityksestä ja kartoittaa kirjaston toiminnan kehittämiskohteita, päättää kirjastoon tilattavista kausijulkaisuista ja hyväksyy kirjaston kokoelmapolitiikan. Toimikunnan opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Kirjasto- ja julkaisutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston työsuojelutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä (yksi Töölön ja yksi Sörnäisten-Vallilan kampukselta) Taideyliopiston työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelutoimikunta on Taideyliopiston ja sen työntekijöiden yhteistyöelin, joka tarkkailee työntekijöiden ja sitä kautta myös opiskelijoiden turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia työympäristön tekijöitä ja niiden kehitystä sekä pyrkii edistämään työoloja. Toimikunnan varsinaiset jäsenet ovat yliopiston ja sen työntekijöiden edustajia, ja nyt haettavilla opiskelijajäsenillä on osallistumisoikeus toimikunnan kokouksiin.

Työsuojelutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 10.12.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

•  Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto (1 tohtoriopiskelijajäsen ja 2 varajäsentä)
•  Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos (1 tohtoriopiskelijajäsen)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply