Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BT1Iw7TmWDI&w=560&h=315%5D

 

Avoinna olevat tehtävät

 • Yliopistokollegion varajäsen
 • Teatterikorkeakoulun johtokunta, 3 opiskelijajäsentä ja 1 opiskelijavarajäsen
 • Seuraavat rekrytointiryhmät:
  • Taideyliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin rekrytointiryhmä
  • Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaanin rekrytointiryhmä
  • Global musicin yliopistonlehtorin rekrytointiryhmä
  • Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorin sijaisen rekrytointiryhmä
  • Näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmä
  • Viulumusiikin professorin rekrytointiryhmä
  • Fagottimusiikin lehtorin rekrytointiryhmä
  • Laulumusiikin rekrytointiryhmä
  • Kulttuurisen musiikintutkimuksen yliopistonlehtorin rekrytointiryhmä 
 • Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehitystyöryhmä
 • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
 • Avajaisten 2022 työryhmä
 • Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptin taiteellinen kehitysryhmä

Tehtäväkohtaiset kuvaukset

Yliopistokollegion varajäsen

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee paikastaan luopuneen tilalle yhtä opiskelijavarajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon sen jäljellä olevaksi kaudeksi eli 31.12.2022 saakka. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita yliopiston hallituksen ns. sidosryhmäjäsenet ja yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita, ja se kokoontuu yleensä n. 5-6 kertaa vuodessa. Kollegion opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegiossa tulee mahdollisuuksien mukaan olla yhtä monta opiskelijaa joka akatemiasta, ja tämän mukaisesti valinnassa ovat nyt etusijalla Sibelius-Akatemian opiskelijat, mutta tarvittaessa paikat voidaan täyttää myös muulla tavoin. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296). Kollegion opiskelijajäsenet valitsee keväällä TaiYo:n edustajisto hallituksen esityksestä.

 

Teatterikorkeakoulun johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan kaudelle 1.1.2022–31.12.2023. Johtokunnassa on 3 opiskelijajäsentä ja mahdollisesti yksi yhteinen varajäsen. Johtokuntien johtavat akatemioiden toimintaa yhdessä kunkin akatemian dekaanin kanssa, ja niiden tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta. Jokaisessa johtokunnassa on on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Rekrytointiryhmät

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä alla oleviin rekrytointiryhmiin. Rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa kunkin tehtävän rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. 

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki kyseisen akatemian opiskelijat, etusijalla ovat kyseistä alaa opiskelevat. Taideyliopistotason rekrytointiryhmiin voivat hakea kaikkien akatemioiden opiskelijat. Osa rekrytointiryhmistä toimii suomeksi, osassa ei tarvita suomen kielen taitoa; kieli on täsmennetty kunkin tehtävän osalta erikseen.

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Avoinna ovat seuraavien rekrytointiryhmien opiskelijajäsenen tehtävät:

 • Taideyliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin rekrytointiryhmä (suomeksi)
 • Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaanin rekrytointiryhmä (suomeksi)
 • Global musicin yliopistonlehtorin rekrytointiryhmä (in English)
 • Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorinsijaisen rekrytointiryhmä (suomeksi)
 • Näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmä (suomeksi)
 • Viulumusiikin professorin rekrytointiryhmä (in English)
 • Fagottimusiikin lehtorin rekrytointiryhmä (in English)
 • Laulumusiikin lehtorin rekrytointiryhmä (in English)
 • Kulttuurisen musiikintutkimuksen yliopistonlehtorin rekrytointiryhmä (suomeksi)

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehitystyö: opiskelijaedustaja

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Taideyliopiston jätehuollon kehittämistyöhön. Tammikuun alussa 2022 Taideyliopistolla aloittaa toimintansa kilpailutuksen voittanut jätehuolotyhtiö, ja samalla käydään läpi Taideyliopiston kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksia ja kehitetään niitä. Kehitystyössä tavoitteena on mahdollistaa  nykyistä kattavampi ja helppo jätteiden lajittelu yleis-, luokka- ja toimistotilojen lisäksi myös taiteellisen työn tiloihin ja prosesseihin. Opiskelijaedustajat pystyvät jätehuoltoyhtiön starttipalaveriin ja muuhun kehitystyöhön osallistumalla vaikuttamaan siihen, millaiseksi Taideyliopiston jätelajittelupisteet ja -käytännöt sekä niiden ohjeistukset muodostuvat. Kehitystyötä tehdään ainakin joulukuusta 2021 maaliskuuhun 2022.

Mitään erityistä osaamista ei välttämättä tarvita, motivaatio ja kiinnostus on tärkein. Työhön osallistumisesta maksetaan opiskelijaedustajien palkkio 15e/h (linkki Artsiin, jossa tietoa opiskelijaedustajien palkkioista.) Opiskelijaedustajaksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Huom: Vaikka et osallistuisikaan kehitystyöhön opiskelijaedustajana, voit lähettää palautetta ja näkökulmia jätehuoltoon, kierrätykseen, uusiokäyttöön ja lajitteluun liittyen myös lähettämällä sähköpostia ympäristötyön projektipäällikkö Teemu Sorsalle (teemu.sorsa@uniarts.fi)

 

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Avajaisten työryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä syksyn 2022 avajaisten työryhmään. Työryhmä aloittaa avajaisten suunnittelun helmikuussa, ja mukaan toivotaan aktiivista opiskelijajäsentä. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptin taiteellinen kehitysryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptien taiteelliseen kehitysryhmään. Tapahtumakonseptit ovat Taideyliopistotason tapahtumia ja konsepteja, joita kehitetään yhdessä yhteisön ja opiskelijoiden kanssa. Taiteellinen kehitysryhmä kokoontuu viisi kertaa vuodessa ja kokoukset ovat enemmän ryhmätyöskentelytilaisuuksia kuin perinteisiä kokouksia. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 25.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

 • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, opiskelijavarajäsen 
 • SVEN-ryhmä yliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi, opiskelijajäsen

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply