Student representatives wanted

On this page, you can find translations of the calls for applications for open positions of student representatives in the administration of the University of the Arts Helsinki. You can find all the calls for applications in Finnish here. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä opiskelijaedustajat tekevät ja millaista opiskelijaedustajana toimiminen on, katso allaoleva video tai lue lisää sivulta Student representatives in university administration!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BT1Iw7TmWDI&w=560&h=315%5D

 

Sibelius-Akatemia: musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin. Osastofoorumin tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön. Foorumin kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023.

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin voivat hakea mukan, jazzin, kamun, glomasin, muten ja arts managementin opiskeiljat). Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (25 €/kokous).

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri @uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Sibelius-Akatemia: OPS-uudistuksen osaamistiimi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian OPS-uudistuksen osaamistiimiin (työnimi).

Opiskelijajäseniltä toivotaan kiinnostusta opetussuunnitelmatyöhön ja näkemystä siitä, miten opetussuunnitelmissa parhaiten huomioidaan tulevaisuuden muutokset, työelämä, yksilölliset opintopolut ja erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi sekä opintojen kuormittavuus.

Tiimissä on noin 10 henkeä; kahden opiskelijaedustajan lisäksi opettajia sekä ainejohtajien ja opintopalveluiden edustus. Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö, ja tiimi suunnittelee Sibelius-Akatemian osalta tämän työn valmistelua, aikataulutusta, ohjeistusta ja osallistamista vastuullaan opetussuunnitelman sisällöllinen ja temaattinen tarkastelu.

Tiimin työ jatkuu syksyyn 2023, mutta opiskelijajäseniä voidaan tarvittaessa vaihtaa myös esimerkiksi puolen vuoden välein. Opiskelijaedustajaksi haetaan yhtä opiskelijaa SibAn molemmilta osastoilta, ja tehtävää voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijat. Tehtävästä maksetaan kokouspalkkio (25 €/kokous).

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Public Art Committee at the Fine Arts Academy

(the working language of the committee is English)

The University of the Arts Student Union is looking for a student representative in the Public Art Committee at the Fine Arts Academy for one year position. The committee meets 2–3 times a semester to discuss external public art projects that get proposed to KuvA students, pedagogy in public art and other matters relating to KuvA and art in the public sphere.

The position of student member in the Public Art Committee can be applied for by all registered graduate students of the Fine Arts Academy. Student members are paid a meeting fee (25 € / meeting).

You can apply by filling in this electronic form form by Tuesday, 28st of September 2021, 12noon. For more information on the call for applications and the operation of the committee, please contact Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

 

Theatre Academy Board

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 saakka kestävän kauden loppuun asti. Johtokunta johtaa Teatterikorkeakoulun toimintaa dekaanin kanssa ja sen tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta; lisätietoa johtokunnasta Artsissa

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä yliopiston hyvinvointiryhmään vuoden 2021 loppuun asti kestävälle kaudelle. Opiskelijoiden hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä akatemioiden ja opiskelijoiden hyvinvointitoimijoiden välillä sekä edistää hyviä käytäntöjä Taideyliopistossa. Lisätietoa ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä Artsissa.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijat.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Theatre Academy Education Council

The University of the Arts Student Union is looking for two student members and their personal vice members for the Education Council of the Theatre Academy from 1 August 2021 until the end of the two-year term. The Education Council is an expert body responsible for the development and quality assurance of basic degree education. The tasks of the Council include the development of teaching and artistic-pedagogical activity at the Academy, the preparation of policies concerning them, the approval of the degree requirements of the Academy and plans related to teaching, the acceptance of new undergraduate students, the assessment and approval of master’s theses, the provision of permanent regulations concerning performance activities and the confirmation of the programme of performance activities. The student members receive a meeting fee (at least €25 per meeting) for performing the task. 

he position of student member in the Education Council can be applied for by all registered degree students of the Theatre Academy.  

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Theatre Academy Research Council

The University of the Arts Student Union is looking for a doctoral student member and two vice members for the Research Council of the Theatre Academy from 1 August 2021 until the end of the two-year term. The Research Council is responsible for post-graduate education and research development and quality assurance. The tasks of the Council include deciding about degree requirements of the post-graduate education and plans related to teaching, developing the post-graduate education and research and preparing the policies concerning them. The student members receive a meeting fee (at least €25 per meeting) for performing the task. 

The position of student member in the Education Council can be applied for by all registered post-graduate students of the Theatre Academy.  

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus

This post requires fluent Finnish skills

Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitukseen voivat hakea kaikki läsnäolevat Taideyliopiston opiskelijat, mutta tehtävän luonteesta johtuen Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat valinnassa etusijalla.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja säätiön hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

SVEN-ryhmä

The University of the Arts Student Union is looking for one member for the University of the Arts Helsinki's SVEN group, whose purpose is to develop the teaching and other actions that are offered in Swedish. The group is to be founded soon with the rector's decision and it's main tasks will include coordination of the university's education and cooperation in Swedish, tasks related to the language policy of the university and discussing issues related to the strategic role of strengthening the position of Swedish. The term of the group is three years and starts probably around March / April. The student members receive a meeting fee (at least €25 per meeting) for performing the task.

bi-lingual (other language being Swedish) can apply as a student member of the group.

You can apply by filling in this electronic form tiistaihin 5.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

 

Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, 040 710 4296).

Leave a reply