Edunvalvonta

Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti Taideyliopiston opiskelijoiden asemasta, oikeuksista, hyvinvoinnista ja eduista niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin. Näitä asioita edistääkseen TaiYo tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä. Kuuntelemalla opiskelijoiden antamaa palautetta, toimimalla aktiivisesti järjestönä sekä osallistumalla erilaisten hallintoelinten ja työryhmien yms. toimintaan Taideyliopiston sisällä ja sen ulkopuolella TaiYo pyrkii edistämään jäsentensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelun sujuvuutta.

Edunvalvonta Taideyliopistossa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hoitaa edunvalvontaa Taideyliopiston sisällä pitämällä säännöllisesti yhteyttä yliopiston johtoon ja hallintoon, seuraamalla aktiivisesti ajankohtaisia tapahtumia, antamalla tarvittaessa virallisia kannanottoja ja lausuntoja, osallistumalla erilaisten hallintoelinten toimintaan sekä kuuntelemalla opiskelijoilta tulevaa palautetta ja tiedottamalla opiskelijoita ajankohtaisista asioista.

Käytännön edunvalvontatyötä tekevät viikoittain TaiYo:n työntekijät ja hallitus, jotka mm. tapaavat yliopiston johtoa ja opintohallintoa säännöllisesti, ovat yhteydessä muihin olennaisiin tahoihin, selvittävät ongelmatilanteita, ottavat ylioppilaskunnan nimissä kantaa asioihin ja vievät eteenpäin opiskelijoilta tulleita parannustoiveita. Muutaman kerran vuodessa kokoontuva ylioppilaskunnan edustajisto puolestaan keskustelee ajankohtaisista asioista yleisemmällä tasolla ja tekee suuremmat linjaukset mm. siitä, mihin suuntaan TaiYo haluaa Taideyliopistoa kehittää.

Tärkeä osa opiskelijoiden edunvalvontaa on lisäksi Taideyliopiston ja sen akatemioiden eri hallintoelinten toimintaan osallistuminen. Kaikissa Taideyliopiston oleellisissa toimielimissä yliopiston hallituksesta ja akatemioiden johtokunnista aina opetushenkilökunnan rekrytointiryhmiin ja erilaisiin kehittämistyöryhmiin on TaiYo:n valitsemat yliopistohallinnon opiskelijaedustajat eli ”hallopedit”, jotka vievät eteenpäin opiskelijoiden näkökulmaa ja kantoja yliopiston päätöksenteossa. Lisätietoa hallinnon opiskelijaedustajista löytyy täältä.

Edunvalvonta Taideyliopiston ulkopuolella

Taideyliopiston ylioppilaskunta ajaa opiskelijoiden asiaa ja hyvinvointia myös valtakunnallisesti toimimalla aktiivisesti Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL), joka on kaikkia Suomen n. 130 000 yliopisto-opiskelijaa tehokkaasti edustava valtakunnallinen edunvalvontajärjestö.

Paikallisissa kysymyksissä TaiYo toimii pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistyöjärjestö World Student Capital ry:ssä ja taidealan kysymyksissä taas tekemällä yhteistyötä erilaisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Näiden lisäksi TaiYo:lla on myös edustaja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) hallinnossa.

Haluatko vaikuttaa asioihin?

Paras tapa vaikuttaa opiskeluolosuhteisiin ja Taideyliopiston yhteisöön on tuoda mahdolliset epäkohdat ja parannusehdotukset rohkeasti esille – ota yhteyttä esimerkiksi TaiYo:n työntekijöihin tai itsellesi tuttuun ylioppilaskunnan hallituksen jäseneen!

Kannattaa myös miettiä, haluaisitko itse lähteä mukaan toimintaan TaiYo:n luottamustehtävissä tai vaikkapa yliopistohallinnon opiskelijaedustajana – lue lisää täältä!

Vastaa