Rättshjälp och upphovsrätt

Rättshjälp

Som medlem i KonSt får Konstuniversitetets studerande gratis hjälp i sina juridiska problem från rättshjälpkommittén av Pykälä rf, juridikstuderandes fakultetsförening vid Helsingfors Universitet. Rättshjälpskommittén ger råd via telefon, e-post och personligen. Rättshjälpskommittén bistår i alla juridiska frågor (med undantag för skattefrågor) och ger råd om förberedelse av handlingar samt inspekterar färdigställda handlingar. Rättshjälpskommittén representerar emellertid inte sina klienter i myndigheter eller domstolar och förbereder inte handlingar på klienters vägnar. Rättshjälpskommitténs råd är gratis.

Aktuella kontaktuppgiftter och öppettider för rättshjälpskommittén finns på Pykälä rf:s webbplats..

Upphovsrättstjänster

Konstuniversitetens upphovsrättstjänsten tillhandahåller tjänster relaterade till rättigheter, designrättigheter och varumärken enligt upphovsrätten till Aalto-universitetet och Konstuniversitet. Enheten stöder användningen av innovationer som uppstår vid Aalto-universitetet och Konstuniversitetet när det gäller överföringar av upphovsrätt och tilldelning av användarrättigheter. Rådgivningstjänsten ökar kunskapen om upphovsrätt vid Aalto-universitetet och Konstuniversitetet och hjälper universitetspersonal och studenter att ta reda på om upphovsrättsfrågor som uppstår i deras arbete.

Rådgivning ges främst via e-post, men också personligen eller per telefon vid behov. Konstuniversitetens upphovsrättstjänsten webbmaterial ger också svar på många upphovsrättsliga frågor inom de kreativa fälten.

Kontakt
Ombudsman för upphovsrätt Maria Rehbinder
maria.rehbinder@aalto.fi
tf 050-570 3396

Lämna ett svar