Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen 1.5.2017 alkavalle kaksivuotiskaudelle (yksi varsinainen jäsen on jo valittu). Vilho ja Lahja Koposen säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja antaa vuokralle opiskelija-asuntoja jousisoitinten opiskelijoille, minkä lisäksi se voi mm. järjestää jousisoittajille koulutustilaisuuksia. Säätiön toimintaa johtaa 7-jäseninen hallitus, jonka jäsenistä TaiYo:lla on oikeus nimetä kaksi.

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.4.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston yliopistokollegio (varajäsen)

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee eronneen tilalle yhtä opiskelijavarajäsentä Taideyliopiston yliopisto-kollegioon 1.8.2017 alkaen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2018 saakka. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita ja vapauttaa tehtävästään yliopiston hallituksen jäsenet, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegiossa on lähtökohtaisesti yhtä monta opiskelijaa joka akatemiasta, ja tämän mukaisesti tehtävään pyritään ensisijaisesti valitsemaan Kuvataideakatemian opiskelija, mutta tarvittaessa paikka voidaan täyttää myös muista akatemioista. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.5.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296). Kollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä.

Kuvataideakatemian johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee eronneen tilalle yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian johtokuntaan 1.8.2017 alkaen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2017 loppuun saakka. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Kuvataideakatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa, hyväksyä sen tutkintovaatimukset ja opiskelijoiden valintaperusteet, käsitellä akatemian tavoitesuunnitelma, talousarvio ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja muista akatemiaa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei (yliopiston vaaleissa) katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.5.2017 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto (3 eri rekrytointia)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon opiskelijajäseniä kolmeen eri rekrytointiin. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan aina myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Nyt haettavat opiskelijajäsenet osallistuvat neuvostossa seuraavien rekrytointien käsittelyyn koko prosessin ajan niin, että kuhunkin rekrytointiin valitaan 1 opiskelijajäsen:
•   Koreografian professori
•   Taidepedagogiikan lehtori
•   Esittävien taiteiden yliopistonlehtori (Tutke).

Rekrytointineuvoston opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävässä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.5.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointineuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen. 1.1.2017 alkaen perustetun jaoksen tehtävänä on mm. KuvAn tohtorikoulutuksen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen ja taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Jaoksen toimikausi kestää 31.12.2017 saakka, ja opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio, jonka suuruus (alustavasti 25 €/kokous) varmistuu lähiaikoina.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 2.5.2017 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaoksen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (3 varajäsentä)
•   Taideyliopiston opintotukilautakunta (1 varajäsen)
•   Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevien asioiden käsittely koulutusohjelmien ja professorien kokouksissa (1 varajäsen)
•   Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus (1 varajäsen, 30.4.2017 päättyvä kausi)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Päivitysilmoitus: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s