Ilmoitustaulu

Tämä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu.

Tältä sivulta löytyvät mm. TaiYo:n edustajiston ja hallituksen päätösluettelot ja edustajiston kokouskutsut. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset löytyvät täältä. Ylioppilaskunnan säännöt ja muut toimintaa ohjaavat dokumentit puolestaan löytyvät Säännöt-sivulta.

Hallituksen päätösluettelot 2019
Hallituksen päätösluettelo 1/2019

Edustajiston kokouskutsut 2018
Edustajiston kokouskutsu 1/2018
Edustajiston kokouskutsu 2/2018
Edustajiston kokouskutsu 3/2018
Edustajiston kokouskutsu 4/2018
Edustajiston kokouskutsu 5/2018

Edustajiston päätösluettelot 2018
Edustajiston päätösluettelo 1/2018
Edustajiston päätösluettelo 2/2018
Edustajiston päätösluettelo 3/2018
Edustajiston päätösluettelo 4/2018
Edustajiston päätösluettelo 5/2018

Hallituksen päätösluettelot 2018
Hallituksen päätösluettelo 1/2018
Hallituksen päätösluettelo 2/2018
Hallituksen päätösluettelo 3/2018
Hallituksen päätösluettelo 4/2018
Hallituksen päätösluettelo 5/2018
Hallituksen päätösluettelo 6/2018
Hallituksen päätösluettelo 7/2018
Hallituksen päätösluettelo 8/2018
Hallituksen päätösluettelo 9/2018
Hallituksen päätösluettelo 10/2018
Hallituksen päätösluettelo 11/2018
Hallituksen päätösluettelo 12/2018
Hallituksen päätösluettelo 13/2018
Hallituksen päätösluettelo 14/2018
Hallituksen päätösluettelo 15/2018
Hallituksen päätösluettelo 16/2018
Hallituksen päätösluettelo 17/2018
Hallituksen päätösluettelo 18/2018
Hallituksen päätösluettelo 19/2018
Hallituksen päätösluettelo 20/2018
Hallituksen päätösluettelo 21/2018
Hallituksen päätösluettelo 22/2018
Hallituksen päätösluettelo 23/2018
Hallituksen päätösluettelo 24/2018
Hallituksen päätösluettelo 25/2018
Hallituksen päätösluettelo 26/2018
Hallituksen päätösluettelo 27/2018
Hallituksen päätösluettelo 28/2018
Hallituksen päätösluettelo 29/2018
Hallituksen päätösluettelo 30/2018
Hallituksen päätösluettelo 31/2018
Hallituksen päätösluettelo 32/2018
Hallituksen päätösluettelo 33/2018
Hallituksen päätösluettelo 34/2018
Hallituksen päätösluettelo 35/2018
Hallituksen päätösluettelo 36/2018
Hallituksen päätösluettelo 37/2018
Hallituksen päätösluettelo 38/2018

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunnan toimielimen tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten yliopistolain 86 §:ssä säädetään. Ylioppilaskunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi lisäksi valittaa hallitukselle. Tarkempi muutoksenhakuohje täällä.

Tietosuojailmoitus

Ylioppilaskunnan tietosuojailmoitus eli EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä löytyy täältä.

Arkisto

Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012