Akademisektioner och ämnesföreningar

Akademisektioner

Inom studentkåren verkar tre akademisektioner: Sektionen för Bildkonstakademin, sektionen för Sibelius-Akademin och sektionen för Teaterhögskolan. Sektionerna fungerar som förenande länk mellan studenterna vid respektive akademi, ordnar evenemang och upprätthåller studenttraditionerna på akademierna. I mån av möjlighet deltar de också i intressebevakningen i frågor som rör det egna ämnesområdet och studenterna på akademin.

Mera information om sektionerna får du av sektionernas ordförande:
Sektionen för Bildkonstakademin:: Xenia Østergård Ramm, xenia.ramm (at) uniarts.fi
Sektionen för Sibelius-Akademin:: Aurora Visa, aurora.visa (at) uniarts.fi
Sektionen för Teaterhögskolan:: Mikael Karkkonen, mikael.karkkonen (at) uniarts.fi

Ämnesföreningar

Ämnesföreningarna är studentföreningar för alla som studerar samma ämne eller ämnesområde, och de driver studenternas intressen och ordnar verksamhet. Förutom studentkåren kan du uppleva en traditionell studentkultur genom ämnesföreningar, och samtidigt kan du påverka angelägenheterna i ditt eget studieområde och institution.

På Konstuniversitet finns det för tillfället aktiva ämnesföreningar främst på Sibelius-Akademin, och akademins ämnesföreningar presenteras nedan. På Bildkonstakademin finns ämnesföreningen för forskarstuderande JATKUVA ry, och på Teaterhögskolan verkar ämnesföreningen för ljus- och ljuddesignstuderande, VÄSy.

Kamus

Ämnesföreningen har som mål att bevaka folkmusikstuderandes intresse och vara en länk mellan personalen och studerande. Ämnesföreningen främjar studerandes välbefinnande under studietiden genom att ordna jamsessioner, fester och annan rekreationsverksamhet samt deltar i konstnärlig diskussion vid akademin. Ämnesföreningen deltar i lärarnas veckomöte och rapporterar om de ämnen som behandlas.

Puheenjohtajana toimii Aino Kinnunen (aino.kinnunen (at) uniarts.fi).

Kimu rf

Kimu rf fungerar som kyrkomusik- och organstuderandes intresseorganisation och främjar samarbetet mellan sina medlemmar. Engångsmedlemsavgiften är 30 € för första årets studerande, 25 € för andra årets studerande osv.

Föreningen ordnar rekreationsverksamhet som skapar samhörighet bland studerande inom ämnesgruppen för kyrkomusik och organ och främjar samarbetet mellan olika ämnesgrupper och -föreningar. Kimu ry sköter om studerandes intressebevakning inom ämnesgruppen och för en aktiv dialog med lärare och studerande.

Yhdistyksen tehtäviä hoitaa eri vuosikurssien opiskelijoista koostuva hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa syyslukukaudella. Tapahtumista tiedotetaan joko N-talon kellarikerroksen ”Kimun mutkan” ilmoitustaulun tai sähköpostilistan kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Kimu ry:n puheenjohtajaan Sini Huopaniemeen (sini.huopaniemi (at) uniarts.fi).

Klamu

Ämnesföreningen för studerande vid avdelningen för klassisk musik, närmare informationklamurycontact@gmail.com.

Klamu är en ny gemensam ämnesförening för alla studerande vid avdelningen för klassisk musik. Genom att betala en årlig medlemsavgift kommer du med i en rolig grupp och får tillgång till fina medlemsförmåner. Vi arrangerar bl.a. en årlig galakonsert för alla studerande vid avdelningen för klassisk musik, en årsfest samt annan rekreationsverksamhet. Nu söker vi ivriga studerande till styrelsen och kommittéer, välkommen med!

Kukko ry

Kukko rf främjar och bevakar studerandes välmående. Syftet med ämnesföreningen är att fungera som en länk mellan de studerande och personalen och att föra ett tätt samarbete med avdelningen. Kukko rf arbetar för en funktionell och trivsam studiemiljö.

Utöver intressebevakning organiserar Kukko rf rekreationsevenemang för sina studerande. Vi skapar en positiv livsinställning hos studerande och erbjuder aktiviteter som främjar välmående. Kukko rf organiserar också sina egna konserter och fester!

Vuonna 2020 Kukko ry:tä johtaa Emma Hartikainen (emma.hartikainen (at) uniarts.fi).

Maine rf

Ämnesföreningen Maine rf grundades 2005 vid Sibelius-Akademin. De som avlägger sin examen inom ämnesgruppen för musikpedagogik kan bli medlemmar, men alla intresserade kan bli stödmedlemmar.

Maine rf:s uppgift är att ta hand om sina medlemmars välmående under studietiden genom att ordna fester, utfärder och annan rekreationsverksamhet samt att fungera som intressebevakare och förespråkare för sina medlemmar vid Sibelius-Akademin. Maine rf deltar aktivt i den samhälleliga debatten om musikpedagogik och arbetar i ett tätt samarbete med KonSt.

Maine förmedlar information om aktuella frågor och evenemang via Kuukauden Maineesi-nyhetsbrevet en gång i månaden. Maine rf:s årsmöten hålls varje vår och höst, och vid höstens möte väljer medlemmarna styrelsen bland sig för det kommande året. Om du vill komma med i Maine rf:s verksamhet, ta kontakt med föreningens ordförande Veera Isotalo (veera.isotalo (at) uniarts.fi) och bli medlem genast!

SAKKO rf

SAKKO är en förening för studerande i Kuopio och fungerar som deras intressebevakningsorganisation och organiserar fritidsverksamhet, utfärder och studieresor.

Föreningens ordförande och styrelse väljs årligen vid ett allmänt möte under hösten. Till styrelsen hör förutom ordföranden fem medlemmar samt en medlem med observatörsstatus som studerar på första årskursen. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att organisera fritidsaktiviteter.

Föreningens ordförande är Ruut Rauhala (ruut.rauhala (at) uniarts.fi).

Sima rf

Föreningens syfte är att främja Arts Management-studerandes samhälleliga, konstnärliga, sociala och intellektuella ambitioner under deras studier samt att göra utbildningsprogrammet mer känt både nationellt och internationellt.

Alla de som studerar på Arts Management-utbildningsprogrammet och har anmält sig som närvarande samt utbytesstuderande som studerar på Arts Management-utbildningsprogrammet i över tre månader och godkänner föreningens regler kan bli föreningens medlemmar.

Föreningens verksamhet drivs av styrelsen, med ordförande Meri Jaakola (meri.jaakola (at) uniarts.fi).

Kommentera