Studentrepresentanter i förvaltningen

Studentrepresentanterna i förvaltningen, eller ”hallopederna”, är studerande som utses av studentkåren och som representerar Konstuniversitetets alla studerande i universitetets olika organ. Som studentrepresentant får du vara med och konkret påverka olika frågor vid universitetet, ställa dina egna kunskaper till universitetssamfundets förfogande och utvidga din uppfattning om universitetets verksamhet. Genom att vara studentrepresentant tillägnar du dig mötes- och förhandlingsfärdigheter och många nya kunskaper om bl.a. utveckling av undervisningen, universitetets förvaltning och personalfrågor. Dessutom får du i allmänhet även ett mötesarvode för uppdragen.

Ansök om att bli studentrepresentant

Ansökningsannonserna för studentrepresentanter publiceras på den här webbplatsen under punkten Lediga förtroendeposter. Dessutom informerar vi om lediga poster i bl.a. studentkårens e-postmeddelanden och i sociala medier. Ansökningsannonserna innehåller alltid närmare information om hur du söker och vem som kan söka uppdraget. Utgångspunkten är att närvaroanmälda studerande vid Konstuniversitetet kan ansöka om att bli studentrepresentant genom att fylla i ansökningsformuläret på www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Representanterna till organen på akademinivå väljs i regel bland studerandena vid den aktuella akademin.

Att vara studentrepresentant

En studentrepresentant representerar alltid alla studerande, vilket är en viktig uppgift. Att vara studentrepresentanter består i praktiken huvudsakligen av att delta i möten och förbereda sig för dem. Förberedelserna är ofta den viktigaste delen: om det finns något som är oklart i materialet eller om du skulle vilja ändra det föreslagna beslutet men inte vet hur, kan du kontakta studentkåren! Studentrepresentanterna har rätt att i rimlig mån utnyttja studentkårens resurser. På motsvarande sätt är studentrepresentanterna skyldiga att delta i förvaltningsorganets verksamhet. I snabbguiden nedan finns mer information om vad det innebär att vara studentrepresentant.

Centrala studentrepresentanter i förvaltningen

Konstuniversitetets styrelse
Lukas Korpelainen
Sofia Suomalainen

Konstuniversitetets universitetskollegium
Xiao Zhyiu (varajäsen Mira Vornanen)
Iiris Tarnanen (varajäsen Viivi Tigerstedt)
Olga Heikkilä (varajäsen Laura Renvall)
Ceyda Söderblom (varajäsen Sini Kaartinen)
Johanes Timothy (varajäsen Riikka Karjalainen)
Panu Poutanen (varajäsen Patrik Kumpulainen)

Konstuniversitetets universitetsråd
Pilottikausi päättynyt 31.7.2020, uusia jäseniä ei vielä nimetty

Bildkonstakademins direktion
Toni Halonen
Sampo Johansson
Merja Puustinen

Bildkonstakademins akademiska råd
Henna Aho
Anna Matveinen
Mia Seppälä

Sibelius-Akademins direktion
(paikka haettavana)
Kristian Saarinen
Ossi Tanner
(yhteiset varajäsenet Santeri Helinheimo ja Linnea Nieminen)

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastoneuvosto
Johannes Pessi
Ossi Tanner
Viivi Tigerstedt
(yhteinen varajäsen Vivian Stolt)

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastoneuvosto
Santeri Helinheimo
Héctor Lepe Ramirez
Outi Niemensivu
(yhteinen varajäsen Veera Isotalo)

Teaterhögskolans direktion
Johan Högsten
Iiris Laisi
Panu Poutanen

Teaterhögskolans undervisningsråd
Arttu Halmetoja (varajäsenen paikka avoinna)
Panu Poutanen (varajäsen Joonas Kallonen)

Teaterhögskolans forskningsråd
Outi Condit (varajäsen Nanni Vapaavuori)
Tuomas Laitinen (varajäsen Saara Hannula)

E-postadresserna är av form [förnamn.efternamn@uniarts.fi].

Kommentera