Studentliv

Länkarna nedan tar dig snabbt till det ämne du vill läsa om på denna sida:

Studentlunch

Kollektivtrafiken

Studiestöd

Hälsa och välstånd

Boende


Studentlunch

Studeranden får studentrabatt på studentrestauranger genom att visa ett giltigt studentkort. Det reducerade lunchpriset på restauranger är vanligtvis 2,50 - 2,70 €.

Bildkonstakademins studentrestaurang

Restaurangers öppettider och länkar till aktuella menyer.

Sibelius-Akademins studentrestauranger

Musikhuset: Restel/Musikhus Restaurang

 • öppet mån-fre 11-14, lör-sön stängt

N-huset: Restaurang Tempo

 • avoinna ma-pe 8.30-16.00, la-su kiinni
 • lounas noutopöydästä ma-pe 11.00-13.30, tuettu lounas 11.00-15.00

R-huset: Café Feeniks

 • Stängt tills vidare

Teaterhögskolans studentrestaurang

TeaK: Amica Teak

 • öppen mån-tors 8.30-17.00, fre 8.30-16.00
 • lunch mån-tors 11.00-17.00, fre 11.00-16.00

Andra studentrestauranger

Du kan också äta på restaurangerna på andra universitet och högskolor. UniCafe-kedjan, som ägs av Studenkåren vid Helsingfors universitet (HUS), har många restauranger runt Helsingfors. UniCafe-restaurangernas platser, menyer och prislistor finns på UniCafes webbplats.
Studenterprissatta luncher finns också tillgängliga på flera av Fazers Amica-restauranger. Du kan hitta platser och menyer för Amicas restauranger här.
Dessutom kan du äta en studentprisad lunch, t.ex. i Hämäläis-Osakuntas Osakuntabaarsom ligger bredvid Tavastia på Urho Kekkonens gata.


Kollektivtrafiken

Närtrafik (HRT)

Betalningsmedlet i huvudstadsregionens kollektivtrafik är ett resekort eller en mobilapplikation, som duger i kollektivtrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och några andra närliggande kommuner. Som användare av resekort kan du resa enkelt från en stad till en annan – med buss, närtåg och i Helsingfors även med metron, spårvagn samt med Sveaborgsfärjan. Våren 2019 ersatte de nya zonerna biljettområdena som baserat sig på kommungränserna, mer info finns på HRT:s webbsidor.

Du kan ladda det personliga resekortet med antingen tid, dvs. period, eller med pengar, dvs. värde. Resekortet kan laddas i HRT:s serviceställen och automater, VR:s biljettförsäljningsställen, R-kiosker i huvudstadsregionen samt i några mataffärer. Det närmaste försäljningsstället hittar du på nätet www.hsl.fi/myyntipaikkahaku.

Den studerande som är fast bosatt i huvudstadsregionen får en rabatt på 45 % på periodbiljetter laddade på resekortet, själva kortet kostar 5 euro. De som bor i huvudstadsregionen tillfälligt är inte berättigade till studentrabatt (med undantag av utbytesstuderande) och de kan skaffa endast ett innehavarkort. Tillfälligt boende ska anmälas genom flyttanmälan till kommunens magistrat, som ger ett hemortsintyg som behövs för att köpa ett resekort. Mer information: www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande.

I fortsättningen kan du uppdatera din rätt till studentrabatt genom att besöka vilket serviceställe som helst och att uppvisa ditt studentkort med giltig läsårsdekal. Om du inte har ett studentkort kan du få rabatt genom att fylla i en blankett i ditt akademis studietjänster och ta den till HRT-servicepunkten. För att undvika rusning har HRT öppnat även tillfälliga serviceställen bl.a. i huvudbyggnaden vid Helsingfors universitet.

Mer information: www.hsl.fi
Den snabbaste rutten mellan två adresser var som helst i huvudstadsregionen: www.reittiopas.fi

Annan trafik

När du reser med tåg får du rabatt mot uppvisande av ditt studentkort (om du inte ännu har fått ditt kort, kontakta VR för mer info). Man ska alltid visa upp studentkortet vid köpet och biljettkontroll. Kortet ska ha en giltig läsårsdekal. Mer information https://www.vr.fi/cs/vr/sv/etusivu_sv.

Inom busstrafiken får studerande studentrabatt på Matkahuolto, som följer de rabattvillkor som bussbolagen har meddelat. Studerande får rabatt mot uppvisande av ett giltigt studentkort. Onnibus däremot erbjuder billiga bussförbindelser till flera städer i Finland. Mer information: https://www.matkahuolto.fi/sv och www.onnibus.com.


Studiestöd

Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Utöver detta kan studeranden som bor på hyra i Finland få allmänt bostadsbidrag (se punkt: allmänt bostadsbidrag). Syftet med studiestödet är att trygga studenrandens ekonomiska situation under studierna. Studiestöd kan beviljas om du studerar på heltid, dina studier framskrider och du har behov av ekonomiskt stöd. Mera information om studiestödet hittar du på FPA:s webbsidor www.kela.fi/opintotuki samt i Artsi: Studier > Studerandens vardag och välmående > Studiestöd och andra förmåner. Kontrollera alltid din egna, personliga studiestödssituation från FPA - din studiekamrat kan vara i en olika situation.

 • Studiestödet finansieras av staten och utbetalas månatligen. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Hur mycket du får i studiepenning påverkas av vilken läroanstalt du studerar vid, din ålder, om du bor självständigt eller hos en förälder, om du är gift och om du har barn. Studie­penningens belopp för högskolestuderande som bor självständigt och inte har barn är 252,76 € från och med 1.8.2020.
 • Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig stats­garanti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer. Kom överens med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån. Beloppet av studielånet är högst 650 €/månad och 800 €/månad för studier utomlands. Du behöver inte lyfta studie­lånet om du inte behöver det. Det lönar sig att be om en offert på studielån från flera banker eftersom lånevillkoren kan variera från bank till bank. Det är viktigt att bekanta sig noggrant med lånevillkor.
 • Om det sker ändringar i förhållandena efter att du har lämnat in din studiestödsansökan ska du omedelbart anmäla detta till FPA. Det lättaste sättet att anmäla ändringarna är via e-tjänsten på FPA:s webbplats (www.kela.fi/web/sv/studerande). Om du har fått för mycket i studiestöd eller om studiestöd har betalats utan grund kommer det att återkrävas.
  • Din maximala stödtid beror på examens omfattning och när du inlett dina första högskole­studier.
  • Studiestödet beviljas först för avläggandet av den lägre högskoleexamen enligt dess om­fattning. Efter att du har avlagt den lägre högskoleexamen, beviljas du studiestödet för avläggandet av den högre högskoleexamen. Antalet stödmånader beror på hur många månader du har kvar av den maximala stödtiden enligt studiernas omfattning, men för avläggandet av enbart högre högskoleexamen beviljas dock högst den maximala stödtiden som motsvarar examens omfattning.
  • Om en universitetsstuderande studerar under sommarmånaderna på heltid och avlägger studier som hör till examen, kan stödet beviljas även för juni, juli och augusti på basis av en separat ansökan. Notera att även sommarstudiestödet förbrukar den maximala stödtiden som normalt. Ansök om sommarstudiestöd antingen på nätet på FPA:s sida om studiestöd eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet.
  • Om du blir sjuk mitt under studierna kan du bli sjukledig. I stället för studiestöd kan du få sjukdagpenning för sjukdomstiden. Mer information: www.kela.fi/web/sv/for-vem-om-du-blir-sjuk.

OBS: Studiestödet, såsom andra sociala stöd i Finland, kräver finskt medborgarskap.

Framgång i studierna

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna. Om du inte gör tillräckliga framsteg i studierna kan FPA skicka en begäran om utredning till dig. Besvara den och uppge orsakerna till att dina studier fördröjts. Du kan fortfarande få studiestöd om det finns en god­tagbar orsak till att din studietakt tillfälligt varit långsam. Godtagbara orsaker kan till exempel vara att du eller en nära anhörig har drabbats av sjukdom eller att din livssituation varit svår på något annat sätt. FPA kan också förutsätta att du inom en viss tid fullgör de studieprestationer som krävs.

FPA drar in ditt studiestöd om du:

 • inte svarar på FPA:s begäran om utredning, eller
 • inte framför någon godtagbar orsak till att studierna framskrider långsamt.

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella. Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken. Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot.

Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera. Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid kontrollen av studieframgången kan du annullera stöd eller betala tillbaka stöd som redan betalats ut. Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier har fördröjts ännu pågår. Mer information: www.kela.fi/web/sv/studieframgang-framgang-i-hogskolestudier.

Studiestödets inkomstkontroll

De inkomster som du förtjänar under året påverkar ditt studiestöd. Inkomster som beaktas i studiestödets inkomstkontroll är bland annat:

 • löneinkomst
 • skattepliktiga socialförmåner och vuxenutbildningsstöd
 • aktieutdelning
 • hyresinkomst
 • familjepension
 • semesterpenningar och naturaförmåner
 • frilansarvoden
 • reservistlön.

Dessutom beaktar FPA stipendier som inkomster i studiestödets inkomstkontroll. Stipendier som beviljats för utbytesstudier beaktas dock inte som inkomst. Studiepenning, bostadstillägg och studielån beaktas inte heller som inkomst.

Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalender­året. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns, eftersom FPA inte kontrollerar inkomster vid betalningen av studiestödet. Inkomstkontrollen görs i efterhand efter att beskattningen färdigställts. Om du tjänar mer än inkomstgränsen, kräver FPA tillbaka det studiestöd som betalats ut för mycket. Beloppet höjs med 7,5 procent enligt lagen om studiestöd. Du kan undvika situationen genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd, vilket ska göras senast i slutet av april som följer stödsåret. Du kan kontrollera din årsinkomstgräns samt annullera eller betala till­baka studiestöd på FPA:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/studiestod-egna-inkomster.

Allmänt bostadsbidrag

Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidraget gäller per hushåll. Bostadsbidragets storlek beror på antalet vuxna och barn i hushållet, i vilken kommun bostaden är belägen och det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster.

Till samma hushåll hör:

 • släktingar som bor i samma bostad (makar, sambor, far- och morföräldrar, föräldrar och barn)
 • makar och minderåriga barn som bor på annat håll
 • personer som har ett gemensamt hyresavtal
 • personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör:

 • personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de inte är nära släktingar eller om de enligt hyresavtalet eller enligt en bilaga till det inte är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden.
 • huvudhyresgästen och en underhyresgäst, om de inte är nära släktingar

OBS! FPA tolkar att de personer som har ett gemensamt hyresavtal har ett gemensamt hushåll. Därför är det bäst att teckna ett separat hyresavtal för varje rum om man bor i en kompisbostad tillsammans med andra människor så att hyresgästerna inte anses höra till samma hushåll i studie­stödets inkomstkontroll. När man bor i en kollektivbostad där alla invånare har sina egna rum och separata hyresavtal, utgör invånarna inte ett hushåll utan varje person söker bostadsbidrag indi­viduellt för sitt eget hushåll.

Du kan kontrollera beloppet av bostadsbidraget med en räknare på FPA:s webbsida:www.kela.fi/laskuritNär bostadsbidragets belopp beräknas uppskattas varje persons inkomst antingen som fort­löpande inkomst (regelbundna månadsinkomster) eller genomsnittlig inkomst (det månatliga genomsnittet av årsinkomsterna, gäller oftast studerande och frilansare). Studiepenningen beaktas som inkomst i samband med bostadsbidraget, studielån beaktas inte. Bostadsbidraget beaktas inte som inkomst i samband med studiestödet. Bostadsbidraget betalas även för sommarmånaderna, även om du inte avlägger studier under den tiden.

Mer information: www.kela.fi/asumiseen-tukea-opiskelijalle.


Hälsa och välstånd

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för studerande vid universitet och högskolor. Förutom mottagningsverksamhet arbetar SHVS på många olika sätt för att främja de studerandes hälsa. SHVS ger råd och instruerar hur man tar hand om sin hälsa, förebygger sjukdomar och hur man genom egna val och sin livsstil kan påverka sitt hälsotillstånd.

På SHVS:s webbplats www.yths.fi/sv finns ett omfattande informationspaket, kontaktuppgifter till hälsostationerna i Tölö och Otnäs samt information om öppettider, tidsbeställning och avgifter. Du kan också ställa frågor till specialister på SHVS:s webbrådgivning.

Du har rätten att använda SHVS:s tjänster när du har betalt hälsovårdsavgiften (gäller inte forskarstuderande). Även om du har avlagt din examen kan du anlita SHVS:s tjänster lika länge som ditt medlemskap i studentkåren är i kraft, dvs till och med 31.7 under vårterminen och t.o.m. 31.12 under höstterminen.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 ska betalas till FPA. Om du anmäler dig som närvarande för vårterminen senast 31.1 ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA senast 31.1. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Studiepsykolog

Studiepsykologen vid Konstuniversitetet betjänar Konstuniversitetets studerande och utbytesstuderande i frågor kring studier och välmående. Ämnen som ofta diskuteras på studiepsykologens mottagning är bl.a. motivation, att orka, tidshantering, prokrastinering, att spänna sig, funderingar kring konstnärskap och olika sorters inlärningssvårigheter.

Kontakten med studiepsykologen är konfidentiell och kostnadsfri. Vi erbjuder 1-5 besök/student/läsår. Varje besök tar 45-60 min i anspråk. Då behov av mer stöd eller vård framkommer kan studenten hänvisas till fortsatt vård. Du kan även direkt ta kontakt med Studenternas hälsovårdsstiftelse eller hälsocentralen.

Mera information om studiepsykologtjänster och instruktioner för att boka tid finns på Artsi: För den studerande > Studerandes vardag och välmående > Studiepsykolog

Universitetspräst

Längtar du efter en andningspaus mitt i hektisk vardag? Behöver du någon att prata eller sucka tillsammans med? Studentprästen finns till för dig! Både studerande och personal kan kontakta studentprästen för prat om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Prästen har tystnadsplikt.

Mera information om universitetsprästen och instruktioner för att boka tid finns på Artsi: För den studerande > Studerandes vardag och välmående > Universitetspräst

Kontaktpersoner för osakligt bemötande

På Konstuniversitetet råder nolltolerans för osakligt bemötande, och universitetet har lagstadgad skyldighet att försöka förebygga och eliminera trakasserier och annat osakligt bemötande. Om du stöter på mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan natur eller andra former av osakligt beteende kan du kontakta alla anställda vid Konstuniversitetet som känns trygga (t.ex. ansvarig lärare på kursen eller ämnesledare) eller de kontaktpersoner för jämställdhetsfrågor (kontaktuppgifter) – heillä on oikeus ja velvollisuus viedä asiaa luottamuksellisesti eteenpäin. Tarkempia tietoja ja toimintaohjeita löytyy Konstuniversitetets anvisningar om förebyggande av osakligt bemötande.

Förutom universitetets kontaktpersoner ger även studiepsykologerna (se ovan) samtalsstöd, till exempel om du inte är säker på om ett visst agerande är osakligt. Studentkåren har i sin tur utsett egna trakasserikontaktpersoner, som ger råd, samtalsstöd och kamratstöd när ärendet utreds och behandlas på universitetet. Som trakasserikontaktpersoner fungerar studerande från alla tre akademier och representanter av olika kön, men du kan fritt kontakta vem som helst av dem oberoende av akademigränser och kön. Samtal med både studiepsykologerna och kontaktpersonerna för trakasserier är alltid konfidentiella.

Trakasserikontaktpersonernas kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. Suosittelemme kaikkia myös tutustumaan TaiYo:n asiallisen kohtelun huoneentauluun ”Du ger mig väl ett gott bemötande”.

Nyyti

Nyyti rf främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla mångsidig information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas uthållighet i vardagen. Du kan delta i chattar, nätgruppernas diskussioner och exempelvis en ”livskunskapskurs”. Närmare information om Nyytis tjänster samt annan nyttig information om studier och livet finns på Nyytis webbsida www.nyyti.fi..

Unisport

Konstuniversitetet uppmuntrar de närvarande examensstuderande att motionera genom att vara med och betala kostnaderna för Unisports motionstjänster. Unisport erbjuder motionstjänster i Helsingfors centrum, Tölö, Gumtäkt, Vik, Mejlans och Otnäs. I Unisports breda utbud ingår bl.a. gymträning, olika gruppmotionstimmar, bollspelsturer, klubbspel, massage och personal training -tjänster. Mera information on Unisports tjänster, tidtabeller och priser finns på adressen www.unisport.fi..

De som studerar vid Sibelius-Akademins campus i Kuopio kan använda SYKETTÄ-motionstjänster. Mera information: https://sykettä.fi/kuopio/fi.

 


Boende

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas)

Hoasilla on vuokra-asuntoja ympäri pääkaupunkiseutua. Valtaosa asunnoista on 2-3 huoneen ja keittiön/keittokomeron huoneistoja, jotka soveltuvat sekä perheellisille opiskelijoille että ns. soluasunnoksi toisen opiskelijan kanssa jaettavaksi. Huoneen vuokra on n. 250–450 €/kk ja yksiön tai kaksion 450–850 €/kk asunnon iän ja varustetason mukaan. Hoasilta on mahdollista hakea myös kämppisasuntoa tai perheasuntoa. Hoasin nettisivuilla toimii myös kirpputori (kohdassa Asumisopas), jossa julkaistaan ilmoituksia myytävistä kalusteista. Lisätietoja: www.hoas.fi

Nationerna

Osakunnilla on tarjolla runsaasti kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja Helsingin seudulla. Jotta voit hakea osakunta-asuntoa, sinun täytyy liittyä osakuntaan. Lisätietoja: www.osakunta.fi/osakunnat

Clavis

Clavis on Sibelius-Akatemian opiskelijoille tarkoitettu asuntola Helsingin Etelä-Haagassa. Clavikseen voit hakea asukkaaksi heti kun on hyväksytty Sibelius-Akatemian opiskelijaksi. Asuntoja on kaikkiaan 105 kpl, joista muutama vapautuu vuosittain. Asunnot ovat 18 m2 ja 23 m2 kokoisia yksiöitä, joissa on suihku, WC, minikeittiö ja nettiyhteys. Talossa on sauna, pesutupa, harjoitteluhuoneita, seurustelutilat ja juhlasali. Lisätietoja: www.clavishouse.fi

Andra alternativ

Vissa banker, försäkringsbolag och stiftelser har också studentlägenheter eller bostadshus, och ofta har dessa mer rimliga hyror än lägenheter i öppna marknaden. Studerande kan också ansöka om stadsägda hyreslägenheter. Information om stadsägda hyreslägenheter i huvudstadsregionen finns på www.hel.fi/kv/stadinasunnot-fiwww.espoonasunnot.fi och www.vav.fi .

En bostadsrättsbostad är också ett alternativ för din egen kvart. Förutom det månatliga bruksvederlaget betalas 10–15 % av priset på lägenheten som en bostadsrättsavgift när man flyttar in, vilket gör att man får permanent uppehållsrätt. Bostadsrättsavgiften återfinansieras när man flyttar ut. Varje ort har sin egen bostadskö för bostadsrättsbostäder, fråga bara efter den!

Lägenheter i öppna marknaden kan letas på nätet från olika bostadssajter (se länkar nedan) och sociala medier; det finns t.ex. flera grupper på Facebook som delar information om lediga lägenheter och rum i delade lägenheter. Det är också värt att följa annonserna i tidningar (både Helsingin Sanomat och lokala tidningar), och goda gamla anslagstavlor kan också vara ett anmärkningsvärt forum. Du kan också dra nytta av ditt nätverk och låta folk veta dina planer: ju fler vänner eller släktingar vet om din situation, desto mer kan hjälpa!

Nyttiga länkar
www.opiskelija-asunnot.fi
www.nuorisosaatio.fi
www.oikotie.fi
www.etuovi.com
www.vuokraovi.com
www.sato.fi
www.ovv.fi
www.lumo.fi
www.asuntohelppi.fi
www.kimppakamppa.fi
www.oranssi.net

Flyttanmälan och adressförändring

Om du flyttar permanent till en annan ort ska du göra en flyttanmälan för att få din post till rätt adress och för att uppdatera dina uppgifter i befolkningsregistret. Efter att du gjort anmälan förmedlar systemet dina adressuppgifter automatiskt till olika myndigheter, bl.a. till FPA och skatteförvaltningen. Enklast gör du flyttanmälan på nätet www.posti.fi/flyttanmalan, men du kan också göra flyttanmälan med en blankett som fås hos posten eller magistraten.

Obs! Postiin tehdyt muuttoilmoitustiedot eivät välity Taideyliopiston opiskelijarekisteriin, joten huolehdithan että osoitetietosi ovat sielläkin ajan tasalla. Osoitteenmuutoksen voit tehdä helpoiten itse Pepissä.