Hallinnon opiskelijaedustajat

Mikä halloped?
Hakeminen hallopediksi
Hallopedina toimiminen
Keskeisimmät hallopedit
Avoimet halloped-paikat


Mikä halloped?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä maksetaan myös kokouspalkkio.

Katso, mitä hallopedeina toimineet tykkäsivät hommasta tältä YouTube-videolta!


Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.

Hallinnon opiskelijaedustajien nimittäminen on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Tämän vuoksi kaikki hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, samoin tiedot valituista opiskelijaedustajista. Lisätietoa TaiYo:n asiakirjojen julkisuudesta saat Asiakirjajulkisuuskuvauksesta (linkki).


Hallopedina toimiminen

Halloped edustaa aina kaikkia opiskelijoita, mikä on tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen on usein se olennaisin osa: jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan. Allaolevassa pikaoppaassa on lisää tietoa hallopedina toimimisesta.

TaiYo:n opiskelijaedustajan opas 2022


Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Taideyliopiston hallitus
Sini Kaartinen
Mikael Karkkonen

Taideyliopiston yliopistokollegio
Heidi Hämäläinen (SibA), varajäsen Mark Reid Bulatovic (SibA) 
Angelica Begazo (SibA), varajäsen Juhani Rantanen (SibA)
Sara Pollari (TeaK), varajäsen puuttuuAju Jurvanen (TeaK), varajäsen Willjam Fagerström (TeaK)
Isabela Hueara Carneiro (KuvA), varajäsen puuttuu
Olga Heikkilä (SibA, jatko-opiskelija), varajäsen Artturi Vuorinen (SibA) 

Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen johtoryhmä (pjory)
Linda Kanninen
Eliise Tani

Kuvataideakatemian johtokunta
Anna Jaatinen
Eero Karjalainen
Mimma Tuomisalo

Sibelius-Akatemian johtokunta
Kristian Saarinen
Eliise Tani
Aurora Visa

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastofoorumi
Olga Heikkilä
Johannes Pessi
Johanes Timothy

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastofoorumi
Juulia Haverinen
Sini Kaartinen
Heidi Hämäläinen

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Sara Koiranen
Elli Kujansuu
Mimmi Ahonen

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
Arttu Halmetoja
toinen paikka auki

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto
Kenneth Siren

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@uniarts.fi].


Avoimet halloped-paikat

Avoimet halloped-paikat löydät täältä

Vastaa