Akademisektioner och ämnesföreningar

Akademisektioner

Inom studentkåren verkar tre akademisektioner: Sektionen för Bildkonstakademin, sektionen för Sibelius-Akademin och sektionen för Teaterhögskolan. Sektionerna fungerar som förenande länk mellan studenterna vid respektive akademi, ordnar evenemang och upprätthåller studenttraditionerna på akademierna. I mån av möjlighet deltar de också i intressebevakningen i frågor som rör det egna ämnesområdet och studenterna på akademin.

Mera information om sektionerna får du av sektionernas ordförande:
Sektionen för Bildkonstakademin::
Sektionen för Sibelius-Akademin::
Sektionen för Teaterhögskolan:: Elli Kujansuu, teak.jaosto-pj (at) uniarts.fi

Ämnesföreningar

Ämnesföreningarna är studentföreningar för alla som studerar samma ämne eller ämnesområde, och de driver studenternas intressen och ordnar verksamhet. Förutom studentkåren kan du uppleva en traditionell studentkultur genom ämnesföreningar, och samtidigt kan du påverka angelägenheterna i ditt eget studieområde och institution.

Taideyliopistossa ainejärjestöjä toimii tällä hetkellä lähinnä Sibelius-Akatemiassa, jonka ainejärjestöt on esitelty alla. Lisäksi Teatterikorkeakoulussa toimii valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoiden yhdistys VÄSy.

Kamus

Ämnesföreningen har som mål att bevaka folkmusikstuderandes intresse och vara en länk mellan personalen och studerande. Ämnesföreningen främjar studerandes välbefinnande under studietiden genom att ordna jamsessioner, fester och annan rekreationsverksamhet samt deltar i konstnärlig diskussion vid akademin. Ämnesföreningen deltar i lärarnas veckomöte och rapporterar om de ämnen som behandlas.

Puheenjohtajana toimii vuonna 2022 Tuike Suomalainen (tuike.suomalainen (at) uniarts.fi)

Kimu rf

Kimu ry toimii Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän opiskelijoiden etujärjestönä ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Kimu ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Sibelius-Akatemian Helsingin kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän tutkinto-opiskelijat ja kannatusjäseniksi kaikki halukkaat.

Föreningen ordnar rekreationsverksamhet som skapar samhörighet bland studerande inom ämnesgruppen för kyrkomusik och organ och främjar samarbetet mellan olika ämnesgrupper och -föreningar. Kimu ry sköter om studerandes intressebevakning inom ämnesgruppen och för en aktiv dialog med lärare och studerande.

Yhdistyksen tehtäviä hoitaa eri vuosikurssien opiskelijoista koostuva hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa syyslukukaudella. Tapahtumista tiedotetaan joko N-talon kellarikerroksen ”Kimun mutkan” ilmoitustaulun tai sähköpostilistan kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Kimu ry:n puheenjohtajaan Sini Huopaniemeen (sini.huopaniemi (at) uniarts.fi).

Kukko ry

Kukko rf främjar och bevakar studerandes välmående. Syftet med ämnesföreningen är att fungera som en länk mellan de studerande och personalen och att föra ett tätt samarbete med avdelningen. Kukko rf arbetar för en funktionell och trivsam studiemiljö.

Utöver intressebevakning organiserar Kukko rf rekreationsevenemang för sina studerande. Vi skapar en positiv livsinställning hos studerande och erbjuder aktiviteter som främjar välmående. Kukko rf organiserar också sina egna konserter och fester!

Keväällä 2023 Kukko ry:tä johtaa Riikka Mäkelä.
Sähköpostiosoite: rykukko@gmail.com

Maine rf

Ämnesföreningen Maine rf grundades 2005 vid Sibelius-Akademin. De som avlägger sin examen inom ämnesgruppen för musikpedagogik kan bli medlemmar, men alla intresserade kan bli stödmedlemmar.

Maine rf:s uppgift är att ta hand om sina medlemmars välmående under studietiden genom att ordna fester, utfärder och annan rekreationsverksamhet samt att fungera som intressebevakare och förespråkare för sina medlemmar vid Sibelius-Akademin. Maine rf deltar aktivt i den samhälleliga debatten om musikpedagogik och arbetar i ett tätt samarbete med KonSt.

Maine ry. tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sähköpostitse ja somessa. Maine ry:n vuosikokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyn kokouksessa jäsenistö valitsee keskuudestaan seuraavan vuoden hallituksen.

Maineen vuoden 2022 puheenjohtaja on Emilia Hellsten, ja Maineen sähköpostiosoite on maineen.oma@gmail.com

SAKKO rf

SAKKO är en förening för studerande i Kuopio och fungerar som deras intressebevakningsorganisation och organiserar fritidsverksamhet, utfärder och studieresor.

Föreningens ordförande och styrelse väljs årligen vid ett allmänt möte under hösten. Till styrelsen hör förutom ordföranden fem medlemmar samt en medlem med observatörsstatus som studerar på första årskursen. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att organisera fritidsaktiviteter.

Sakko ry:n puheenjohtajana toimii Aada Wirberg, (aada.wirberg (at) uniarts.fi)

Sima rf

Föreningens syfte är att främja Arts Management-studerandes samhälleliga, konstnärliga, sociala och intellektuella ambitioner under deras studier samt att göra utbildningsprogrammet mer känt både nationellt och internationellt.

Alla de som studerar på Arts Management-utbildningsprogrammet och har anmält sig som närvarande samt utbytesstuderande som studerar på Arts Management-utbildningsprogrammet i över tre månader och godkänner föreningens regler kan bli föreningens medlemmar.

SIMA ry:tä pyörittää hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Kara Koskinen (kara.koskinen (at) uniarts.fi)

Unisono ry

Unisono ry on Sibelius-Akatemian klassisen musiikin instrumenttiopiskelijoiden ainejärjestö. Ota yhteyttä: unisonory@gmail.com

Lämna ett svar