Hallinnon opiskelijaedustajat

Mikä halloped?
Hakeminen hallopediksi
Hallopedina toimiminen
Keskeisimmät hallopedit
Avoimet halloped-paikat


Mikä halloped?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä saa yleensä myös kokouspalkkion.

Katso, mitä hallopedeina toimineet tykkäsivät hommasta tältä YouTube-videolta!


Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi kirjautuneet Taideyliopiston opiskelijat täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.


Hallopedina toimiminen

Halloped edustaa aina kaikkia opiskelijoita, mikä on tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen on usein se olennaisin osa: jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan. Allaolevassa pikaoppaassa on lisää tietoa hallopedina toimimisesta.

TaiYo hallopedin pikaopas 2020


Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Taideyliopiston hallitus
Sini Kaartinen
Mikael Karkkonen

Taideyliopiston yliopistokollegio
Xiao Zhyiu (varajäsen Mira Vornanen)
Iiris Tarnanen (varajäsen Viivi Tigerstedt)
Olga Heikkilä (varajäsen Laura Renvall)
Sara Pollari (varajäsen Jaakko Tyni)
Johanes Timothy (varajäsen Riikka Karjalainen)
Panu Poutanen (varajäsen Patrik Kumpulainen)

Kuvataideakatemian johtokunta
Anna Jaatinen
Annabel Kajetski
Mimma Tuomisalo

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto
Henna Aho
Anna Matveinen
Mia Seppälä

Sibelius-Akatemian johtokunta
Kristian Saarinen
Eliise Tani
Aurora Visa

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastofoorumi
Olga Heikkilä
Johannes Pessi
Johanes Timothy

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastofoorumi
Juulia Haverinen
Sini Kaartinen
Heidi Piittinen

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Panu Poutanen
(kaksi paikkaa avoinna)

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
Arttu Halmetoja
Jani Hämäläinen

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto
Kenneth Siren

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@uniarts.fi].


Avoimet halloped-paikat

Avoimet halloped-paikat löydät täältä

Vastaa