Hakemus opiskelijaedustajaksi – Student representative application – Ansökningsblankett för att bli studentrepresentant

Konstuniversitetets studentkårs studentrepresentantposter söks genom att fylla i formuläret nedan. Ansökningarna behandlas som anonyma, men för att bevisa att ansökningnen kommer från en riktig person ska du först logga in dig till formuläret via ditt uniarts-konto (efter detta behöver du inte mera fylla i ditt namn i formuläret). Om du redan är inloggad på ditt uniarts-konto, t.ex. på din e-post, identifierar formuläret dig automatiskt och du behöver inte logga in pånytt.

Frågorna 3-5 i formuläret hjälper dig att berätta de rätta sakerna om dig själv, men du behöver inte dela upp din ansökan enligt dessa frågor eller svara på alla frågor - du kan ansöka genom en längre text, och i bland räcker till och med en kortare text. Granska dock all information om posten du ansöker via www.taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikatOm du har frågor angående ansökningsprocessen eller posten du ansöker kan du ta kontakt med KonSt:s generalsekreterare (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tfn. 040 710 4296).

Linkki hakemukseen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r_2RbbArHUO4kGTBSGlLrPrA2cagVZpPkUxPpXG1MZxUM1VFVUlET1daRENIT0hXU0paMzhWUElXUiQlQCN0PWcu

The student representative positions of the University of the Arts Student Union are applied for by filling in the form below. The applications are processed anonymously, but in order for us to verify that the application is coming from the right person, you must first log in to the form with your uniarts user ID (after this you will no longer need to fill out your name on the form). If you are already logged in with your uniarts ID, e.g. in your e-mail, the form will automatically identify you and no new login is required.

Questions 3-5 on the form will help you tell the right things about yourself, but you do not have to divide your application according to them or to answer all the questions – you can also apply for a position with one slightly longer or even shorter text. Please check the information on the position you are applying for at www.taiyo.fi/student-representatives-wanted before filling out the form. If you have any questions about the application process or the position you are applying for, you can contact ArtSU’s Secretary General (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. +358 40 710 4296).

Link to the application form: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r_2RbbArHUO4kGTBSGlLrPrA2cagVZpPkUxPpXG1MZxUM1VFVUlET1daRENIT0hXU0paMzhWUElXUiQlQCN0PWcu

Tietosuoja / Privacy Policy: Lomakkeen tietoja käytetään vain opiskelijaedustajien valintaan liittyviin tarkoituksiin ja ne hävitetään ilman aiheetonta viivytystä valinnan jälkeen. Opiskelijaedustajaksi valitun hakijan sähköpostiosoite kuitenkin talletetaan yhteydenpitoa varten tehtävän keston ajaksi. The information on the form will only be used for purposes related to the selection of student representatives and will be deleted without undue delay after the selection. However, the e-mail address of the candidate selected as student representative will be stored for communication purposes for the duration of the task.