Konstuniversitetets studentkår

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) är samfund och intresse- och serviceorganisation för alla Konstuniversitetets studerande. KonSts medlemmar är alla studerande på grundexamensnivå. Också forskarstuderande, utbytesstuderande och studerande som avlägger pedagogiska studier för lärare kan gå med som medlem, och KonSt har totalt cirka 1700 medlemmar.

Vi är en egen organisation, offentligt organ, som bestäms av studenterna (delegationen som har den högsta beslutanderätten kommer att väljas genom val nästa gång i november) – naturligtvis samarbetar vi nära med universitetet. Studentkåren har också några anställda. Varje studerande betalar en årlig medlemsavgift till studentkåren och KonSts verksamhet financieras med dom.

Konstuniversitetets Studentkår KonSt är:

Studerandes röst på universitet. Vi jobbar för att studier vid Konstuniversitet är så högkvalitativa som möjligt, att studerandena mår väl och att de behandlas rättvist, rejält och jämlikt både i undervisningen och administration. Vi möter bland annat rektorer och andra från universitets ledarskap regelbundet om aktuella ärende och väljer studentrepresentanter till olika administrativa organ, som till exempel rekryteringsgrupper och universitetsstyrelse.

Samfund över akademigränser och gemenskaplighets bildare. Vi ordnar evenemang, utbildar tutorer och delar ut bidrag för olika projekt från tvärvetenskapliga konstprojekt till fotbollsträningar. Våra grundvärderingar är jämställdhet, diversitet, anti-rasism, genussensitivitet, tillgänglighet, bildning och internationalism. Vi vill bygga ett samfund var varje studerande känner sig välkommen.

Advokat för konst och konststurendandenas intressebevakare i samhället. KonSt lyfter fram konstens betydelse och deltar i samhällsdebatt om kulturs positions, finansiering och industris framtidens riktningar. Studentkåren också har själv Vapaan taiteen tila, rummet för fria konst i Sörnäs som studerande kan boka för egna projekt (mera information på finska och engelska i vapaantaiteentila.fi)

 

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa asioista päättävät:

Delegationen. Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Delegationen beslutar bl.a. om studentkårens budget, medlemsavgift, riktlinjer för verksamheten och de viktigaste personalvalen, såsom styrelsen, generalsekreteraren och studentrepresentanterna i universitetets styrelse och universitetskollegiet. Mer information om delegationens verksamhet samt delegationens medlemmar finnas här på finska (länken).

StyrelsenStyrelsen leder KonSts verksamhet och vardag. I praktiken ansvarar styrelsen för genomförandet av verksamhetsplanen, ordnar evenemang, tar ställning i KonSts namn, representerar studentkåren och sörjer dagligen för att studerandenas intressen förverkligas. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår, och den utses av delegationen. Styrelsens kontaktinformation och medlemmar finnas här på finska (länken).

Anställda. Opiskelijoiden lisäksi ylioppilaskunnassa on muutama palkattu työntekijä. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät här på finska (länken).

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta syntyi Taideyliopiston tavoin vuonna 2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät. TaiYo kuuluu Suomen Ylioppilaskuntien Liittoon (SYL), joka on kaikkien ylioppilaskuntien valtakunnallinen kattojärjestö, ja SYL:n kautta TaiYo on mukana vaikuttamassa myös valtakunnallisiin koulutus- ja sosiaalipoliittisiin opiskelija-asioihin. Kaikki Taideyliopiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ylioppilaskunnan toimintaan!

Lämna ett svar