Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Akatemioiden johtokunnat

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
• Kuvataideakatemian johtokuntaan vielä yhtä opiskelijajäsentä (2 on jo valittu) ja
• Teatterikorkeakoulun johtokuntaan vielä kahta opiskelijajäsentä (1 on jo valittu).

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akatemiajohtokuntien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston eettinen toimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Taideyliopiston eettiseen toimikuntaan 1.1.2020 alkaneelle kaudelle. Eettisen toimikunnnan tehtävänä on koordinoida ja valvoa tutkimuseettistä koulutusta, opastaa ja ohjeistaa tutkimuseettisissä kysymyksissä, arvioida tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista, antaa pyydettäessä lausunto suunnitellun tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä, aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa sekä seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Toimikunnan kokouksista maksetaan opiskelijajäsenille kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Eettisen toimikunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston opetussuunnitelmien periaatteiden valmisteluryhmät

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä 8 opiskelijajäsentä Taideyliopiston opetussuunnitelmien periaatteiden valmisteluryhmiin. Taideyliopisto tähtää eri akatemioiden opetussuunnitelmien periaatteiden yhtenäistämiseen vuoteen 2024 mennessä, jolloin mm. akatemiarajat ylittävä opiskelu muuttuu nykyistä helpommaksi. Yhtenäistämisprosessi alkaa jo tänä keväänä yhteisten opetussuunnitelman periaatteiden työstämisellä, joka tehdään yksiköittäin (KuvA, TeaK, SibA/klassinen, SibA/MJK). Kuhunkin näistä neljästä yksikkökohtaisesta valmisteluryhmästä haetaan nyt kahta opiskelijajäsentä, joille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetussuunnitelmaperiaatteiden valmisteluryhmien opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmien toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston rekrytointiryhmät (7 eri rekrytointia)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä 7 opiskelijajäsentä Taideyliopiston ja sen akatemioiden rekrytointiryhmiin. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkiona 300 € koko rekrytointiprosessista. Opiskelijajäseniä haetaan nyt seuraavien rekrytointien rekrytointiryhmiin (1 opiskelijajäsen kuhunkin):
• Tutkimuksesta vastaava varadekaani (KuvA, tohtoriopiskelijajäsen),
• Viulupedagogiikan lehtori (SibA),
• Kamaripianistilehtori (SibA),
• Tanssitaiteen lehtorit (TeaK),
• Kirjoittamisen vierailevat professorit (TeaK),
• Viestinnän lehtori (Avoin kampus),
• Taiteellisen tutkimuksen professori (yhteisprofessuuri Helsingin yliopiston kanssa)
• Kuvataideakatemian dekaani (KuvA, haku päättyy 2.3.2020 klo 12.00)
• Laulumusiikin lehtori (Avoin kampus / musiikkiteatteri, haku päättyy 2.3.2020 klo 12.00).

Rekrytointiryhmien opiskelijajäseniksi voivat hakea akatemiakohtaisissa rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian opiskelijat (ottaen kuitenkin huomioon, että ko. alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää), ja yhteisissä rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa yllä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmien toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä kolmea varajäsentä (varsinaiset jäsenet on jo valittu) Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaokseen vielä yhtä opiskelijajäsentä (1 on jo valittu) kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetussuunnitelmien kehittäminen, opetuksen laadun varmistaminen ja yhteistyö tohtorikoulutuksen ja taiteellisen toiminnan sekä muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa. Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus on vähintään 25 €/kokous.

Perustutkintokoulutuksen kehittämisen jaoksen jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikuntaan 1.1.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Kuvataideakatemian julkaisutoimintaa ja kirjastopalveluiden roolia opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistajana. Toimikunta mm. päättää julkaisuhakemuksista ja valvoo julkaisuhankeprosesseja, keskustelee kirjaston budjettiesityksestä ja kartoittaa kirjaston toiminnan kehittämiskohteita, päättää kirjastoon tilattavista kausijulkaisuista ja hyväksyy kirjaston kokoelmapolitiikan. Toimikunnan opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Kirjasto- ja julkaisutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian lehtoriryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian lehtoriryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Lehtoriryhmän tehtävänä on valmistella ja päättää Project Roomin opinnäytenäyttelyistä koostuva näyttelyohjelma näyttelytoiminnan jaoston linjaaman prosessin mukaisesti. Ryhmän työskentelykielenä on suomi ja jäseninä 5 lehtoria ja yksi tohtoriopiskelija.

Lehtoriryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian digitiimi

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuneen tilalle yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian digitiimiin. Digitiimi toimii valmistelevana työryhmänä, joka pyrkii osaltaan edistämään digitalisaation hyödyntämistä KuvAn opetuksessa, taiteellisessa toiminnassa ja tutkimuksessa. Digitiimin toiminta pyritään integroimaan osaksi käynnissä olevia hankkeita, joita vuonna 2020 ovat erityisesti Sörnäisten kampukseen liittyvä kehittäminen (mm. tekninen suunnittelu, opetukseen liittyvä yhteistyö ja kampuksen yhteisten tilojen kehittäminen) sekä Taideyliopiston yhteinen Digitaalisuus-kehittämisteema ja digistrategia.

Digitiimin opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston työsuojelutoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä (yksi Töölön ja yksi Sörnäisten-Vallilan kampukselta) Taideyliopiston työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelutoimikunta on Taideyliopiston ja sen työntekijöiden yhteistyöelin, joka tarkkailee työntekijöiden ja sitä kautta myös opiskelijoiden turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia työympäristön tekijöitä ja niiden kehitystä sekä pyrkii edistämään työoloja. Toimikunnan varsinaiset jäsenet ovat yliopiston ja sen työntekijöiden edustajia, ja nyt haettavilla opiskelijajäsenillä on osallistumisoikeus toimikunnan kokouksiin.

Työsuojelutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 24.2.2020 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

Ei toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja tällä hetkellä.

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply