Student representatives wanted

On this page, you can find translations of the calls for applications for open positions of student representatives in the administration of the University of the Arts Helsinki. You can find all the calls for applications in Finnish here. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Student representatives in university administration!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BT1Iw7TmWDI&w=560&h=315%5D

 

Avoinna olevat tehtävät

 • Yliopistokollegion varajäsen
 • Teatterikorkeakoulun johtokunta, 3 opiskelijajäsentä ja 1 opiskelijavarajäsen
 • Global musicin yliopistonlehtorin rekrytointiryhmä
 • Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehitystyöryhmä
 • Theatre Academy Education Council
 • Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorinsijaisen rekrytointiryhmä
 • Vararehtorin rekrytointiryhmä
 • Näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmä 
 • Taideyliopiston tutkintolautakunta
 • Avajaisten 2022 työryhmä
 • Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptin taiteellinen kehitysryhmä

Tehtäväkohtaiset kuvaukset

Yliopistokollegion varajäsen

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee paikastaan luopuneen tilalle yhtä opiskelijavarajäsentä Taideyliopiston yliopistokollegioon sen jäljellä olevaksi kaudeksi eli 31.12.2022 saakka. Yliopistokollegio on käytännössä Taideyliopiston ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikauden pituudesta ja palkkioista, valita yliopiston hallituksen ns. sidosryhmäjäsenet ja yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joista 6 edustaa professoreita, 6 muuta henkilöstöä ja 6 opiskelijoita, ja se kokoontuu yleensä n. 5-6 kertaa vuodessa. Kollegion opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous.

Yliopistokollegion opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnäolevat opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi. Kollegiossa tulee mahdollisuuksien mukaan olla yhtä monta opiskelijaa joka akatemiasta, ja tämän mukaisesti valinnassa ovat nyt etusijalla Sibelius-Akatemian opiskelijat, mutta tarvittaessa paikat voidaan täyttää myös muulla tavoin. Käytännössä yliopistokollegion jäsenillä olisi hyvä olla jonkin verran aiempaa kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja/tai opiskelijaedunvalvonnasta, mutta tärkeintä on kuitenkin innostus ja motivaatio tehtävää kohtaan.

Tehtävää haetaan in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja yliopistokollegion toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296). Kollegion opiskelijajäsenet valitsee keväällä TaiYo:n edustajisto hallituksen esityksestä.

 

Theatre Academy Board

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan kaudelle 1.1.2022–31.12.2023. Johtokunnassa on 3 opiskelijajäsentä ja mahdollisesti yksi yhteinen varajäsen. Johtokuntien johtavat akatemioiden toimintaa yhdessä kunkin akatemian dekaanin kanssa, ja niiden tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta. Jokaisessa johtokunnassa on on 9 jäsentä, joista 3 edustaa professoreita, 3 muuta henkilöstöä ja 3 opiskelijoita.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio 25 €/kokous. Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, joita ei yliopiston vaaleissa katsota henkilökuntaan kuuluviksi.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja johtokunnan toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Global musicin yliopistolehtorin rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee jatko-opiskelijajäsentä Global Musicin yliopistonlehtorin rekrytointiryhmään. Rekrytointiryhmän tehtävänä on valmistella ja toteuttaa rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä.

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Yliopistonlehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäsenen toivotaan olevan jatko-opiskelija.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessäFor more information on the call for applications and the operations of the Forums, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehitystyö: opiskelijaedustaja

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäseniä Taideyliopiston jätehuollon kehittämistyöhön. Tammikuun alussa 2022 Taideyliopistolla aloittaa toimintansa kilpailutuksen voittanut jätehuolotyhtiö, ja samalla käydään läpi Taideyliopiston kierrätys- ja lajittelumahdollisuuksia ja kehitetään niitä. Kehitystyössä tavoitteena on mahdollistaa  nykyistä kattavampi ja helppo jätteiden lajittelu yleis-, luokka- ja toimistotilojen lisäksi myös taiteellisen työn tiloihin ja prosesseihin. Opiskelijaedustajat pystyvät jätehuoltoyhtiön starttipalaveriin ja muuhun kehitystyöhön osallistumalla vaikuttamaan siihen, millaiseksi Taideyliopiston jätelajittelupisteet ja -käytännöt sekä niiden ohjeistukset muodostuvat. Kehitystyötä tehdään ainakin joulukuusta 2021 maaliskuuhun 2022.

Mitään erityistä osaamista ei välttämättä tarvita, motivaatio ja kiinnostus on tärkein. Työhön osallistumisesta maksetaan opiskelijaedustajien palkkio 15e/h (linkki Artsiin, jossa tietoa opiskelijaedustajien palkkioista.) Opiskelijaedustajaksi voivat hakea kaikki Taideyliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Huom: Vaikka et osallistuisikaan kehitystyöhön opiskelijaedustajana, voit lähettää palautetta ja näkökulmia jätehuoltoon, kierrätykseen, uusiokäyttöön ja lajitteluun liittyen myös lähettämällä sähköpostia ympäristötyön projektipäällikkö Teemu Sorsalle (teemu.sorsa@uniarts.fi)

 

Theatre Academy Education Council

The University of the Arts Student Union is looking for two student members and their personal vice members for the Education Council of the Theatre Academy from 1 August 2021 until the end of the two-year term. The Education Council is an expert body responsible for the development and quality assurance of basic degree education. The tasks of the Council include the development of teaching and artistic-pedagogical activity at the Academy, the preparation of policies concerning them, the approval of the degree requirements of the Academy and plans related to teaching, the acceptance of new undergraduate students, the assessment and approval of master’s theses, the provision of permanent regulations concerning performance activities and the confirmation of the programme of performance activities. The student members receive a meeting fee (at least €25 per meeting) for performing the task. 

he position of student member in the Education Council can be applied for by all registered degree students of the Theatre Academy.  

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorinsijaisen rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorinsijaisen rekrytointiryhmään. Rekrytointiryhmän tehtävänä on valmistella ja toteuttaa rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä.

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Professorinsijaisen rekrytointiryhmän opiskelijajäseneltä vaaditaan suomen kielen taito. 

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessäFor more information on the call for applications and the operations of the Forums, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Koulutuksesta vastaavan vararehtorin rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä koulutuksesta vastaavan vararehtorin rekrytointiryhmään. Rekrytointiryhmän tehtävänä on valmistella ja toteuttaa rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. 

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Vararehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneltä vaaditaan suomen kielen taito. 

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessäFor more information on the call for applications and the operations of the Forums, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä näyttelijäntaiteen professorin rekrytointiryhmään. Rekrytointiryhmän tehtävänä on valmistella ja toteuttaa rekrytointiprosessi ja tehdä esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. 

Opiskelijajäsenelle maksetaan rekrytointiryhmässä toimimisesta 300 € kertakorvaus. Vararehtorin rekrytointiryhmän opiskelijajäseneltä vaaditaan suomen kielen taito. 

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessäFor more information on the call for applications and the operations of the Forums, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Taideyliopiston tutkintolautakunta toimintakaudelle 1.1.2022 – 31.12.2024

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee 1-3 opiskelijajäsentä varajäsenineen Taideyliopiston tutkintolautakuntaan 1.1.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Tutkintolautakunta on rehtorin nimeämä lautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisuvaatimuksia. Yhden valittavista opiskelijajäsenistä on oltava tohtoriopiskelija. Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitus päättää opiskelijajäsenet hakemusten perusteella.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

You can apply by filling in this electronic form 16.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Avajaisten työryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä syksyn 2022 avajaisten työryhmään. Työryhmä aloittaa avajaisten suunnittelun helmikuussa, ja mukaan toivotaan aktiivista opiskelijajäsentä. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptin taiteellinen kehitysryhmä

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Taidepiste ja Feel Helsinki-tapahtumakonseptien taiteelliseen kehitysryhmään. Tapahtumakonseptit ovat Taideyliopistotason tapahtumia ja konsepteja, joita kehitetään yhdessä yhteisön ja opiskelijoiden kanssa. Taiteellinen kehitysryhmä kokoontuu viisi kertaa vuodessa ja kokoukset ovat enemmän ryhmätyöskentelytilaisuuksia kuin perinteisiä kokouksia. 

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 18.1. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

 

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

 • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, opiskelijavarajäsen 
 • SVEN-ryhmä yliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi, opiskelijajäsen

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply