Ilmoitustaulu

Tämä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu.

Tältä sivulta löytyvät mm. TaiYo:n edustajiston ja hallituksen päätösluettelot ja edustajiston kokouskutsut. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset löytyvät täältä. Ylioppilaskunnan säännöt ja muut toimintaa ohjaavat dokumentit puolestaan löytyvät Säännöt-sivulta.

Edustajiston kokouskutsut 2017
Edustajiston kokous 1/2017 Kokouskutsu
Edustajiston kokous 2/2017 Kokouskutsu
Edustajiston kokous 3/2017 Kokouskutsu
Edustajiston kokous 4/2017 Kokouskutsu
Edustajiston kokous 5/2017 Kokouskutsu

Edustajiston päätösluettelot 2017
Edustajiston kokous 1/2017 Päätösluettelo
Edustajiston kokous 2/2017 Päätösluettelo
Edustajiston kokous 3/2017 Päätösluettelo
Edustajiston kokous 4/2017 Päätösluettelo

Hallituksen päätösluettelot 2017
Hallituksen kokous 1/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 2/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 3/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 4/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 5/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 6/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 7/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 8/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 9/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 10/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 11/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 12/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 13/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 14/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 15/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 16/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 17/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 18/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 19/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 20/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 21/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 22/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 23/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 24/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 25/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 26/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 27/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 28/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 29/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 30/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 31/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 32/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 33/2017 Päätösluettelo
Hallituksen kokous 34/2017 Päätösluettelo

Edustajistovaalien julistukset, ehdokaslistat ja tulokset
Lopullinen vaalitulos / Slutliga valresultatet
Lopullinen ehdokaslista / Slutliga kandidatlistan
Vaalijulistus / Kungörelse om val
Alustava ehdokaslista / Preliminär kandidatlista (ei enää voimassa / gäller inte längre)
Alustava vaalitulos / Preliminär valresultat (ei enää voimassa / gäller inte längre)

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunnan toimielimen tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten yliopistolain 86 §:ssä säädetään. Ylioppilaskunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi lisäksi valittaa hallitukselle. Tarkempi muutoksenhakuohje täällä.

Arkisto

Vuosi 2016
Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012