Edustajistovaalit 2023

Mitkä vaalit?

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet eli kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Seuraavat edustajistovaalit käydään 2.–8.11.2023. Edustajistossa on 15 jäsentä ja saman verran varajäseniä, ja vaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaali toimitetaan sähköisenä äänestyksenä.

Mistä edustajisto päättää?

Edustajisto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa päättämään ylioppilaskunnan keskeisimmistä asioista, kuten jäsenmaksun suuruudesta, rahankäytöstä, toiminnan tavoitteista ja hallituksen valinnasta. Tarkemmin edustajiston toiminnasta ja päätöksenteosta voit lukea täältä.

Mikä ylioppilaskunta?

Edustajisto eli edari käyttää ylintä valtaa Taideyliopiston ylioppilaskunnassa. Taideyliopiston ylioppilaskunta eli TaiYo on oma organisaationsa, jonka asioista päättävät opiskelijat ja jonka jäseniä ovat kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Jokainen opiskelija maksaa ylioppilaskunnalle vuosittain jäsenmaksua, joilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toiminta. Tarkemmin siitä, mitä ylioppilaskunta tekee ja miksi se on olemassa, voit lukea täältä.

Ehdolle edustajistovaaleissa?

Jokainen TaiYo:n jäsen, läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut, voi asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Voit lukea tarkemmin ehdokkuudesta ja asettua ehdolle täältä.