Avoimet luottamuspaikat

Tällä hetkellä Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

Taideyliopiston yliopistokollegio (2 opiskelijajäsentä)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee eronneen ja valmistuneen tilalle yhteensä kahta opiskelijajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon sen jäljellä olevaksi kaudeksi eli 31.12.2018 saakka. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita ja vapauttaa tehtävästään yliopiston hallituksen jäsenet, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegiossa on lähtökohtaisesti yhtä monta opiskelijaa joka akatemiasta, ja tämän mukaisesti avoimiin tehtäviin pyritään ensisijaisesti valitsemaan yksi Sibelius-Akatemian ja yksi Teatterikorkeakoulun opiskelija, mutta tarvittaessa paikka voidaan täyttää myös muulla tavoin. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 24.1.2018 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri@uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296). Kollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä.

Taideyliopiston akatemioiden johtokunnat

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kaudelle 1.1.2018–31.12.2019
• Kuvataideakatemian johtokuntaan kahta (2) opiskelijajäsentä ja
• Teatterikorkeakoulun johtokuntaan yhtä (1) opiskelijajäsentä.

Kussakin Taideyliopiston akatemiassa on akateemisten asioiden hoitoa varten johtokunta. Johtokuntien tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä hyväksyä tutkintovaatimukset, opetukseen liittyvät suunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet. Lisäksi johtokunnat osallistuvat mm. dekaanin valintaan sekä akatemian ohjesäännön, talousarvion ja toiminta- tai tavoitesuunnitelman käsittelyyn. Johtokuntien tehtävissä on pieniä akatemiakohtaisia eroja riippuen siitä, miten asioita on delegoitu akatemian toimielinten kesken. Kunkin akatemian johtokunnassa on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita, ja johtokuntien opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (n. 25 €/kokous). Muut kuin yllä mainitut akatemiajohtokuntien opiskelijajäsenet on jo nimetty tulevalle kaudelle.

Akatemiajohtokuntien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki ennen haun päättymistä läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. akatemian tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta tai opiskelijaedunvalvonnasta on johtokunnassa avuksi, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.00 ylioppilaskunnan pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. kerros, 00100 Helsinki). Lisätietoja hausta ja akatemiajohtokuntien toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Sibelius-Akatemian osastoneuvostot

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Sibelius-Akatemian
• klassisen musiikin osaston osastoneuvostoon sekä
• musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastoneuvostoon
kumpaankin kolmea opiskelijajäsentä ja heille yhtä yhteistä varajäsentä 1.1.2018 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

Osastoneuvostojen tehtävänä on mm. päättää osastonsa opetussuunnitelmasta, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteista sekä oppiaineiden tutkintovaatimuksista, vastata osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laadunvarmistuksesta sekä esittää osastodekaanille näkemyksensä osaston sisäisestä organisoinnista, tulostavoitteista ja opetusohjelmasta. Osastoneuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Osastoneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet ko. osaston tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvostojen toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta perustutkinto-opiskelijajäsentä ja yhtä tohtoriopiskelijajäsentä sekä heille henkilökohtaisia varajäseniä Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2018 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian rekrytointitoimikuntaan. Rekrytointitoimikunnan tehtävänä on valmistella rekrytoinnit ja tehdä esitys opetus- ja tutkimushenkilöstön nimityksistä yli vuoden pituiseen työsuhteeseen. Rekrytointitoimikunnassa on pysyvinä jäseninä yksi professori, yksi muun opetus- ja tutkimushenkilöstön edustaja ja yksi opiskelija, minkä lisäksi toimikuntaan nimitetään rekrytointikohtaisesti 2-4 muuta jäsentä. Nyt haettavan pysyvän opiskelijajäsenen toimikausi on 1.1.-31.12.2018. Rekrytointitoimikunnan opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota (alustavasti 25 €/kokous).

Rekrytointitoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvosto (näyttelijäntyön lehtorin rekrytointi)

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun rekrytointineuvostoon. Neuvosto vastaa Teatterikorkeakoulun rekrytoinneista, ja professorin tai lehtorin valintaa käsiteltäessä sen jäseneksi kutsutaan aina myös opiskelijajäsen, jolle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio. Nyt haettava opiskelijajäsen osallistuu neuvostossa tammikuussa käynnistyvän näyttelijäntyön lehtorin (tanssi) rekrytoinnin käsittelyyn koko prosessin ajan.

Rekrytointineuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ottaen kuitenkin huomioon, että rekrytoitavan henkilön alan tuntemus on tehtävässä erittäin tärkeää. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja rekrytointineuvoston toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataidekatemian akateemisen neuvoston jaokset

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston alaisiin jaoksiin opiskelijajäseniä 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle seuraavasti:
• Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen 2 perustutkinto-opiskelijajäsentä,
• Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen 1 tohtoriopiskelijajäsen,
• Näyttelytoiminnan jaokseen 2 opiskelijajäsentä.

Jaokset koordinoivat ja kehittävät akateemisen neuvoston toimintaa, etenkin asioiden valmistelua, ja niiden opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).
Perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaoksen tehtävänä on mm. opetusyhteistyön kehittäminen opetusalueiden välillä, toimivan opintopolun varmistaminen, opetuksen pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu, opetussuunnitelmien kehittäminen (ml. tutkintovaatimustyö), opetuksen laadun varmistaminen (ml. opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen) sekä yhteistyö taiteellisen toiminnan, tohtorikoulutuksen, muiden akatemioiden ja avoimen kampuksen kanssa.
Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen tehtävänä on mm. tohtorikoulutuksen sekä sen opiskelijavalintojen ja tarkastusprosessien kehittäminen, tutkimuksen ja tukipalvelujen sekä julkaisutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö perustutkinto-opetuksen, taiteellisen toiminnan, TeaKin tohtorikoulutuksen ja Taiteellisen tutkimuksen keskuksen kanssa.
Näyttelytoiminnan jaoksen tehtävänä on mm. Exhibition Laboratoryn, Project Roomin ja Taskugallerian näyttelyohjelmiston suunnittelu ja valinnat, Kuvan Kevään, taiteellisen toiminnan yhteistyöhankkeiden ja pop up -näyttelyhankehakujen suunnittelu ja kehittäminen, taiteellisen toiminnan budjetointi sekä yhteistyön kehittäminen akatemian sisällä ja eri akatemioiden välillä.

Akateemisen neuvoston jaosten opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat kuitenkin niin, että perustutkinto-opetuksen kehittämisen jaokseen voivat hakea vain perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaokseen vain tohtoriopiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 24.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja jaosten toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikuntaan 1.1.2018 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Toimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää Kuvataideakatemian julkaisutoimintaa ja kirjastopalveluiden roolia opetuksen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen vahvistajana. Toimikunta mm. päättää julkaisuhakemuksista ja valvoo julkaisuhankeprosesseja, keskustelee kirjaston budjettiesityksestä ja kartoittaa kirjaston toiminnan kehittämiskohteita, päättää kirjastoon tilattavista kausijulkaisuista ja hyväksyy kirjaston kokoelmapolitiikan. Toimikunnan opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (alustavasti 25 €/kokous).

Kirjasto- ja julkaisutoimikunnan opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut, tiiviit mutta perustellut hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 24.1.2018 klo 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Myös lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä varajäsenen paikkoja

•   Taideyliopiston tutkintolautakunta (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto (1 varajäsen)
•   Teatterikorkeakoulun esitystoimintaa koskevat kokoukset, ”Essu” (1 varajäsen)

Jos ylläolevat varajäsenen paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Ville Sinnemäkeen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

One response to “Avoimet luottamuspaikat

  1. Pingback: Hae opiskelijajäseneksi akatemioiden johtokuntiin tai yliopistokollegioon! | Taideyliopiston ylioppilaskunta·