Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä saa yleensä myös kokouspalkkion.

Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi kirjautuneet Taideyliopiston opiskelijat lähettämällä hakuviestin TaiYo:n pääsihteerille. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.

Hallopedina toimiminen

Halloped edustaa aina kaikkia opiskelijoita, mikä on tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen on usein se olennaisin osa: jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan. Allaolevassa pikaoppaassa on lisää tietoa hallopedina toimimisesta.

TaiYo hallopedin pikaopas 2018

Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Organisaatiokaavio Taideyliopisto-hallopedit.png

Taideyliopiston hallitus
Lukas Korpelainen
Sofia Suomalainen

Taideyliopiston yliopistokollegio
Titta Aaltonen (varajäsen Olga Heikkilä)
Lauri Grünthal (varajäsen Heikki Vallinoja)
Piia Lääveri (varajäsen Michael Panula-Ontto)
Lasse Mäki (varajäsen Vuokko Lahtinen)
Herman Nyby (varajäsen Tarleena Laakko)
Virpi Viljanmaa (varajäsen Niko Saari)

Taideyliopiston yliopistoneuvosto
Outi Condit
Jenni Kilpi
Kasper Korhonen
Juho Nykänen
Tuomas Laitinen

Kuvataideakatemian johtokunta
Sampo Johansson
Merja Puustinen
(paikka auki)

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto
Aleksi Salminen
(paikka auki)
(paikka auki)

Sibelius-Akatemian johtokunta
Lauri Grünthal
Antti Hartikainen
Kristian Saarinen

Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto
Kasper Korhonen
varajäsen Lauri Grünthal
Peppiina Kaperi
varajäsen Jenni Kilpi
Eveliina Sumelius-Lindblom
varajäsen Antti Hartikainen

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Herman Nyby
Riku-Pekka Kellokoski
Anna-Sofia Tuominen

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
Matilda Aaltonen
Elisa Lejeune
varajäsen Arttu Halmetoja

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto
Outi Condit
(varajäsen auki)
Tuomas Laitinen
varajäsen Liisa Jaakonaho

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@uniarts.fi].

Leave a reply