Påverka i studierna och på Konstuniversitetet

Universitetet är en akademisk samt konstnärlig gemenskap och studeranden är i denna gemenskap likvärdiga med lärare, professorer och administrationen. Detta betyder att studeranden har makt och möjligheter att påverka på sina egna studier och att universitetets direktion, lärare samt övrig personal är intresserade av studerandes åsikter. Kom alltså med och påverka på de saker som är viktiga för dig på Konstuniversitetet och i dess studentgemenskap!

  • Sök till studentrepresentant. Yliopiston asioista päätetään erilaisissa virallisissa toimielimissä, joita ovat esimerkiksi yliopistokollegio, akatemioiden johtokunnat ja erilaiset työryhmät. Kaikissa näissä on opiskelijaedustus, ja opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Tietoa avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat viikottain sähköpostiisi tulevasta viikkotiedotteesta sekä ylioppilaskunnan nettisivuilta kohdasta avoimet luottamuspaikat (linkki).
  • Rekryterinsgrupperna on niin ikään opiskelijaedustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Taideyliopistoon rekrytoidaan uusia lehtoreita tai professoreita, on opiskelija mukana tekemässä päätöstä hakijoista. Tiedot avoinna olevista paikoista rekrytointiryhmissä löytyvät yhdessä muiden opiskelijaedustajien paikkojen kanssa ylioppilaskunnan viikkotiedotteesta ja nettisivuilta (linkki).
  • Studentkåren är för dig. Yksi ylioppilaskunnan lakisääteisistä tehtävistä on edunvalvonta eli opiskelijoiden näkökulman pitäminen esillä yliopiston päätöksenteossa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Ylioppilaskunta tapaa säännöllisesti yliopiston ja akatemioiden johtoa ja ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, joten ota rohkeasti yhteyttä TaiYo:n hallitukseen, edustajistoon tai työntekijöihin, jos sinulla on kysyttävää tai vaikka näkemys siitä, mitä jollekin epäkohdalle yliopistossamme pitäisi tehdä. TaiYo:n yhteystiedot löydät här på finska (länken) ja lisätietoa ylioppilaskunnan toiminnasta löydät här på finska (länken).
  • Var i direkt kontakt jonkin toimielimen opiskelijaedustajaan tai yliopiston hallintoon! Opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista päätetään eri paikoissa Taideyliopistotasolla, eri akatemioissa tai koulutusohjelmittain/aineryhmittäin, ja ylioppilaskunta auttaa mielellään, jos et tiedä, missä esimerkiksi jokin päätös on tehty. Tiedot yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja akatemioiden johtokuntien opiskelijaedustajista löytyvät här (linkki).
  • Lähde mukaan jaoston tai ainejärjestön toimintaan. Jokaisessa akatemiassa toimii akatemiajaosto ja SibAlla lisäksi joitain ainejärjestöjä. Näiden kautta voit vaikuttaa erityisesti omaan koulutusohjelmaasi, aineryhmääsi tai akatemiaasi liittyviin asioihin. Jaostojen ja järjestöjen yhteystiedot löytyvät här på finska (länken).
  • Artsissa on lisäksi avoin palautekanava, jonka kautta voit jättää palautetta mihin tahansa yliopistoon liittyvään asiaan.