Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Kuvataideakatemian johtokunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee eronneen tilalle yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.8.2017 alkaen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2017 loppuun saakka. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei (yliopiston vaaleissa) katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijavarajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon (varsinaiset jäsenet on jo valittu). Opetusneuvosto vastaa TeaKin perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Sen tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Neuvoston toimikausi on 2 vuotta alkaen 1.8.2017, ja opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon (yksi jäsen on jo valittu). Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Neuvosto mm. päättää jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksista ja koulutusta ohjaavista määräyksistä, hyväksyy tohtoriopiskelijat ja jatkokoulutuksen tutkinnot, kehittää jatkotutkintokoulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee näitä koskevat TeaKin linjaukset. Neuvoston toimikausi on 2 vuotta alkaen 1.8.2017, ja opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston näyttelytoiminnan jaos

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuneen tilalle opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston näyttelytoiminnan jaokseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2017 loppuun asti. Jaoksen tehtävänä on akatemian näyttelytoiminnan linjauksien valmistelu sekä näyttelytoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, mm. Exhibition Laboratoryn, Project Roomin ja Taskugallerian ohjelmien suunnittelu ja valinnat, Kuvan Kevään suunnittelu ja kehittäminen, pop up -näyttelyhakujen ym. hankkeiden suunnittelu ja toteutus, taiteellisen toiminnan budjetointi ja talousseuranta sekä yhteistyön kehittäminen Kuvataideakatemian sisällä ja akatemioiden välillä. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Näyttelytoiminnan jaokseen voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaoksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen. 1.1.2017 alkaen perustetun jaoksen tehtävänä on mm. KuvAn tohtorikoulutuksen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen ja taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Jaoksen toimikausi kestää 31.12.2017 saakka, ja opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) varmistuu lähiaikoina.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaoksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuneen tilalle opiskelijajäsentä Ylioppilaiden terveydenhoito-säätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan sen jäljellä olevaksi kaudeksi eli vuoden 2017 loppuun saakka. Johtokunta seuraa Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Se käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat ja tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta.

YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2017 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (muut jäsenet on jo valittu). Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 7.8.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (3 varajäsentä)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevien asioiden käsittely koulutusohjelmien ja professorien kokouksissa (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Päivitysilmoitus: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s