Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Hallinnon opiskelijaedustajat!

Taideyliopiston palautepilottiryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemiasta Taideyliopiston koulutuksen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittämisprojektin palautepilottiryhmään. Palautepilottiryhmä on opiskelijoista ja opettajista koostuva asiantuntija- ja testausryhmä, jonka tehtävänä on tuoda oma asiantuntemuksensa yhteisen palautejärjestelmän luomiseen ja tukea projektia vetävän projektiryhmän työtä. Ryhmässä on 1-2 opiskelijajäsentä joka akatemiasta, ja yhteensä 3 opiskelijajäsentä SibAsta ja TeaKista on jo nimetty. Ryhmä kokoustaa 1-2 kertaa lukukaudessa vuosien 2019-2020 aikana, ja sen opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Palautepilottiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut tiiviit hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja ryhmän toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2019 alkavalle kaksivuotiskaudelle (varsinaiset jäsenet on jo nimetty). Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä tohtoriopiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvostoon 1.8.2019 alkavalle kaksivuotiskaudelle (yksi varsinainen jäsen on jo nimetty). Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun jatkotutkintokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Neuvosto mm. päättää jatkotutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksista ja koulutusta ohjaavista määräyksistä, hyväksyy tohtoriopiskelijat ja jatkokoulutuksen tutkinnot, kehittää jatkotutkintokoulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee näitä koskevat TeaKin linjaukset. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Tutkimusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuneen tilalle yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2019 saakka. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Teatterikorkeakoulun opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta, hyväksyä sen toiminta- ja tavoitesuunnitelma, käsitellä sen talousarvio, henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja opiskelijaksi hyväksyttävien määrä sekä lausua sen ohjesäännöstä, dekaanin ja varadekaani(e)n valinnasta ja tarvittaessa muista Teatterikorkeakoulua ja Taideyliopistoa koskevista asioista. Johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Johtokunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, joita ei (yliopiston vaaleissa) katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 20.8.2019 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Academy of Fine Arts Public Art Committee

University of the Arts Student Union is looking for a student representative for the new Public Art Committee at the Academy of Fine Arts. The committee will work on goals, guidelines and future strategies for Public Art projects (either internally or externally generated) for students at KuvA. The committee will meet twice a semester, with e-mail communication in between, and the first meeting will be on 23 September at 9:00am. The working language of the committee is English, so proficiency in English is required and also non-Finnish speaking students can apply.

All present degree students at the Academy of Fine Arts can apply for this position. You can apply by sending a short but justified application by Tue 20 August 12noon at the latest to the Student Union’s Secretary General Ville Sinnemäki (by e-mail to taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, or by mail to TaiYo, Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). For more information, please contact Ville Sinnemäki (tel. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon vielä yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä yhteensä kolmea varajäsentä (kaksi perustutkinto-opiskelijajäsentä on jo valittu) 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen yhtä tohtoriopiskelijajäsentä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Jaos koordinoi ja kehittää akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja sen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa. Jaoksen opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

TaiYo:n keskusvaalilautakunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa järjestetään loka-marraskuussa 2019 jälleen edustajistovaalit. Vaalien käytännön järjestelyjä koskevat päätökset tekee keskusvaalilautakunta, joka kokoontuu elo-marraskuussa n. 5-6 kertaa ja johon nyt haetaan jäseniä. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä sekä muutamia varajäseniä. Keskusvaalilautakuntaan tulee kuulua vähintään yksi jäsen kustakin Taideyliopiston akatemiasta, mutta muiden jäsenten ei tarvitse olla ylioppilaskunnan jäseniä. Kannattaa huomioida, että keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen ei voi olla ehdokkaana edustajistovaaleissa!

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan keskusvaalilautakunnassa, lähetä ilmoittautumisviesti osoitteeseen taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi viimeistään tiistaina 6.8.2019 klo 12.00. Sekä lautakunnan varsinaiset jäsenet että varajäsenet ovat ensiarvoisen tärkeitä edustajistovaalien toteutumiselle, eikä kumpikaan tehtävä vie valtavasti aikaa. Ilmoittaudu mukaan toteuttamaan demokratiaa ja nauttimaan hyvistä kokoustarjoiluista! Lisätietoja antaa tarvittaessa TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

•   Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta (1-2 jäsentä)
•   YTHS:n terveystyöryhmä 3 (1-2 jäsentä)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply