Anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Konstuniversitetets studentkår finns här. Tyvärr finns dokumenten på anslagstavlan bara på finska, Studentkårens officiella administrativa språk.

På anslagstavlan finns bl.a. beslutsförteckningarna för KonSts delegation och styrelse samt delegationens möteskallelser. Också ansökningsannonserna för studentrepresentanterna i förvaltningen publiceras på den officiella anslagstavlan och finns på finska här. Studentkårens stadgar och andra dokument som styr verksamheten finns i sin tur på sidan Stadgar och riktlinjer.

 

Edustajiston kokouskutsut 2023

Edustajiston kokouskutsu 1 / 2023
Edustajiston kokouskutsu 2 / 2023

 

Edustajiston päätösluettelot 2023

Edustajiston päätösluettelo 1 / 2023
Edustajiston päätösluettelo 2 / 2023

 

Hallituksen päätösluettelot 2023

Hallituksen päätösluettelo 1 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 2 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 3 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 4 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 5 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 6 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 7 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 8 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 9 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 10 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 11 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 12 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 13 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 14 / 2023
Hallituksen päätösluettelo 15 / 2023

 

Hallituksen päätösten liitteitä

Hallituksen päätös TaiYo:n avustuksista, kevät 2023

 

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av studentkårens organ söks på det sätt som stadgas i 86 § i universitetslagen. Beslut av ett organ som studentkårens styrelse har valt kan dessutom överklagas hos styrelsen. Närmare anvisningar om ändringssökande finns här.

Dataskyddsbeskrivning

Studentkårens dataskyddsbeskrivning, dvs. meddelandet till registrerade om behandling av sina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), hittar du (på finska) här.

Arkisto

Vuosi 2022
Vuosi 2021
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012