Advocacy work in your studies and at the University of the Arts

The university is an academic and artistic community and students are equal members of this community, as is teachers, professors and the administration. This means that students have power and possibilities to have an impact on their own studies and that the university administration, teachers and other personnel are interested in the student's opinion.

  • Apply to become a student representative. Yliopiston asioista päätetään erilaisissa virallisissa toimielimissä, joita ovat esimerkiksi yliopistokollegio, akatemioiden johtokunnat ja erilaiset työryhmät. Kaikissa näissä on opiskelijaedustus, ja opiskelijaedustajat valitsee ylioppilaskunta. Tietoa avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat viikottain sähköpostiisi tulevasta viikkotiedotteesta sekä ylioppilaskunnan nettisivuilta kohdasta avoimet luottamuspaikat (linkki).
  • Recruiting groups on niin ikään opiskelijaedustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Taideyliopistoon rekrytoidaan uusia lehtoreita tai professoreita, on opiskelija mukana tekemässä päätöstä hakijoista. Tiedot avoinna olevista paikoista rekrytointiryhmissä löytyvät yhdessä muiden opiskelijaedustajien paikkojen kanssa ylioppilaskunnan viikkotiedotteesta ja nettisivuilta (linkki).
  • Student union is for you. Yksi ylioppilaskunnan lakisääteisistä tehtävistä on edunvalvonta eli opiskelijoiden näkökulman pitäminen esillä yliopiston päätöksenteossa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Ylioppilaskunta tapaa säännöllisesti yliopiston ja akatemioiden johtoa ja ottaa kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, joten ota rohkeasti yhteyttä TaiYo:n hallitukseen, edustajistoon tai työntekijöihin, jos sinulla on kysyttävää tai vaikka näkemys siitä, mitä jollekin epäkohdalle yliopistossamme pitäisi tehdä. TaiYo:n yhteystiedot löydät here (link) ja lisätietoa ylioppilaskunnan toiminnasta löydät here (link).
  • Be in direct contact jonkin toimielimen opiskelijaedustajaan tai yliopiston hallintoon! Opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista päätetään eri paikoissa Taideyliopistotasolla, eri akatemioissa tai koulutusohjelmittain/aineryhmittäin, ja ylioppilaskunta auttaa mielellään, jos et tiedä, missä esimerkiksi jokin päätös on tehty. Tiedot yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja akatemioiden johtokuntien opiskelijaedustajista löytyvät here (link).
  • Lähde mukaan jaoston tai ainejärjestön toimintaan. Jokaisessa akatemiassa toimii akatemiajaosto ja SibAlla lisäksi joitain ainejärjestöjä. Näiden kautta voit vaikuttaa erityisesti omaan koulutusohjelmaasi, aineryhmääsi tai akatemiaasi liittyviin asioihin. Jaostojen ja järjestöjen yhteystiedot löytyvät here (link).