Anslagstavla

Den officiella anslagstavlan för Konstuniversitetets studentkår finns här. Tyvärr finns dokumenten på anslagstavlan bara på finska, Studentkårens officiella administrativa språk.

På anslagstavlan finns bl.a. beslutsförteckningarna för KonSts delegation och styrelse samt delegationens möteskallelser. Också ansökningsannonserna för studentrepresentanterna i förvaltningen publiceras på den officiella anslagstavlan och finns på finska här. Studentkårens stadgar och andra dokument som styr verksamheten finns i sin tur på sidan Stadgar och riktlinjer.

 

Edustajiston kokouskutsut 2021
Edustajiston kokouskutsu 1 / 2021
Edustajiston kokouskutsu 2 / 2021
Edustajiston kokouskutsu 3 / 2021
Edustajiston kokouskutsu 4 / 2021

Edustajiston päätösluettelot 2021
Edustajiston päätösluettelo 1 / 2021
Edustajiston päätösluettelo 2 / 2021
Edustajiston päätösluettelo 3 / 2021
Edustajiston päätösluettelo 4 / 2021

Hallituksen päätösluettelot 2021
Hallituksen päätösluettelo 1 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 2 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 3 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 4 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 5 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 6 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 7 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 8 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 9 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 10 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 11 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 12 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 13 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 14 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 15 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 16 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 17 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 18 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 19 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 20 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 21 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 22 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 23 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 24 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 25 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 26 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 27 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 28 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 29 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 30 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 31 / 2021
Hallituksen päätösluettelo 32 / 2021

Edustajistovaalit

Lopullinen ehdokaslista

Vaalijulistus
Alustava ehdokaslista
Ohjeet vaalimainonnasta

Muuta
Myönnetyt avustukset, kevät 2021
Myönnetyt avustukset, syksy 2021

Ändringssökande

Ändring i ett beslut av studentkårens organ söks på det sätt som stadgas i 86 § i universitetslagen. Beslut av ett organ som studentkårens styrelse har valt kan dessutom överklagas hos styrelsen. Närmare anvisningar om ändringssökande finns här.

Dataskyddsbeskrivning

Studentkårens dataskyddsbeskrivning, dvs. meddelandet till registrerade om behandling av sina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), hittar du (på finska) här.


Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013
Vuosi 2012