Kom med i gemenskapsverksamheten!

Hei nya studerande! Du är nu en del av Finlands största gemenskap av konststuderande! Som studerande vid Konstuniversitetet är du en del av dess studerandegemenskap samt en större universitetsgemesnkap. 

Konstuniversitetets studentkår (KonSt eller TaiYo på finska), studerandes gemenskap, består av oss alla och av alla tillsammans. Det är viktigt att alla kan tryggt delta och agera i vår gemenskap just som hen är, enligt sina egna resurser och intressen. Principerna för ett tryggare utrymme gäller under alla studentkårens evenemang och aktiviteter. Du kan bekanta dig med dem här (https://taiyo.fi/turvallisemman-tilan-periaatteet/)

Vår gemenskap erbjuder många olika möjligheter, på vilka du kan finna exempel på nedan, men om inte det finns något just för dig kan du alltid skapa något nytt! Om du har en bra idé, kan du vara i kontakt med KonSt:s alltså studentkårens styrelsemedlemmar och anställda. De är till för och arbetar för gemenskapen och studeranden.

 

I Konstuniversitetets studentkår kan du vara med på många olika sätt: i delegationen som beslutar om huvudlinjer, i styrelsen som driver praktisk verksamhet, i universitetsförvaltningen som studentrepresentant, i sektioner och ämnesföreningar som aktiv medlem eller vid evenemang som volontär. Kom gärna med och fråga oss om du vill veta mera, det finns alltid behov av nya typer!

  • Varje akademi har en egen akademiavdelning, joka vastaa yhteisöllisyydestä, opiskelijaperinteistä ja monista tapahtumista kyseisen akatemian opiskelijoiden kesken.
  • Yliopiston päätöksenteossa on aina mukana myös hallinnon opiskelijaedustajia eli ”hallopedeja”, jotka TaiYo nimittää. Jos haluat vaikuttaa esimerkiksi opintoihin, opintoihin liittyviin käytäntöihin ja yliopiston asioihin, voit hakea avoimia opiskelijaedustajan paikkoja.
  • Hallitus on TaiYo:n tärkein vaikuttamisen paikka. Kalenterivuodeksi valittava hallitus kokoontuu viikoittain, päättää juoksevista asioista, ottaa kantaa TaiYo:n nimissä taideopiskelijoiden puolesta ja pyörittää käytännön toimintaa.
  • Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Kahden vuoden kaudeksi vaaleilla valittava edustajisto kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja päättää kaikkein tärkeimmistä asioista kuten toimintasuunnitelmasta, budjetista ja jäsenmaksusta sekä hallituksen valinnasta.
  • Många ämnesgrupper och utbildningsprogram har en ämnesförening som ordnar evenemang och informerar studerande om aktuella frågor vid ämnesgruppen och dess studerande.
  • Virallisempien nimitysten sijaan voit myös olla avuksi matalalla kynnyksellä silloin kuin siltä tuntuu, esimerkiksi auttamalla tapahtumien järjestämisessä tai toteuttamalla itse koko opiskelijayhteisöä hyödyttäviä projekteja (siihen voi myös saada TaiYo:lta rahoitusta!). Erilaisista vapaaehtoismahdollisuuksista kuulet seuraamalla TaiYo:n somekanavia ja lukemalla sähköpostitse tulevaa viikkotiedotetta!
  • Myös osallistumalla TaiYo:n kaikkien akatemioiden opiskelijoille tarkoitettuihin tapahtumiin voit osallistua yhteisön toimintaan.

 

 

 

Lämna ett svar