Avoimet luottamuspaikat

Alta löytyvät kaikkien tällä hetkellä avoinna olevien Taideyliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen viralliset hakuilmoitukset. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Student representatives in university administration!

Calls for student representatives in English can be found here.

YTHS:n valtuuskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kaudelle 1.1.2021-31.12.2022 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskuntaan 1-2 opiskelijajäsentä.

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. nimittää YTHS:n hallituksen sekä päättää säätiön talouarviosta, toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää valtuuskuntaan ylioppilaskuntien esityksestä 18 jäsentä ja OKM, THL, Kela, Kuntaliitto ja YTHS:n henkilöstö nimeävät kukin yhden jäsenen. Valtuuskunnan kausi on 2 vuotta.

YTHS:n valtuuskuntaan voivat hakea kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Hae paikkaa tällä lomakkeella. viimeistään maanantaina 30.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja YTHS:n toimielinten toiminnasta antaa Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

University Collegium of Uniarts Helsinki

Huom: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kuutta (6) opiskelijajäsentä ja heille kuutta henkilökohtaista vara-jäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon kaksivuotiskaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsen-määrästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita yliopiston hallituksen ns. sidosryhmäjäsenet ja yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita, ja se kokoontuu yleensä n. 4-5 kertaa vuodessa. Kollegion opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegion opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä niin, että jokaisesta akatemiasta valitaan kaksi opiskelijaedustajaa. Jos jostakin akatemiasta ei löydy riittävästi päteviä hakijoita, voidaan paikat kuitenkin täyttää myös muulla tavoin. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan. Yliopistokollegion opiskelijajäsenen paikkaa haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 30.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja kollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@ uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Theatre Academy Education Council

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee valmistuvan tilalle yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.11.2020 alkaen kuluvan toimikauden loppuun eli 31.7.2021 saakka. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 30.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296.

Academy of Fine Arts Academic Council

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhteensä kolmea varajäsentä Kuvataideakatemian akateemiseen neuvostoon 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Akateeminen neuvosto mm. toimii asiantuntijaelimenä opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kehittämisessä, hyväksyy akatemian opetus- ja näyttelyohjelmat, vastaa opiskelijapalautejärjestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, arvioi opetusnäytteet sekä arvostelee kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon opinnäytteet. Neuvoston opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Akateemisen neuvoston opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 30.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä

HUOM: Hakuaikaa on jatkettu!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmään kaudelle 1.1.2020–31.12.2021. Ryhmän tehtävänä on edistää hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä pitää esillä keskustelua asiallisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Ryhmä pyrkii myös lisäämään tietoisuutta nollatoleranssista epäasiallisen kohtelun suhteen sekä asiaan liittyvistä ohjeista ja toimintamalleista. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä epäasiallisen kohtelun tapauksia, ja ryhmän työskentelykielenä on suomi tai englanti.

Työryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Kuvataideakatemian opiskelijat. Tehtävää haetaan tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 30.11.2020 klo 12.00. Lisätietoja hausta ja toimikunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Jaakko Kalske (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

• Taideyliopiston työsuojelutoimikunta (1 opiskelijajäsen).

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Jaakko Kalskeeseen (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi).

Leave a reply