Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat ylipoiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita.

Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat sekä ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi kirjautuneet Taideyliopiston opiskelijat. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.

Hallopedina toimiminen

Hallopedin tehtävä on edustaa kaikkia opiskelijoita, se on siis tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen onkin se olennaisin osa. Jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan.

Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Taideyliopiston hallitus
Annika Kempe
Jaakko Rustanius

Taideyliopiston yliopistokollegio
Titta Aaltonen (KuvA, varajäsen Teppo Vesikukka)
Lauri Grünthal (SibA, varajäsen Heikki Vallinoja)
Herman Nyby (TeaK, varajäsen Tarleena Laakko)
Sofia Raittinen (TeaK, varajäsen Michael Panula-Ontto)
Jonas Rannila (SibA, varajäsen Vuokko Lahtinen)
Virpi Viljanmaa (KuvA, varajäsen Niko Saari)

Taideyliopiston opintotukilautakunta
Titta Aaltonen (KuvA, varajäsen auki)
Sonja Leván (SibA, varajäsen Ruut Mattila)
Elina Väänänen (TeaK, varajäsen Joel Härkönen)

Kuvataideakatemian johtokunta
Titta Aaltonen
Teppo Vesikukka
Virpi Viljanmaa

Sibelius-Akatemian johtokunta
Lauri Grünthal
Outi Niemensivu
Susanna Rantakylä

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Tarleena Laakko
Lauren Lehtinen
Mimosa Lindahl

Leave a reply