Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Calls for student representatives in English can be found here.

 

Hae opiskelijajäseneksi Sibelius-Akatemian johtokuntaan!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian johtokuntaan yhtä opiskelijajäsentä valmistuvan jäsenen tilalle. Johtokunnan opiskelijajäsenten nykyinen kausi päättyy 31.12.2021.

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Sibelius-Akatemian johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 20.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Tule opiskelijajäseneksi Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä ja heille kahta henkilökohtaista varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Tule tohtoriopiskelijajäseneksi Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta tohtoriopiskelijajäsentä ja heille kahta henkilökohtaista varajäsentä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Neuvosto mm. päättää jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksista ja koulutusta ohjaavista määräyksistä, hyväksyy tohtoriopiskelijat ja jatkokoulutuksen tutkinnot, kehittää jatkotutkintokoulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee näitä koskevat TeaKin linjaukset. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelijat.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Hae Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä ja heille kahta henkilökohtaista varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 13.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian osastofoorumit, 2 opiskelijaa klassisen musiikin osaston osastofoorumiin ja 3 opiskelijajäsentä mjk-osaston osastofoorumiin

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä viittä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian osastofoorumeihin. Sibelius-Akatemian johtokunta on päättänyt, että osastoneuvostojen tilalle perustetaan osastofoorumit. Osastofoorumien tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön.

Sibelius-Akatemiassa on kaksi osastofoorumia: klassisen musiikin osaston osastofoorumi sekä musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi. Klassisen musiikin osaston osastofoorumiin haetaan kahta ja musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin kolmea opiskelijajäsentä kunkin osaston opiskelijoista. Foorumien kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023. 

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli esim. klassisen musiikin osastolla opiskeleva ei voi hakea musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin ja toisinpäin).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

KuvAn opetussuunnitelmien arviointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian opetussuunnitelmien arviointiryhmään kaudelle 1.4.– 31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa KuvAn perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmien arviointi osana Taideyliopiston yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Rehtorin päätöksen mukaisesti opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (väh. 25 € / kokous).

Arviointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 13.4. klo 12.00. Lisätietoja hausta ja arviointiryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian lehtorien rekrytointiryhmät, 3 paikkaa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä kahteen Sibelius-Akatemian lehtorien rekrytointityöryhmiin. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vuoden 2020 alusta lähtien vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä palkkiona 300 € per rekrytointi.

Haettavat rekrytointityöryhmät ovat:
• Musiikkiteknologian lehtori I
• Musiikkiteknologian lehtori II

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että kyseessä olevan alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointiryhmät, 3 paikkaa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä yhteensä 6 Teatterikorkeakoulun rekrytointityöryhmään. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorin ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä dekaanille esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Rekrytointiryhmän opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä palkkiona 300 € per rekrytointi.

Haettavat rekrytointiryhmät ovat:
• Esittävien taiteiden lavastuksen professori
sekä seuraavien alojen lehtorit:
• Contemporary dramaturgy and performance research (50 %)
• Näyttelijäntaide, intimacy of coreography and Chekhov-tekniikka (50 %)
• Valosuunnittelu (30 %)
• Näyttelijäntaide, musiikki (50 %)
• Esittävien taiteiden lavastus

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että kyseessä olevan alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. 

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Avoimen kampuksen työelämälehtorin rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Taideyliopiston avoimen kampuksen työelämälehtorin rekrytointiryhmään. Rekrytointi toteutetaan kutsurekrytointina, ja rekrytointiryhmän tehtävänä on valmistella rekrytointi sekä tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Rekrytointiryhmän opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä palkkiona 300 €.

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston minkä tahansa akatemian tutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 27.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Tohtorikoulutettavien rekrytointiryhmät KuvAlla ja TeaKilla, 2 paikkaa jatko-opiskelijoille

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä kahta opiskelijajäsentä tohtorikoulutettavien rekrytointiryhmiin. Yksi paikka on Kuvataideakatemialla ja toinen Teatterikorkeakoulussa. Rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella tohtorikoulutettavien rekrytoinnit, arvioida hakumateriaalit ja tehdä esitys valittavasta henkilöstä. Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä palkkiona 300 € per tehty rekrytointi.

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijat. Rekrytointiryhmään valittavan henkilön tulee opiskella siinä akatemiassa, jonka ryhmään edustajaa haetaan.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 13.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

SVEN-ryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii yhtä opiskelijajäsentä Taideyliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi perustettuun SVEN-ryhmään. Ryhmä on tarkoitus piakkoin vahvistaa rehtorin päätöksellä ja sen tehtäviksi on kaavailtu yliopiston ruotsinkielisen koulutuksen ja yhteistyön koordinointia, yliopiston kielipolitiikkaan liittyviä tehtäviä sekä ruotsinkielisyyden vahvistamisen strategiseen rooliin liittyvien kysymysten käsittelyä. Ryhmän toimikausi on kolme vuotta, ja alkanee maalis-huhtikuussa. Ryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot rehtorin päätöksen mukaisesti vähintään 25 € per kokous.

SVEN-ryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea ruotsinkieliset tai kaksikieliset (vähintään toinen kieli ruotsi) läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 13.4.2021 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto, opiskelijavarajäsen kuluvan toimikauden loppuun (toimikausi päättyy 31.7.2021)
  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply