Anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Konstuniversitetets studentkår finns här. Tyvärr finns dokumenten på anslagstavlan bara på finska, Studentkårens officiella administrativa språk.

På anslagstavlan finns bl.a. beslutsförteckningarna för KonSts delegation och styrelse samt delegationens möteskallelser. Också ansökningsannonserna för studentrepresentanterna i förvaltningen publiceras på den officiella anslagstavlan och finns på finska här. Studentkårens stadgar och andra dokument som styr verksamheten finns i sin tur på sidan Stadgar och riktlinjer.

 

Edustajiston kokouskutsut 2022

Edustajiston kokouskutsu 1 / 2022
Edustajiston kokouskutsu 2 / 2022
Edustajiston kokouskutsu 3 / 2022

Edustajiston päätösluettelot 2022

Edustajiston päätösluettelo 1 / 2022
Edustajiston päätösluettelo 2 / 2022
Edustajiston päätösluettelo 3 / 2022

Hallituksen päätösluettelot 2022

Hallituksen päätösluettelo 1 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 2 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 3 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 4 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 5 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 6 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 7 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 8 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 9 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 10 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 11 / 2022
Hallituksen päätösluettelo 12 / 2022

 

Muuta

TaiYo:n avustukset, kevät 2022, päätös

 

 

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av studentkårens organ söks på det sätt som stadgas i 86 § i universitetslagen. Beslut av ett organ som studentkårens styrelse har valt kan dessutom överklagas hos styrelsen. Närmare anvisningar om ändringssökande finns här.

Dataskyddsbeskrivning

Studentkårens dataskyddsbeskrivning, dvs. meddelandet till registrerade om behandling av sina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), hittar du (på finska) här.

Vuosi 2021
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012