Lokaler

Studentkåren administrerar lokaler för studerande vid Konstuniversitetets alla akademier. Lokalerna är avsedda som gemensamma vardagsrum för alla studerande. Där kan du träffa andra, ta en tupplur eller koka kaffe.

Bildkonstakademin
Elimägatan 25 A: Studentkårens rum finns på fjärde våningen. I anslutning till rummet finns även ett öppet kök som studerandena får använda.

Sibelius-Akademin
Nervandersgatan 13 (N-huset): Studentkårens rum finns på fjärde våningen. I anslutning till rummet finns även KonSt:s kansli och ett kök. Du kan ta dig in i rummet och köket med N-husets passernyckel, men du måste först ingå ett avtal med KonSt:s kansli om rätten att använda köket. Förutom i N-huset finns det även ett kök som kan användas av studerandena på bottenvåningen (Agora) i Musikhuset.

Teaterhögskolan
Aspnäsgatan 6: I Teaterhögskolans källare finns Bunkern, dit man kommer med Teaterhögskolans passernyckel (be vaktmästarna att öppna om du inte har någon passernyckel). I Bunkern finns ett öppet kök. Bunkern kan även bokas, och bokningarna görs via studentkårens sektion för Teaterhögskolan.

Mer information om Rummet för fri konstfinns på rummets egen sida.

Kommentera