Edunvalvonta

Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti Taideyliopiston opiskelijoiden asemasta, oikeuksista, hyvinvoinnista ja eduista niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin. Näitä asioita edistääkseen TaiYo tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä. Kuuntelemalla opiskelijoiden antamaa palautetta, toimimalla aktiivisesti järjestönä sekä osallistumalla erilaisten hallintoelinten ja työryhmien yms. toimintaan Taideyliopiston sisällä ja sen ulkopuolella TaiYo pyrkii edistämään jäsentensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelun sujuvuutta.

Edunvalvonta Taideyliopistossa

Taideyliopiston ylioppilaskunta hoitaa edunvalvontaa Taideyliopiston sisällä pitämällä yllä hyviä yhteyksiä yliopiston johtoon ja hallintoon, seuraamalla aktiivisesti ajankohtaisia tapahtumia, ottamalla asioihin tarvittaessa virallisesti kantaa, osallistumalla erilaisten hallintoelinten toimintaan sekä kuuntelemalla opiskelijoilta tulevaa palautetta ja tiedottamalla opiskelijoita ajankohtaisista asioista.

Käytännön edunvalvontatyötä tekevät päivittäin ja viikoittain TaiYo:n puheenjohtaja ja hänen johtamansa hallitus, joka mm. tapaa yliopiston johtoa ja opintohallintoa säännöllisesti, on yhteydessä muihin tahoihin, hoitaa käytännön järjestelyt sekä tiedottaa opiskelijoita ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu muutaman kerran vuodessa keskustelemaan tärkeistä asioista, tekemään suurempia linjauksia TaiYo:n toiminnasta, arvioimaan tehtyä työtä ja valitsemaan uusia toimijoita mm. ylioppilaskunnan hallitukseen sekä muihin hallintoelimiin.

Ylioppilaskunta ajaa jäsentensä etuja myös ottamalla tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin asioihin virallisin kannanotoin. Lue täältä tuoreimmat kannanotot!

Tärkeä osa opiskelijoiden edunvalvonnassa on lisäksi Taideyliopiston ja sen akatemioiden eri hallintoelinten toimintaan osallistuminen. Taideyliopiston tärkeimmät hallintoelimet, joissa kaikissa on opiskelijaedustus, ovat Taideyliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä akatemioiden johtokunnat.

Muita opiskelijaedustuksia Taideyliopistossa löytyy mm. opintotukilautakunnasta (OTL), tasa-arvotoimikunnasta sekä erilaisista työryhmistä.

Edunvalvonta Taideyliopiston ulkopuolella

Taideyliopiston ylioppilaskunta ajaa Taideyliopiston opiskelijoiden asemaa valtakunnallisesti toimimalla aktiivisesti mm. Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS), Helsingin opiskelija-asuntolasäätiössä (HOAS), Viljo ja Lahja Koposen säätiössä ja Nyyti ry:ssä sekä tekemällä yhteistyötä pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien (PYL) ja muiden taideylioppilaskuntien (ArsYo) kanssa.

Vaikutusmahdollisuudet

Paras tapa vaikuttaa opiskeluun ja opiskeluolosuhteisiin on tuoda epäkohdat ja mahdolliset ehdotukset esille. Lähetä esimerkiksi ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle sähköpostia tai tule toimistolle juttelemaan!

Leave a reply