Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BT1Iw7TmWDI&w=560&h=315%5D

 

Sibelius-Akatemia: musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi, 3 opiskelijajäsentä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kolmea opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin. Osastofoorumin tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön. Foorumin kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023. Klassisen musiikin osaston osastofoorumin opiskelijajäsenet on jo valittu.

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin voivat hakea mukan, jazzin, kamun, glomasin, muten ja arts managementin opiskeiljat). Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Kuvataidekoulutuksen visiotyön ohjausryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä kansallisen kuvataidekoulutuksen visiotyön ohjausryhmään.

Visiotyöprojektin päämääränä on yhdessä alan toimijoiden ja projektin ohjausryhmän kanssa luoda kansallinen visio kuvataidekoulutuksen tavoitetilasta vuodelle 2030. Vision luominen tapahtuu laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Visiotyöllä halutaan vahvistaa eri osapuolten yhteistä käsitystä koko koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista ja -tavoitteista sekä tukea eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Kuvataidekoulutuksen visiotyössä esimerkkinä toimii jo tehty kansallinen musiikkikoulutuksen visiotyö.

Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa syksyllä 2021 ja kolme kertaa 2022, ja työ jatkuu ensi vuoden loppuun asti. Ohjausryhmän opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (25 €/kokous).

Ohjausryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Public Art Committee at the Fine Arts Academy

(the working language of the committee is English)

The University of the Arts Student Union is looking for a student representative in the Public Art Committee at the Fine Arts Academy for one year position. The committee meets 2–3 times a semester to discuss external public art projects that get proposed to KuvA students, pedagogy in public art and other matters relating to KuvA and art in the public sphere.

The position of student member in the Public Art Committee can be applied for by all registered graduate students of the Fine Arts Academy. Student members are paid a meeting fee (25 € / meeting).

You can apply by filling in this electronic form form by Tuesday, 28st of September 2021, 12noon. For more information on the call for applications and the operation of the committee, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Teatterikorkeakoulun johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 saakka kestävän kauden loppuun asti. Johtokunta johtaa Teatterikorkeakoulun toimintaa dekaanin kanssa ja sen tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta; lisätietoa johtokunnasta Artsissa

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä yliopiston hyvinvointiryhmään vuoden 2021 loppuun asti kestävälle kaudelle. Opiskelijoiden hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä akatemioiden ja opiskelijoiden hyvinvointitoimijoiden välillä sekä edistää hyviä käytäntöjä Taideyliopistossa. Lisätietoa ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä Artsissa.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä (tohtoriopiskelijaa) Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Neuvosto mm. päättää jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksista ja koulutusta ohjaavista määräyksistä, hyväksyy tohtoriopiskelijat ja jatkokoulutuksen tutkinnot, kehittää jatkotutkintokoulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee näitä koskevat TeaKin linjaukset. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi. Toisen opiskelijajäsenen paikka on vielä auki. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

SVEN-ryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii yhtä opiskelijajäsentä Taideyliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi perustettuun SVEN-ryhmään. Ryhmä on tarkoitus piakkoin vahvistaa rehtorin päätöksellä ja sen tehtäviksi on kaavailtu yliopiston ruotsinkielisen koulutuksen ja yhteistyön koordinointia, yliopiston kielipolitiikkaan liittyviä tehtäviä sekä ruotsinkielisyyden vahvistamisen strategiseen rooliin liittyvien kysymysten käsittelyä. Ryhmän toimikausi on kolme vuotta, ja alkanee maalis-huhtikuussa. Ryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot rehtorin päätöksen mukaisesti vähintään 25 € per kokous.

SVEN-ryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea ruotsinkieliset tai kaksikieliset (vähintään toinen kieli ruotsi) läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 21.9. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply