Intressebevakning

Studentkårens viktigaste uppgift är att stå till tjänst för Konstuniversitetets studerande i saker som gäller de studerandes ställning, rättigheter, välmående och förmåner såväl vid Konstuniversitetet som på nationell nivå. KonSt arbetar kontinuerligt för att främja detta intressebevakningsarbete inom Konstuniversitetet. KonSt har som mål att stödja sina medlemmars helhetsbetonade välbefinnande och flyt i studierna genom att lyssna på de studerandes feedback, arbeta aktivt som organisation och delta i verksamheten i olika förvaltningsorganen och arbetsgrupper inom och utanför Konstuniversitetet.

Intressebevakning vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetets studentkår bedriver intressebevakning inom Konstuniversitetet genom att hålla kontakt med universitetets ledning och förvaltning, aktivt följa aktuella händelser, ge officiella ställningstaganden och utlåtanden vid behov, delta i verksamheten i olika förvaltningsorganen, lyssna på studerandes feedback och informera studerande om aktuella frågor.

Praktiskt intressebevakningsarbete utförs varje vecka av KonSts anställda och styrelse, som t.ex. träffar universitetets ledning och studieförvaltningen regelbundet, kontaktar andra berörda parter, löser problemssituationer, tar ställning i frågor på studentkårens vägnar och tar fram önskemål om förbättring från studerande. Studentkårens delegation, som sammanträder några gånger om året, diskuterar i sin tur aktuella frågor på en mer allmän nivå och utarbetar större riktlinjer, t.ex. om hur KonSt vill utveckla Konstuniversitetet.

Dessutom är deltagande i verksamheten av olika administrativa organen vid Konstuniversitetet och dess akademier en viktig del av intressebevakningen. I alla de viktigaste förvaltningsorganen vid Konstuniversitetet, från universitetsstyrelsen och akademidirektioner till rekryteringsgrupper för lärare och olika utvecklingsgrupper, finns det KonSt-valda studentrepresentanter, eller ”hallopeder”, som främjar studerandenas synpunkter och positioner i universitetets beslutsfattande. Mer information om studentrepresentanter i universitetsförvaltningen finns här.

Intressebevakning utanför Konstuniversitetet

Konstuniversitetets studentkår stärker de studerandes ställning och välmående även på nationell nivå genom att vara en aktiv medlem av Finlands studentkårers förbund (FSF), som är en nationell intressebevakningsorganisation som representerar alla Finlands ca. 130 000 universitetsstuderande.

I lokala frågor arbetar KonSt i World Student Capital rf, en samarbetsorganisation av studentkårer och studerandekårer i huvudstadsregionen och i konstfrågor genom att samarbeta med olika aktörer inom konst- och kultursektorn. Utöver dessa har KonSt också en representant i förvaltningen av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas).

Vill du göra en skillnad?

Det bästa sättet att påverka studieförhållandena och Konstuniversitetets gemenskap är att modigt lyfta fram brister och förbättringsförslag – kontakta till exempel KonSt:s työntekijöihin eller en medlem i studentkårens styrelsen du känner!

Du bör också överväga om du vill själv delta i KonSts verksamhet i förtroendepositioner eller till exempel som studentrepresentant i universitetsförvaltningen - läs mer här!

Lämna ett svar