Avoimet luottamuspaikat

 

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Linkki hakulomakkeeseen 

 

Avoinna olevat tehtävät

 • Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen johtoryhmä
 • Sibelius-Akatemian varadekaanien rekrytointiryhmä (fi)
 • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (fi/sv/en)
 • Taideyliopiston promootiotoimikunta, tohtoriopiskelijajäsen (fi)
 • Taideyliopiston työsuojelutoimikunta (fi) 
 • Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta (fi)
 • Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaosto, 2 opiskelijajäsentä (fi)
 • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, 2 opiskelijajäsentä ja 2 varajäsentä (fi)

 

Tehtäväkohtaiset kuvaukset

 

Seuraavat rekrytointiryhmät

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä alla oleviin rekrytointiryhmiin. Rekrytointiryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa kunkin tehtävän rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. 

Rekrytointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki kyseisen akatemian opiskelijat, etusijalla ovat kyseistä alaa opiskelevat. Taideyliopistotason rekrytointiryhmiin voivat hakea kaikkien akatemioiden opiskelijat. Osa rekrytointiryhmistä toimii suomeksi, osassa ei tarvita suomen kielen taitoa; kieli on täsmennetty kunkin tehtävän osalta erikseen.

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Avoinna ovat seuraavien rekrytointiryhmien opiskelijajäsenen tehtävät:

 • TeaK: Kirjoittamisen professori ( 25% ) kirjoittamisen maisteriohjelmaan (fi)
 • TeaK: Taiteellisen tutkimuksen professorin sijainen (fi)

 

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon heinäkuuhun 2023 asti jatkuvalle kaudelle. Opetusneuvostossa on kaksi opiskelijajäsentä, joista toinen tehtävä on vielä auki. Opetusneuvosto vastaa koulutuksen laadunvarmistuksesta ja esitystoiminnasta. Se käsittelee koulutusta, opiskelua ja opetusta koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat ja suunnitelmat. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Neuvosto käsittelemät asiakirjat ovat pääosin suomeksi, sillä yliopiston hallintokieli on suomi.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee tohtoriopiskelijajäsentä Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Toimikuntaan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston tohtoriopiskelijat.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen jaostoon. Perustutkintokoulutuksen jaoston tehtävänä on keskustella ja linjata Kuvataideakatemian perustutkintokoulutuksen linjauksista, opintotarjonnasta, opiskelijapalautejärjestelmästä ja valintakokeista. 

Jaostossa on seitsemän jäsentä, joista kaksi on opiskelijoita. Jaoston toimikausi kestää heinäkuuhun 2023 asti. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, ja jaoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat. Jaoston työkieli on suomi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja jaoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Sörnäisten kampuskehittämisryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Kuvataideakatemiasta Sörnäisten kampuksen kampuskehittämisryhmään. Ryhmän tehtävänä on keskustella Sörnäisten kampuksen tila-asioista ja muista kampuskohtaisista kysymyksistä. Työryhmässä on kaksi opiskelijaa, toinen TeaKista ja toinen KuvAlta; kuvalaisen opiskelijan paikka on vielä auki. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, ja jaoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä.  Lisätietoja hausta ja kampuskehittämisryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2023 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi. Toisen opiskelijajäsenen paikka on vielä auki. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella perjantaihin 12.5. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

 

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

 • Taideyliopiston promootiotoimikunta, tohtoriopiskelijajäsen
 • Taideyliopiston työsuojelutoimikunta

Vastaa