Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä saa yleensä myös kokouspalkkion.

Hakeminen hallopediksi

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Avoimet luottamuspaikat, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi kirjautuneet Taideyliopiston opiskelijat lähettämällä hakuviestin TaiYo:n pääsihteerille. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.

Hallopedina toimiminen

Halloped edustaa aina kaikkia opiskelijoita, mikä on tärkeä tehtävä. Käytännössä hallopedina toimiminen koostuu pääasiassa kokouksista ja niihin valmistautumisesta. Valmistautuminen on usein se olennaisin osa: jos materiaaleissa on jotain hämärää tai jos haluaisit muuttaa esitettyä päätöstä muttet tiedä miten, ota yhteyttä ylioppilaskuntaan! Hallopedeillä on oikeus hyödyntää ylioppilaskunnan resursseja kohtuullisissa määrin. Vastaavasti hallopedillä on velvollisuus osallistua toimielimen toimintaan. Allaolevassa pikaoppaassa on lisää tietoa hallopedina toimimisesta.

TaiYo hallopedin pikaopas 2018

Keskeisimmät hallinnon opiskelijaedustajat

Organisaatiokaavio Taideyliopisto-hallopedit.png

Taideyliopiston hallitus
Lukas Korpelainen
Sofia Suomalainen

Taideyliopiston yliopistokollegio
Sofia Charifi (varajäsen Riikka Laurilehto)
Lauri Grünthal (varajäsen Veera Isotalo)
Antti Hartikainen (varajäsen David Sandqvist)
Jenni Kilpi (varajäsen Eugenie van der Meulen)
Tommi Paavilainen (varajäsen Maija Ruusukallio)
Emma Peura (varajäsen Iiris Tarnanen)

Taideyliopiston yliopistoneuvosto
Outi Condit
Jenni Kilpi
Kasper Korhonen
Juho Nykänen
(varajäsen Tuomas Laitinen)

Kuvataideakatemian johtokunta
Sampo Johansson
Merja Puustinen
Niko Saari

Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto
Juho Nykänen
Aleksi Salminen
(paikka auki)

Sibelius-Akatemian johtokunta
Lauri Grünthal
Antti Hartikainen
Kristian Saarinen

Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto
Kasper Korhonen (varajäsen Lauri Grünthal)
Peppiina Kaperi (varajäsen Jenni Kilpi)
Eveliina Sumelius-Lindblom (varajäsen Antti Hartikainen)

Teatterikorkeakoulun johtokunta
Riku-Pekka Kellokoski
Vilma Kinnunen
Anna-Sofia Tuominen

Teatterikorkeakoulun opetusneuvosto
Verna Laine
Anna Lehtonen

Teatterikorkeakoulun tutkimusneuvosto
Outi Condit
(paikka auki)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [etunimi.sukunimi@uniarts.fi].

Leave a reply