Anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Konstuniversitetets studentkår finns här. Tyvärr finns dokumenten på anslagstavlan bara på finska, Studentkårens officiella administrativa språk.

På anslagstavlan finns bl.a. beslutsförteckningarna för KonSts delegation och styrelse samt delegationens möteskallelser. Också ansökningsannonserna för studentrepresentanterna i förvaltningen publiceras på den officiella anslagstavlan och finns på finska här. Studentkårens stadgar och andra dokument som styr verksamheten finns i sin tur på sidan Stadgar och riktlinjer.

Edustajiston kokouskutsut 2020
Edustajiston kokouskutsu 1/2020
Edustajiston kokouskutsu 2/2020
Edustajiston kokouskutsu 3/2020
Edustajiston kokouskutsu 4/2020

Hallituksen päätösluettelot 2020
Hallituksen päätösluettelo 1/2020
Hallituksen päätösluettelo 2/2020
Hallituksen päätösluettelo 3/2020
Hallituksen päätösluettelo 4/2020
Hallituksen päätösluettelo 5/2020
Hallituksen päätösluettelo 6/2020
Hallituksen päätösluettelo 7/2020
Hallituksen päätösluettelo 8/2020
Hallituksen päätösluettelo 9/2020
Hallituksen päätösluettelo 10/2020
Hallituksen päätösluettelo 11/2020
Hallituksen päätösluettelo 12/2020
Hallituksen päätösluettelo 13/2020
Hallituksen päätösluettelo 14/2020
Hallituksen päätösluettelo 15/2020
Hallituksen päätösluettelo 16/2020
Hallituksen päätösluettelo 17/2020
Hallituksen päätösluettelo 18/2020
Hallituksen päätösluettelo 19/2020
Hallituksen päätösluettelo 20/2020
Hallituksen päätösluettelo 21/2020
Hallituksen päätösluettelo 22/2020
Hallituksen päätösluettelo 23/2020
Hallituksen päätösluettelo 24/2020
Hallituksen päätösluettelo 25/2020
Hallituksen päätösluettelo 26/2020
Hallituksen päätösluettelo 27/2020
Hallituksen päätösluettelo 28/2020
Hallituksen päätösluettelo 29/2020
Hallituksen päätösluettelo 30/2020

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av studentkårens organ söks på det sätt som stadgas i 86 § i universitetslagen. Beslut av ett organ som studentkårens styrelse har valt kan dessutom överklagas hos styrelsen. Närmare anvisningar om ändringssökande finns här.

Dataskyddsbeskrivning

Studentkårens dataskyddsbeskrivning, dvs. meddelandet till registrerade om behandling av sina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), hittar du (på finska) här.