Ilmoitustaulu

Tämä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu.

Tältä sivulta löytyvät mm. TaiYo:n edustajiston ja hallituksen päätösluettelot ja edustajiston kokouskutsut. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset löytyvät täältä. Ylioppilaskunnan säännöt ja muut toimintaa ohjaavat dokumentit puolestaan löytyvät Säännöt-sivulta.

Hallituksen päätösluettelot 2019
Hallituksen päätösluettelo 1/2019
Hallituksen päätösluettelo 2/2019
Hallituksen päätösluettelo 3/2019
Hallituksen päätösluettelo 4/2019
Hallituksen päätösluettelo 5/2019
Hallituksen päätösluettelo 6/2019
Hallituksen päätösluettelo 7/2019

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunnan toimielimen tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten yliopistolain 86 §:ssä säädetään. Ylioppilaskunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi lisäksi valittaa hallitukselle. Tarkempi muutoksenhakuohje täällä.

Tietosuojailmoitus

Ylioppilaskunnan tietosuojailmoitus eli EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä löytyy täältä.

Arkisto

Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012