Studentrepresentanter i förvaltningen

Mikä halloped?
Ansök om att bli studentrepresentant
Att vara studentrepresentant
Keskeisimmät hallopedit
Avoimet halloped-paikat


Mikä halloped?

Studentrepresentanterna i förvaltningen, eller ”hallopederna”, är studerande som utses av studentkåren och som representerar Konstuniversitetets alla studerande i universitetets olika organ. Som studentrepresentant får du vara med och konkret påverka olika frågor vid universitetet, ställa dina egna kunskaper till universitetssamfundets förfogande och utvidga din uppfattning om universitetets verksamhet. Genom att vara studentrepresentant tillägnar du dig mötes- och förhandlingsfärdigheter och många nya kunskaper om bl.a. utveckling av undervisningen, universitetets förvaltning och personalfrågor. Dessutom får du i allmänhet även ett mötesarvode för uppdragen.

Katso, mitä hallopedeina toimineet tykkäsivät hommasta tältä YouTube-videolta!


Ansök om att bli studentrepresentant

Ansökningsannonserna för studentrepresentanter publiceras på den här webbplatsen under punkten Lediga förtroendeposter. Dessutom informerar vi om lediga poster i bl.a. studentkårens e-postmeddelanden och i sociala medier. Ansökningsannonserna innehåller alltid närmare information om hur du söker och vem som kan söka uppdraget. Utgångspunkten är att närvaroanmälda studerande vid Konstuniversitetet kan ansöka om att bli studentrepresentant genom att fylla i ansökningsformuläret på www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Representanterna till organen på akademinivå väljs i regel bland studerandena vid den aktuella akademin.


Att vara studentrepresentant

En studentrepresentant representerar alltid alla studerande, vilket är en viktig uppgift. Att vara studentrepresentanter består i praktiken huvudsakligen av att delta i möten och förbereda sig för dem. Förberedelserna är ofta den viktigaste delen: om det finns något som är oklart i materialet eller om du skulle vilja ändra det föreslagna beslutet men inte vet hur, kan du kontakta studentkåren! Studentrepresentanterna har rätt att i rimlig mån utnyttja studentkårens resurser. På motsvarande sätt är studentrepresentanterna skyldiga att delta i förvaltningsorganets verksamhet. I snabbguiden nedan finns mer information om vad det innebär att vara studentrepresentant.


Centrala studentrepresentanter i förvaltningen

Konstuniversitetets styrelse
Lukas Korpelainen
Sofia Suomalainen

Konstuniversitetets universitetskollegium
Xiao Zhyiu (varajäsen Mira Vornanen)
Iiris Tarnanen (varajäsen Viivi Tigerstedt)
Olga Heikkilä (varajäsen Laura Renvall)
Ceyda Söderblom (varajäsen Sini Kaartinen)
Johanes Timothy (varajäsen Riikka Karjalainen)
Panu Poutanen (varajäsen Patrik Kumpulainen)

Konstuniversitetets universitetsråd
Pilottikausi päättynyt 31.7.2020, uusia jäseniä ei vielä nimetty

Bildkonstakademins direktion
Toni Halonen
Sampo Johansson
Merja Puustinen

Bildkonstakademins akademiska råd
Henna Aho
Anna Matveinen
Mia Seppälä

Sibelius-Akademins direktion
(paikka haettavana)
Kristian Saarinen
Ossi Tanner
(yhteiset varajäsenet Santeri Helinheimo ja Linnea Nieminen)

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto
Johannes Pessi
Ossi Tanner
Viivi Tigerstedt
(yhteinen varajäsen Vivian Stolt)

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastoneuvosto
Santeri Helinheimo
Héctor Lepe Ramirez
Outi Niemensivu
(yhteinen varajäsen Veera Isotalo)

Teaterhögskolans direktion
Johan Högsten
Iiris Laisi
Panu Poutanen

Teaterhögskolans undervisningsråd
Arttu Halmetoja (varajäsenen paikka avoinna)
Panu Poutanen (varajäsen Joonas Kallonen)

Teaterhögskolans forskningsråd
Outi Condit (varajäsen Nanni Vapaavuori)
Tuomas Laitinen (varajäsen Saara Hannula)

E-postadresserna är av form [förnamn.efternamn@uniarts.fi].


Avoimet halloped-paikat

Konstuniversitetets styrelse

Bara på finska eftersom styrelsen jobbar på finska

Lisätietoja ja hakuohjeet yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen tehtävään täällä.


Sibelius-Akatemia: musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee vielä yhtä opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin. Osastofoorumin tehtävänä on toimia osastosta vastaavan varadekaanin johtamisen tukena osaston tavoitteiden, toiminnan ja organisoitumisen osalta, tunnistaa kehittämistarpeita ja tukea asioiden viemistä käytäntöön. Foorumin kausi on kaksivuotinen, 1.8.2021–31.7.2023.

Osastofoorumien opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian kyseisen osaston opiskelijat (eli musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston osastofoorumiin voivat hakea mukan, jazzin, kamun, glomasin, muten ja arts managementin opiskeiljat). Opiskelijajäsenelle maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmien toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Sibelius-Akatemia: OPS-uudistuksen osaamistiimi

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä Sibelius-Akatemian OPS-uudistuksen osaamistiimiin (työnimi).

Opiskelijajäseniltä toivotaan kiinnostusta opetussuunnitelmatyöhön ja näkemystä siitä, miten opetussuunnitelmissa parhaiten huomioidaan tulevaisuuden muutokset, työelämä, yksilölliset opintopolut ja erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi sekä opintojen kuormittavuus.

Tiimissä on noin 10 henkeä; kahden opiskelijaedustajan lisäksi opettajia sekä ainejohtajien ja opintopalveluiden edustus. Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö, ja tiimi suunnittelee Sibelius-Akatemian osalta tämän työn valmistelua, aikataulutusta, ohjeistusta ja osallistamista vastuullaan opetussuunnitelman sisällöllinen ja temaattinen tarkastelu.

Tiimin työ jatkuu syksyyn 2023, mutta opiskelijajäseniä voidaan tarvittaessa vaihtaa myös esimerkiksi puolen vuoden välein. Opiskelijaedustajaksi haetaan yhtä opiskelijaa SibAn molemmilta osastoilta, ja tehtävää voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijat. Tehtävästä maksetaan kokouspalkkio (25 €/kokous).

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja työryhmän toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Teaterhögskolans direktion

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä opiskelijajäsentä Teatterikorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 saakka kestävän kauden loppuun asti. Johtokunta johtaa Teatterikorkeakoulun toimintaa dekaanin kanssa ja sen tehtävänä on esimerkiksi kehittää akatemian opetusta, taiteellista toimintaa ja tutkimusta; lisätietoa johtokunnasta Artsissa

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Johtokunnan jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Taideyliopiston opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijajäsentä yliopiston hyvinvointiryhmään vuoden 2021 loppuun asti kestävälle kaudelle. Opiskelijoiden hyvinvointiryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä akatemioiden ja opiskelijoiden hyvinvointitoimijoiden välillä sekä edistää hyviä käytäntöjä Taideyliopistossa. Lisätietoa ryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä Artsissa.

Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous). Hyvinvointiryhmän opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Teaterhögskolans undervisningsråd

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta varajäsentä Teatterikorkeakoulun opetusneuvostoon 1.8.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle. Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, joka vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Neuvoston tehtävänä on mm. kehittää akatemian opetusta ja taiteellis-pedagogista toimintaa ja valmistella näitä koskevat linjaukset, hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset ja opetukseen liittyvät suunnitelmat, hyväksyä uudet perustutkinto-opiskelijat, arvostella ja hyväksyä maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet sekä antaa esitystoimintaa koskevat pysyvät määräykset ja vahvistaa esitystoiminnan ohjelma. Opiskelijajäsenille maksetaan tehtävästä kokouspalkkio (vähintään 25 €/kokous).

Opetusneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Teatterikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijat.

Tehtäviä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella tiistaihin 26.10. klo 12 mennessä. Lisätietoja hausta ja neuvoston toiminnasta antaa pääsihteeri Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).


Toistaiseksi täyttämättömiä paikkoja

  • Vilho ja Lahja Koposen säätiön hallitus, opiskelijavarajäsen 
  • SVEN-ryhmä yliopiston ruotsinkielisen opetuksen ja muun toiminnan vahvistamiseksi, opiskelijajäsen
  • Kuvataideakatemian akateeminen neuvosto, opiskelijavarajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)
  • Kuvataideakatemian asiallisen kohtelun työryhmä, opiskelijajäsen 1.1.2020 alkaneelle kaksivuotiskaudelle (päättyy 31.12.2021)

Jos toistaiseksi täyttämättä olevat paikat kiinnostavat, niitä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Lisätietoja varten voit ottaa vapaamuotoisesti yhteyttä pääsihteeri Lauri Grünthaliin (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296).

Kommentera