Studentrepresentanter i förvaltningen

Vad är en halloped?
Ansök om att bli studentrepresentant
Att vara studentrepresentant
Keskeisimmät hallopedit
Avoimet halloped-paikat


Vad är en halloped?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopeds ovat ylioppilaskunnan nimittämiä opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston eri toimielimissä edustamassa kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan konkreettisesti yliopiston asioihin, antamaan omaa osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön ja avartamaan käsitystään yliopiston toiminnasta. Hallopedina toimiessa oppii kokous- ja neuvottelutaitoja sekä paljon uutta mm. opetuksen kehittämisestä, yliopiston hallinnosta ja henkilöstöasioista. Sen lisäksi tehtävistä maksetaan myös kokouspalkkio.

Katso, mitä hallopedeina toimineet tykkäsivät hommasta tältä YouTube-videolta!


Ansök om att bli studentrepresentant

Halloped-hakuilmoitukset julkaistaan näillä sivuilla kohdassa Lediga studentrepresentantposter, minkä lisäksi tietoa avoimista paikoista levitetään mm. ylioppilaskunnan sähköpostitiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksista selviää aina tarkemmin, miten haku tapahtuu ja ketkä tehtävään voivat hakea. Pääsääntöisesti hallopediksi voivat hakea läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa www.taiyo.fi/hakemus-opiskelijaedustajaksi. Akatemiatason toimielimiin edustajat valitaan pääsääntöisesti kyseisen akatemian opiskelijoiden keskuudesta.

Hallinnon opiskelijaedustajien nimittäminen on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Tämän vuoksi kaikki hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevat asiakirjat ovat julkisia, samoin tiedot valituista opiskelijaedustajista. Lisätietoa TaiYo:n asiakirjojen julkisuudesta saat Asiakirjajulkisuuskuvauksesta (linkki).


Att vara studentrepresentant

En studentrepresentant representerar alltid alla studerande, vilket är en viktig uppgift. Att vara studentrepresentanter består i praktiken huvudsakligen av att delta i möten och förbereda sig för dem. Förberedelserna är ofta den viktigaste delen: om det finns något som är oklart i materialet eller om du skulle vilja ändra det föreslagna beslutet men inte vet hur, kan du kontakta studentkåren! Studentrepresentanterna har rätt att i rimlig mån utnyttja studentkårens resurser. På motsvarande sätt är studentrepresentanterna skyldiga att delta i förvaltningsorganets verksamhet. I snabbguiden nedan finns mer information om vad det innebär att vara studentrepresentant.

TaiYo:n opiskelijaedustajan opas 2022


Centrala studentrepresentanter i förvaltningen

Konstuniversitetets styrelse
Sini Kaartinen
Mikael Karkkonen

Konstuniversitetets universitetskollegium
Heidi Hämäläinen (SibA), varajäsen Mark Reid Bulatovic (SibA) 
Angelica Begazo (SibA), varajäsen Juhani Rantanen (SibA)
Sara Pollari (TeaK), varajäsen puuttuuAju Jurvanen (TeaK), varajäsen Willjam Fagerström (TeaK)
Isabela Hueara Carneiro (KuvA), varajäsen puuttuu
Olga Heikkilä (SibA, jatko-opiskelija), varajäsen Artturi Vuorinen (SibA) 

Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen johtoryhmä (pjory)
Linda Kanninen
Eliise Tani

Bildkonstakademins direktion
Anna Jaatinen
Eero Karjalainen
Mimma Tuomisalo

Sibelius-Akademins direktion
Kristian Saarinen
Eliise Tani
Aurora Visa

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston osastofoorumi
Olga Heikkilä
Johannes Pessi
Johanes Timothy

Sibelius-Akatemian MJK-osaston osastofoorumi
Juulia Haverinen
Sini Kaartinen
Heidi Hämäläinen

Teaterhögskolans direktion
Sara Koiranen
Elli Kujansuu
Mimmi Ahonen

Teaterhögskolans undervisningsråd
Arttu Halmetoja
toinen paikka auki

Teaterhögskolans forskningsråd
Kenneth Siren

E-postadresserna är av form [förnamn.efternamn@uniarts.fi].


Avoimet halloped-paikat

Avoimet halloped-paikat löydät här

Lämna ett svar