Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston jaokset
(2 perusopiskelija- ja 1 tohtoriopiskelijajäsentä)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä seuraavasti:
• Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen 2 opiskelijajäsentä,
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen.
Akateemisen neuvoston yhteyteen 1.1.2017 alkaen perustetut jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, erityisesti asioiden valmistelutyötä. Jaosten toimikausi kestää akateemisen neuvoston toimikauden loppuun eli 31.12.2017 asti, ja opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) varmistuu lähiaikoina.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetussuunnitelmien kehittäminen, opetuksen laadun varmistaminen ja yhteistyö tohtorikoulutuksen ja taiteellisen toiminnan sekä Taideyliopiston muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa. Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen ja taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto (3 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon opiskelijajäseniä kolmeen eri rekrytointiin. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan aina myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat neuvostossa seuraavien rekrytointien käsittelyyn maaliskuusta 2017 alkaen koko prosessin ajan niin, että kuhunkin rekrytointiin valitaan 1 opiskelijajäsen:
• Tanssitaiteen lehtori
• Taidepedagogiikan lehtori
• Esittävien taiteiden yliopistonlehtori (Tutke).

Rekrytointineuvoston opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävässä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointineuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Sibelius-Akatemian johtokuntaan yhtä opiskelijajäsentä eronneen tilalle kuluvan kauden loppuun asti eli 31.12.2017 saakka. Johtokunnan tehtävänä on mm. vastata Sibelius-Akatemian opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadusta ja hyväksyä niitä koskevat strategiset linjaukset, lausua akatemian ohjesäännöstä, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä dekaanin ja varadekaanin nimittämisestä, päättää akatemian promootion järjestämisestä ja kunniantohtorin arvon antamisesta sekä osallistua professoreiden rekrytointiprosessiin. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Johtokunnan opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) vahvistuu lähiaikoina.

Johtokunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

YTHS:n valtuuskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskuntaan eronneen tilalle yhtä opiskelijajäsentä kuluvan kauden loppuun asti eli 31.12.2017 saakka. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. nimittää YTHS:n hallituksen sekä päättää säätiön talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Valtuuskunnassa on 18 Suomen ylioppilaskuntien liiton nimeämää eri ylioppilaskuntien edustajaa, minkä lisäksi OKM, THL, Kela, Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä yhden jäsenen.

YTHS:n valtuuskuntaan voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja valtuuskunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston opintotukilautakunta (varajäsen)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijavarajäsentä Taideyliopiston opintotukilautakuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2018 (varsinaiset jäsenet ja 2 varajäsentä on jo valittu). Opintotukilautakunta on lakisääteinen luottamuselin, joka ratkaisee opiskelijan toimeentulon kannalta tärkeitä käytännön kysymyksiä. Opintotukilautakunta mm. seuraa opintojen edistymistä ja päättää toimenpiteistä, jos opiskelijan opintojen ei katsota edistyneen riittävästi, määrittelee kesäopintojen ja ulkomaisten opintojaksojen riittävän laajuuden sekä ratkaisee, milloin enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää. Lautakunnan toimikausi on 2 vuotta ja se koostuu kolmesta Taideyliopiston henkilökunnan edustajasta ja kolmesta opiskelijasta.

Opintotukilautakunnan varajäseneksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja opintotukilautakunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (3 varajäsentä)
•   Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevien asioiden käsittely koulutusohjelmien ja professorien kokouksissa (1 varajäsen)
•   Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Päivitysilmoitus: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s