Ilmoitustaulu

Tämä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu.

Tältä sivulta löytyvät mm. TaiYo:n edustajiston ja hallituksen päätösluettelot ja edustajiston kokouskutsut. Virallisella ilmoitustaululla julkaistavat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset löytyvät täältä. Ylioppilaskunnan säännöt ja muut toimintaa ohjaavat dokumentit puolestaan löytyvät Säännöt-sivulta.

Edustajiston kokouskutsut 2019
Edustajiston kokouskutsu 1/2019
Edustajiston kokouskutsu 2/2019
Edustajiston kokouskutsu 3/2019
Edustajiston kokouskutsu 4/2019

Edustajiston päätösluettelot 2019
Edustajiston päätösluettelo 1/2019
Edustajiston päätösluettelo 2/2019
Edustajiston päätösluettelo 3/2019

Hallituksen päätösluettelot 2019
Hallituksen päätösluettelo 1/2019
Hallituksen päätösluettelo 2/2019
Hallituksen päätösluettelo 3/2019
Hallituksen päätösluettelo 4/2019
Hallituksen päätösluettelo 5/2019
Hallituksen päätösluettelo 6/2019
Hallituksen päätösluettelo 7/2019
Hallituksen päätösluettelo 8/2019
Hallituksen päätösluettelo 9/2019
Hallituksen päätösluettelo 10/2019
Hallituksen päätösluettelo 11/2019
Hallituksen päätösluettelo 12/2019
Hallituksen päätösluettelo 13/2019
Hallituksen päätösluettelo 14/2019
Hallituksen päätösluettelo 15/2019
Hallituksen päätösluettelo 16/2019
Hallituksen päätösluettelo 17/2019
Hallituksen päätösluettelo 18/2019
Hallituksen päätösluettelo 19/2019
Hallituksen päätösluettelo 20/2019
Hallituksen päätösluettelo 21/2019
Hallituksen päätösluettelo 22/2019
Hallituksen päätösluettelo 23/2019
Hallituksen päätösluettelo 24/2019
Hallituksen päätösluettelo 25/2019
Hallituksen päätösluettelo 26/2019
Hallituksen päätösluettelo 27/2019
Hallituksen päätösluettelo 28/2019
Hallituksen päätösluettelo 29/2019
Hallituksen päätösluettelo 30/2019
Hallituksen päätösluettelo 31/2019
Hallituksen päätösluettelo 32/2019

Edustajistovaalien julistukset, ehdokaslistat ja tulokset
Vaalijulistus / Kungörelse om val
Alustava ehdokaslista / Preliminär kandidatlista
Lopullinen ehdokaslista / Slutliga kandidatlistan
Alustava vaalitulos / Preliminär valresultat
Lopullinen vaalitulos / Slutliga valresultatet

Muutoksenhaku

Ylioppilaskunnan toimielimen tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten yliopistolain 86 §:ssä säädetään. Ylioppilaskunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi lisäksi valittaa hallitukselle. Tarkempi muutoksenhakuohje täällä.

Tietosuojailmoitus

Ylioppilaskunnan tietosuojailmoitus eli EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä löytyy täältä.

Arkisto

Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012