Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Taideyliopiston palautepilottiryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemiasta Taideyliopiston koulutuksen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisprojektin palautepilottiryhmään. Palautepilottiryhmä on opiskelijoista ja opettajista koostuva asiantuntija- ja testausryhmä, jonka tehtävänä on tuoda oma asiantuntemuksensa yhteisen palautejärjestelmän luomiseen ja tukea projektia vetävän projektiryhmän työtä. Ryhmässä on 1-2 opiskelijajäsentä joka akatemiasta, ja yhteensä 3 opiskelijajäsentä SibAsta ja TeaKista on jo nimetty. Ryhmä kokoustaa 1-2 kertaa lukukaudessa vuosien 2019-2020 aikana, ja sen opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Palautepilottiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto ja opetusnäytteiden arviointiraati (5 eri rekrytointia)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon ja opetusnäytteiden arviointiraateihin opiskelijajäseniä yhteensä viiteen eri rekrytointiin. Rekrytointineuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista koko valintaprosessin ajan, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Arviointiraati puolestaan arvioi kuhunkin rekrytointiin liittyvät opetusnäytteet ja antaa niistä lausunnon rekrytointineuvostolle. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat seuraavien rekrytointien käsittelyyn niin, että kuhunkin rekrytointiin nimetään yksi opiskelijajäsen rekrytointineuvostoon ja yksi opiskelijajäsen opetusnäytteiden arviointiraatiin (lähtökohtaisesti neuvostoon ja raatiin pyritään valitsemaan eri edustajat, mutta tarvittaessa sama henkilö voi toimia myös molemmissa tehtävissä):
• ohjaajantaiteen professori,
• ruotsinkielisen näyttelijäntyön professori,
• tanssipedagogiikan professori,
• teatteripedagogiikan lehtori,
• taidepedagogiikan lehtori.

Rekrytointineuvoston ja arviointiraadin opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa professorirekrytointien osalta viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 12.00 ja lehtorirekrytointien osalta viimeistään tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta sekä rekrytointineuvoston ja arviointiraadin toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Bli studentrepresentant i rekryteringen av professor i skådespelarkonst

Konstuniversitetets studentkår söker en studentrepresentant i Teaterhögskolans rekryteringsråd och en studentrepresentant i undervisningsprovens värderingsråd för rekryteringen av professor i skådespelarkonst (S). Rekryteringsrådet ansvarar för rekryteringsprocesser i Teaterhögskolan, och i alla rekryteringar av professorer och lektorer utnämnas till rådet också en studentmedlem som betalas en belöning. Värderingsrådet värderar kandidaternas undervisningsprov under rekryteringen och gör ett uttalande till rekryteringsrådet. Vid behov kan samma person vara medlem i både rekryteringsrådet och värderingsrådet, men helst försöker studentkåren utnämna två separata representanter.

Alla studerande vid Teaterhögskolan kan ansöka om att bli studentrepresentant i rekryteringsrådet och värderingsrådet, men insikt i facket och utbildningprogrammet i fråga är mycket viktig. Koncisa, motiverade ansökningar riktas till Konstuniversitetets studentkår och de ska vara KonSts generalsekreterare Ville Sinnemäki tillhanda senast tisdag 24.9.2019 kl. 12.00 (elektroniskt till taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi eller på papper till Konstuniversitetets studentkår, Nervandersgatan 13, 4 vån., 00100 Helsingfors). Ville Sinnemäki ger även mera information om ansökan och om rådens verksamhet (tfn 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2019 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen on jo nimetty). Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä ja yksi varajäsen on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen yhtä tohtoriopiskelijajäsentä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Jaos koordinoi ja kehittää akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja sen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Jaoksen opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 1.10.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

•   Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta (1-2 jäsentä)
•   YTHS:n terveystyöryhmä 3 (1-2 jäsentä)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply