Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Calls for student representatives in English can be found here.

Taideyliopiston eettinen toimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Taideyliopiston eettiseen toimikuntaan toimikaudelle 1.1.2021-31.12.2022 sekä mahdollisuuksien mukaan edellisen tohtoriopiskelijajäsenen sijaiseksi jo loppusyksyn 2020 kokouksiin. Eettinen toimikunta on asiantuntijaelin, jonka tärkein tehtävä on tutkimushankkeiden eettinen ennakkoarviointi ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkimushankkeiden eettisestä hyväksyttävyydestä. Lisäksi toimikunta koordinoi ja valvoo tutkimuseettistä koulutusta, opastaa ja ohjeistaa tutkimuseettisissä kysymyksissä, aktivoi ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa sekä seuraa alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan korkeintaan kerran kuukaudessa, ja kokouksista maksetaan opiskelijajäsenille kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Eettisen toimikunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tohtoriopiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@ uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston rekrytointiryhmät (2 eri rekrytointia)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä 2 opiskelijajäsentä Taideyliopiston ja sen akatemioiden rekrytointiryhmiin. Rekrytointikohtaisten rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella professorien ja lehtorien rekrytoinnit ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Ryhmien jäseninä on vähintään kaksi pysyvää ja vähintään kaksi vaihtuvaa rekrytointikohtaista jäsentä sekä yksi opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkiona 300 € koko rekrytointiprosessista. Opiskelijajäseniä haetaan nyt seuraavien rekrytointien rekrytointiryhmiin (1 opiskelijajäsen kuhunkin):
• Pianomusiikin professori (SibA),
• Musiikkiteknologian professori (SibA).

Rekrytointiryhmien opiskelijajäseniksi voivat hakea akatemiakohtaisissa rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian opiskelijat (ottaen kuitenkin huomioon, että ko. alan ja koulutusohjelman tuntemus on tehtävissä erittäin tärkeää), ja yhteisissä rekrytoinneissa kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 9.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja rekrytointiryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@ uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuvan tilalle yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.11.2020 alkaen kuluvan toimikauden loppuun eli 31.7.2021 saakka. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä kolmea varajäsentä Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian uudisrakennuksen taideteosten jatkokehittämisen kokoukset

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 2-3 opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian uudisrakennuksen taidekilpailussa valittujen teosten jatkokehittämiseen. Valtion taideteostoimikunta (VTTK) keskustelee yleisen taidekilpailun myötä valittujen teosten jatkokehittämisestä taiteilijoiden, käyttäjien, arkkitehdin ja rakennushankkeen edustajien sekä tarvittavien viranomaistahojen kanssa, ja jatkokehittämisen kokouksiin kutsutaan mukaan myös 2-3 Kuvataideakatemian opiskelijoiden edustajaa. Tehtävä alkaa VTTK:n kokouksessa 12.11. ja jatkuu tarvittaessa kevääseen 2021. Työmäärä on enintään 10 h kokoustyöskentelyä ja kokouskieli on suomi. Tehtävästä maksetaan kertakorvauksena 120 € kokouspalkkio.

Uudisrakennuksen taideteosten jatkokehittämisen kokousten opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja tehtävästä antaa VTTK:n puheenjohtaja Henri Terho (henri.terho@taike.fi, puh. 0295 330 901) ja lisätietoja opiskelijajäsenten valinnasta TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@ uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian Pedagogiikka-akatemian johtoryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian Pedagogiikka-akatemian johtoryhmään 1.1.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Johtoryhmän tehtävä on kehittää ja toteuttaa pedagogiikka-asioita koko Sibelius-Akatemiassa, ja sen tavoitteina on mm. kehittää akatemian opetus- ja arviointikäytäntöjä sekä perusopetuksen pedagogiikka-opintoja, vahvistaa opetushenkilökunnan pedagogista kompetenssia ja integroida tutkimus osaksi opetusta, lisätä Sibelius-Akatemian kansainvälistä pedagogista yhteistyötä sekä kehittää yleisötyön pedagogisia sisältöjä.

Pedagogiikka-akatemian opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja johtoryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

YTHS:n terveystyöryhmä 3

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhden aiemmin valitun lisäksi vielä 1-2 opiskelijajäsentä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3:een. Terveystyöryhmät ovat YTHS:n paikallisia toimielimiä, joissa pyritään edistämään opiskelijoiden terveyttä mm. opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden sekä opiskelu-kyvyn edistämisen kautta. Pari kertaa lukukaudessa kokoontuvissa terveystyöryhmissä ovat edustettuina opiskelijat, yliopistojen henkilökunta ja muut sidosryhmät, ja terveystyöryhmä 3:n muodostavat Taide-yliopiston lisäksi Svenska Handelshögskolan ja Snellman-korkeakoulu.

YTHS:n terveystyöryhmä 3:n opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat, ja sinne pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan opiskelijoita kaikista akatemioista. Tämän myötä TeaKin ja KuvAn opiskelijat ovat nyt valinnassa etusijalla, mutta myös SibAn opiskelijat voivat hyvin hakea tehtävää. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 2.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja terveystyöryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

• Taideyliopiston työsuojelutoimikunta (1 opiskelijajäsen).

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply