Hallinnon opiskelijaedustajat

Mikä halloped?
Hakeminen hallopediksi
Hallopedina toimiminen
Keskeisimmät hallopedit
Avoimet halloped-paikat


Mikä halloped?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä saa yleensä myös kokouspalkkion.

Katso, mitä hallopedeina toimineet tykkäsivät hommasta tältä YouTube-videolta!


Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi kirjautuneet Taideyliopiston opiskelijat täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.


Hallopedina toimiminen

Halloped edustaa aina kaikkia opiskelijoita, mikä on tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen on usein se olennaisin osa: jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan. Allaolevassa pikaoppaassa on lisää tietoa hallopedina toimimisesta.

TaiYo hallopedin pikaopas 2020


Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Taideyliopiston hallitus
Lukas Korpelainen
Sofia Suomalainen

Taideyliopiston yliopistokollegio
Xiao Zhyiu (varajäsen Mira Vornanen)
Iiris Tarnanen (varajäsen Viivi Tigerstedt)
Olga Heikkilä (varajäsen Laura Renvall)
Ceyda Söderblom (varajäsen Sini Kaartinen)
Johanes Timothy (varajäsen Riikka Karjalainen)
Panu Poutanen (varajäsen Patrik Kumpulainen)

Taideyliopiston yliopistoneuvosto
Pilottikausi päättynyt 31.7.2020, uusia jäseniä ei vielä nimetty

Kuvataideakatemian johtokunta
Toni Halonen
Sampo Johansson
Merja Puustinen

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto
Henna Aho
Anna Matveinen
Mia Seppälä

Sibelius-Akatemian johtokunta
(paikka haettavana)
Kristian Saarinen
Ossi Tanner
(yhteiset varajäsenet Santeri Helinheimo ja Linnea Nieminen)

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto
Johannes Pessi
Ossi Tanner
Viivi Tigerstedt
(yhteinen varajäsen Vivian Stolt)

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastoneuvosto
Santeri Helinheimo
Héctor Lepe Ramirez
Outi Niemensivu
(yhteinen varajäsen Veera Isotalo)

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Johan Högsten
Iiris Laisi
Panu Poutanen

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
Arttu Halmetoja (varajäsenen paikka avoinna)
Panu Poutanen (varajäsen Joonas Kallonen)

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto
Outi Condit (varajäsen Nanni Vapaavuori)
Tuomas Laitinen (varajäsen Saara Hannula)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@uniarts.fi].


Avoimet halloped-paikat

Taideyliopiston hallitus

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Taideyliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2022–31.12.2025. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin, jonka jäseninä on 2 professoria, 2 muun henkilöstön edustajaa, 2 opiskelijaa sekä 5 Taideyliopiston ulkopuolista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston strategiasta, toiminta‐ ja taloussuunnitelmista ja talousarviosta, valita rehtori ja vararehtorit sekä päättää heidän tehtävistään ja työnjaosta, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, hyväksyä merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa asioissa, nimittää akatemioiden dekaanit ja hyväksyä akatemioiden talousarviot, päättää Taideyliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä.

Lisätietoja ja hakuohjeet yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen tehtävään täällä.


Sibelius-Akatemia: musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin. Osastofoorumin tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön. Foorumin kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023.

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin voivat hakea mukan, jazzin, kamun, glomasin, muten ja arts managementin opiskeiljat). Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Sibelius-Akatemia: OPS-uudistuksen osaamistiimi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian OPS-uudistuksen osaamistiimiin (työnimi).

Opiskelijajäseniltä toivotaan kiinnostusta opetussuunnitelmatyöhön ja näkemystä siitä, miten opetussuunnitelmissa parhaiten huomioidaan tulevaisuuden muutokset, työelämä, yksilölliset opintopolut ja erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi sekä opintojen kuormittavuus.

Tiimissä on noin 10 henkeä; kahden opiskelijaedustajan lisäksi opettajia sekä ainejohtajien ja opintopalveluiden edustus. Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö, ja tiimi suunnittelee Sibelius-Akatemian osalta tämän työn valmistelua, aikataulutusta, ohjeistusta ja osallistamista vastuullaan opetussuunnitelman sisällöllinen ja temaattinen tarkastelu.

Tiimin työ jatkuu syksyyn 2023, mutta opiskelijajäseniä voidaan tarvittaessa vaihtaa myös esimerkiksi puolen vuoden välein. Opiskelijaedustajaksi haetaan yhtä opiskelijaa SibAn molemmilta osastoilta, ja tehtävää voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijat. Tehtävästä maksetaan kokouspalkkio (25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Teatterikorkeakoulun johtokunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 saakka kestävän kauden loppuun asti. Johtokunta johtaa Teatterikorkeakoulun toimintaa dekaanin kanssa ja sen tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta; lisätietoa johtokunnasta Artsissa

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä yliopiston hyvinvointiryhmään vuoden 2021 loppuun asti kestävälle kaudelle. Opiskelijoiden hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä akatemioiden ja opiskelijoiden hyvinvointitoimijoiden välillä sekä edistää hyviä käytäntöjä Taideyliopistossa. Lisätietoa ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä Artsissa.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, opiskelijavarajäsen 
  • SVEN-ryhmä yliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi, opiskelijajäsen
  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply