Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata opiskeluaikainen toimeentulo siltä osin, kuin opintojen rahoitus ei ole vanhempien velvollisuus tai opiskelijan toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu.

Opintotuki koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat:
– Opintoraha
– Asumislisä
– Opintolainan valtiontakaus

Edellytykset

Opintotuen maksamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu sekä opintojen riittävä edistyminen. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö on hyväksytty Taideyliopistoon suorittamaan tutkintoa ja hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Opintojen riittävä edistyminen määritellään pääsääntöisesti lukuvuoden aikana suoritettujen opintoviikkojen mukaan.

Opintojen katsotaan etenevän riittävästi, kun opintoviikkoja kertyy lukuvuosittaisen tukiajan (1.9.-31.5.) aikana vähintään 5 opintopistettä / tukikuukausi (opintotukiasetus 4 §).

Kun opintotukea hakee ensimmäistä kertaa, opintosuorituksista ei pääsääntöisesti vaadita selvitystä. Opintotuki myönnetään haetulle ajalle sillä oletuksella, että opinnot edistyvät normaalisti. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla. Opintotukilautakunta seuraa kuitenkin opintojen edistymistä jälkikäteen, pääsääntöisesti lukuvuosittain.

Kelan seuranta

Kela seuraa opintojen päätoimisuutta ja edistymistä vuosittain. Seuranta tapahtuu lokakuussa, jolloin Kela tarkistaa yliopiston opintorekisteristä edellisen lukuvuoden aikana saadut opintoviikot ja vertaa niitä samaisen lukuvuoden aikana nostettujen opintotukikuukausien määrään.

Mikäli opintosuorituksia ei lukuvuodelta ole kertynyt vähintään 5 opintopistettä opintoviikkoa/käytetty tukikuukausi, saa opiskelija yleensä selvityspyynnön. Siinä häntä pyydetään selvittämään opintotukilautakunnalle, miksi opinnot eivät ole edistyneet riittävästi.

Opiskelijan on myös itse huolehdittava siitä, että kalenterivuoden veronalainen tulo ei ylitä vapaan tulon määrää.
Lisätietoa: www.kela.fi

Taideyliopiston opintotukilautakunta:

Sihteeri
Hannele Ylönen
hannele.ylonen (ät) uniarts.fi
+358 400 792 002

Varasihteerit
Leena Palander
leena.palander (ät) uniarts.fi
+358 50 387 7299

Maria Liisa Saastamoinen
marialiisa.saastamoinen (ät) uniarts.fi
+358 40 860 9503

Kesäopintotuki

Hakuohjeet kuvalaisille

Hakuohjeet sibalaisille

Hakuohjeet teakilaisille