Jaostot ja ainejärjestöt

Jaostot

Taideyliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii kolme akatemiakohtaista  jaostoa: Kuvataideakatemian jaosto, Sibelius-Akatemian jaosto ja Teatterikorkeakoulun jaosto. Jaostot toimivat oman akatemiansa opiskelijoiden yhdyssiteenä, huolehtivat akatemiakohtaisten tapahtumien järjestämisestä ja akatemian opiskelijaperinteiden ylläpitämisestä sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa ja akatemiansa opiskelijoiden edunvalvontaan.

Lisätietoja jaostoista ja niihin liittymisestä saat jaostojen puheenjohtajilta:
KuvA-jaosto: Aleksi Salminen, aleksi.salminen (at) uniarts.fi
SibA-jaosto: Kasper Korhonen, kasper.korhonen (at) uniarts.fi
TeaK-jaosto: Joel Härkönen, joel.harkonen (at) uniarts.fi

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden piirissä toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Ylioppilaskuntatoiminnan lisäksi ainejärjestöjen kautta pääsee kokemaan perinteistä ylioppilaskulttuuria, ja samalla voi vaikuttaa oman opiskelualansa ja osastonsa asioihin.

Taideyliopistossa ainejärjestöjä toimii tällä hetkellä lähinnä Sibelius-Akatemiassa, jossa ainejärjestöjä on 8: Kimu ry, Kukko ry, Maine ry, Orkki ry, Pihka ry, SAkKo ry, SIMA ry ja uusimpana tulokkaana Kamus. Lisäksi Kuvataideakatemiassa toimii jatko-opiskelijoiden ainejärjestö JATKUVA ry ja Teatterikorkeakoulussa ainakin valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoiden ainejärjestö VÄSy.

Kamus

Ainejärjestön tarkoitus on toimia kansanmusiikin opiskelijoiden edunvalvojana ja linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Ainejärjestö edistää opiskelijoiden hyvinvointia opiskeluaikana järjestämällä jameja, bileitä ym. virkistystoimintaa sekä osallistuu taiteelliseen keskusteluun Akatemiassa. Ainejärjestö osallistuu opettajien viikkokoukseen ja raportoi käsiteltävistä aiheista opiskelijoille.

Puheenjohtajana toimii Suvi Sistonen (suvi.sistonen (at) gmail.com).

Kimu ry

Kimu ry:n tarkoituksena on toimia Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston opiskelijoiden etujärjestönä ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Yhdistys vastaa myös osaston virkistystoiminnasta eli järjestää kaikkea kivaa kuten retkiä, illanviettoja ja matineoita. Kimu ry on myös aktiivisesti yhteydessä osaston johtoon ja valvoo opiskeluun liittyviä asioita. Tehtäviä hoitaa Kimu ry:n hallitus, johon kuuluu jokaiselta vuosikurssilta kaksi edustajaa. Uusi hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään aina syyslukukauden aluksi.

Jäsenet velvoitetaan vuorollaan hoitamaan kanttoritehtäviä teologian opiskelijoiden liturgisissa harjoituksissa. Ei kannata pelästyä: nakki napsahtaa jäsenelle noin neljä kertaa toisen opiskeluvuoden aikana ja siitä saa vielä palkaksi lahjakortin nuottikauppa Ostinatoon!

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu sähköpostilistan kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Kimu ry:n puheenjohtajaan Eerika Saarikoskeen (eerika.saarikoski (at) uniarts.fi).

Viime vuonna hallitus ryhdistäytyi tekemällä suursiivousiskun kirkkomusiikin käytävään. Uutena perinteenä on nyt järjestää 2-3 kertaa lukukaudessa vapaamuotoinen matinea, jonne kaikki ovat hyvin tervetulleita esittämään juuri sitä mitä parhaiten osaa!

Kukko ry

Sibelius-Akatemian ainejärjestökentän untuvikko, mutta sitäkin äänekkäämpi sellainen, on laulumusiikin osaston opiskelijoiden ainejärjestö Kukko ry. Kukko ry. edistää ja valvoo opiskelijoidensa hyvinvointia. Ainejärjestö pyrkii toimimaan väylänä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä tehden tiivistä yhteistyötä osaston kanssa. Kukko ry. edistää toimivaa ja viihtyisää opiskeluympäristöä.

Edunvalvontatoiminnan lisäksi Kukko ry. järjestää opiskelijoille virkistystilaisuuksia. Lisäämme opiskelijoiden positiivista elämänasennetta ja erilaisia hyvinvointia lisääviä virikkeitä. Kukko ry järjestää myös omia konsertteja sekä tietysti ilakointi-iltamia!

Vuonna 2018 Kukko ry:tä johtaa Irina Nuutinen (irina.nuutinen (at) uniarts.fi).

Maine ry

Maine ry on vuonna 2005 perustettu Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajien ainejärjestö, jonka perusjäseniksi voivat liittyä kaikki Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen osastolla tutkintoa suorittavat opiskelijat. Ainejärjestön kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki halukkaat.

Maine ry:n tehtävänä on huolehtia jäsentensä opiskeluaikaisesta hyvinvoinnista ja viihtymisestä järjestämällä bileitä, retkiä ym. virkistystoimintaa sekä toimia jäsentensä edunajajana ja äänitorvena Sibelius-Akatemiassa. Maine ry. osallistuu myös aktiivisesti musiikkikasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Taideyliopiston ylioppilaskunnan TaiYo:n kanssa.

Maine ry. tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kerran kuukaudessa ilmestyvällä Kuukauden Maineesi-sähköpostikirjeellä. Maine ry:n vuosikokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyn kokouksessa jäsenistö valitsee keskuudestaan seuraavan vuoden hallituksen. Jos haluat mukaan Maine ry:n kunniakkaaseen toimintaan, ota yhteyttä vuoden 2018 puheenjohtajaan Aino Hannoseen (aino.hannonen (at) uniarts.fi) ja liity pikimmiten jäseneksi!

Orkki ry

Orkesterisoitinopiskelijoiden Kilta ORKKI ry perustettiin vuonna 2005. Toiminnan olennaisena tarkoituksena on opiskelijoiden etujen valvomisen lisäksi pitää yhteyttä ammattielämään ja osallistua orkesterikoulutuksen kehittämiseen Suomessa. Virkistystoiminta eli kaikenlainen juhliminen ja aktiviteettien järjestäminen on myös osa Orkkia. Orkin jäsen saa vapaalippuja pääsääntöisesti kaikkiin RSO:n, HKO:n ja Tapiola Sinfoniettan kausikonsertteihin.

ORKKI ry:n toimintaa pyörittää hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Elias Lassfolk (elias.lassfolk (at) uniarts.fi).

Pihka ry

Pihka ry on Pianomusiikin osaston opiskelijoiden ainejärjestö, joka perustettiin vuonna 2005. Pihka keskittyy pitämään huolta pimulaisten, eli pianon-, harmonikan-, kanteleen- ja kitaransoitonopiskelijoiden asioista. Pihkan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä pianomusiikin osastolla tutkintoa suorittavat opiskelijat, ja kannatusjäseniksi kaikki muut.

Pihkan toiminta-ajatuksena on kasvattaa pimulaisten yhteishenkeä, valvoa opintoihin liittyviä etuja, järjestää retkiä, konserttitoimintaa (Kielin, palkein, koskettimin -konserttisarja Helsingin kirkoissa) ja riehakkaita bileitä, sekä edistää osastojen ja ainejärjestöjen välistä yhteistoimintaa. Tiedotus hoidetaan sähköpostikirjeiden, seinäilmoitusten ja Äänenkuljettaja -lehden välityksellä. Pihkan toiminnasta vastaa tällä hetkellä kuusijäseninen hallitus. Jäsenistö valitsee vuosittain uuden hallituksen Pihka ry:n kevätkokouksessa.

Pihkan puheenjohtaja on Taavi Kiviranta (taavi.kiviranta (at) uniarts.fi).

Sakko ry

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion osaston opiskelijoilla on oma opiskelijayhdistys SAkKo ry eli Sibelius-Akatemian Kuopion opiskelijat ry. Se on perustettu vuonna 1989. SAkKo toimii opiskelijoidensa edunvalvontajärjestönä sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja opintomatkoja.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuosittain syksyllä yleiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä sekä ensimmäisen vuosikurssin tarkkailijajäsen. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.

Sakko ry:n puheenjohtajana toimii Matilda Toivanen (matilda.toivanen (at) uniarts.fi).

Sima ry

SIMA ry eli Sibelius Academy Managers of Arts perustettiin vuonna 2007, jolloin Arts Management -koulutusohjelma täytti 10 vuotta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Sibelius-Akatemian Arts Management -maisterikoulutusohjelman opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia, taiteellisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä heidän opintojensa aikana sekä edistää koulutusohjelman yleistä kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Sibelius-Akatemian läsnäolevaksi ilmoittautunut Arts Management maisterikoulutusohjelman oppilas ja yli kolme kuukautta Sibelius-Akatemian Arts Management -maisterikoulutusohjelmassa opiskelevat vaihto-oppilaat, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt.

Ensimmäisenä toimintakautenaan 2007-2008 SIMA ry valmisteli ja toteutti opintomatkan New Yorkiin ja Washingtoniin loka-marraskuun vaihteessa 2008. Kymmenenpäiväisen matkan aikana ryhmä vieraili useissa paikallisissa taide- ja kulttuurialan organisaatioissa.

SIMA ry:tä pyörittää hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Sari-Anne Nahkuri (sarianne.nahkuri (at) gmail.com).