Avoimet luottamuspaikat

Taideyliopiston ja sen akatemioiden asioista päätetään erilaisissa virallisissa toimielimissä, joita ovat esimerkiksi yliopistokollegio, akatemioiden johtokunnat ja erilaiset työryhmät. Kaikissa näissä on opiskelijaedustus, ja opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta sähköisten hakemusten perusteella. Lisäksi opiskelijajäseniä on esimerkiksi jokaisessa uuden lehtorin tai professorin rekrytointiryhmässä.

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Lisätietoa opiskelijaedustajan työstä löydät sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Linkki hakulomakkeeseen 

 

Avoinna olevat tehtävät

  • Akatemioiden johtokunnat (fi/sv/en)
  • Unisportin johtokunta (fi)
  • Kuvataideakatemian työryhmä Praxis-maisteriohjelman kehittämisestä (fi/en)
  • Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (fi/sv/en)
  • Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (fi/sv/en)
  • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, 2 opiskelijajäsentä ja 2 varajäsentä (fi)

 

 

Tehtäväkohtaiset kuvaukset

Akatemioiden johtokunnat

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee nyt opiskelijajäseniä Taideyliopiston akatemioiden ylimpiin päättäviin elimiin, johtokuntiin, kaudelle 1.1.2024–31.12.2025. Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian johtokunnissa on jokaisessa 3 opiskelijajäsentä. SibAn ja TeaKin johtokunnissa on rehtorin päätöksellä lisäksi yksi kaikkien opiskelijoiden yhteinen varajäsen.

Johtokuntien johtavat akatemioiden toimintaa yhdessä kunkin akatemian dekaanin kanssa, ja niiden tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta. Jokaisessa johtokunnassa on on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Johtokunnan puheenjohtajana toimii kunkin akatemian dekaani.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet kunkin akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella (linkki)  tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja johtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Unisportin johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Unisportin johtokuntaan. Unisport on pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteinen liikuntapalveluita tarjoava yksikkö. Johtokunta kehittää Unisportin toimintaa ja päättää esim. Unisportin taloudesta. Johtokunnassa on edustajia pääkaupunkiseudun yliopistoista (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto), niiden ylioppilaskunnista, Unisportin henkilöstöstä ja ulkopuolisista asiantuntijoista.

Unisportin johtokunnan opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat. Opiskelijajäsenen kausi kestää joulukuuhun 2024 asti. Johtokunta työskentelee suomeksi. Opiskelijaedustajalta toivotaan opiskelijaliikunnan asiantuntemusta (esim. omakohtaista kokemusta opiskelijoiden liikuntapalveluiden käytöstä) sekä näkemystä liikuntapalveluiden kehittämisestä Taideyliopiston opiskelijoiden näkökulmasta. Johtokunnan työkieli on suomi.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja jaoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Kuvataideakatemian työryhmä Praxis-maisteriohjelman kehittämisestä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Praxis-maisteriohjelman kehittämisen työryhmään. Työryhmän tarkoituksena on työstää Praxiksen rakennetta ja opetussisältöjä sisäänottomäärien kasvattamisen näkökulmasta ja toisaalta paremman opetuksellisen jatkumon kehittämiseksi nykytaiteen historian ja teorian kandiohjelman ja Praxis-maisteriohjelman välille.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, etusijalla Praxis-maisteriohjelman opiskelijat. Työryhmän työskentelyyn voi osallistua suomeksi ja englanniksi.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä varsinaista jäsentä ja kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon. Opetusneuvostossa on kaksi opiskelijajäsentä, joista yhden varsinaisen jäsenen ja molempien varajäsenten tehtävät ovat vielä auki. Opetusneuvosto vastaa koulutuksen laadunvarmistuksesta ja esitystoiminnasta. Se käsittelee koulutusta, opiskelua ja opetusta koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat ja suunnitelmat. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Neuvosto käsittelemät asiakirjat ovat pääosin suomeksi, sillä yliopiston hallintokieli on suomi.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja opetusneuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta yhtä varajäsentä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon. Tutkimusneuvoston tehtävänä on käsitellä tohtorikoulutusta ja tutkimustoimintaa koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat ja suunnitelmat. Lisätietoa neuvoston toiminnasta ja kokoonpanosta Artsissa (linkki).

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnä olevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijat. Neuvosto käsittelemät asiakirjat ovat pääosin suomeksi, sillä yliopiston hallintokieli on suomi.

Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja opetusneuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2023 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi. Toisen opiskelijajäsenen paikka on vielä auki. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 5.12. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

 

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

  • Taideyliopiston promootiotoimikunta, tohtoriopiskelijajäsen

Vastaa