Hallitus

Hallitus johtaa TaiYo:n toimintaa ja arkea. Käytännössä hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, järjestää tapahtumia, ottaa kantaa TaiYo:n nimissä, edustaa ylioppilaskuntaa ja huolehtii päivittäin opiskelijan edun toteutumisesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja sen valitsee edustajisto, jolle hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana yleensä kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot julkaistaan näillä verkkosivuilla kohdassa Ilmoitustaulu.

 

TaiYo:n hallitus 2023

Viivi Tigerstedt
puheenjohtaja
taiyo-pj (at) uniarts.fi
040 710 4297

Willjam Fagerström
varapuheenjohtaja
Sosiaalipolitiikka, taide- ja
kulttuuripolitiikka
willjam.fagerstrom (at) uniarts.fi
045 108 5320

Yolanda Harding
varapuheenjohtaja
Viestintä, Vapaan taiteen tila,
kestävä kehitys ja ympäristö
yolanda.harding (at) uniarts.fi
044 989 9531


Heidi Hämäläinen
Koulutuspolitiikka, työelämä
heidi.hamalainen (at) uniarts.fi
040 745 7947


Eliise Tani
Kansainväliset asiat, tuutorit, viestintä
eliise.tani (at) uniarts.fi

Hamidreza Keshvarpajuh
Tapahtumat, taide- ja kulttuuripolitiikka
hamidreza.keshvarpajuh (at) uniarts.fi
041 489 1496

Jere Hölttä
Koulutuspolitiikka, kaupunkiasiat
jere.holtta (at) uniarts.fi

Vastaa