Delegationen

Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Alla medlemmar i KonSt som har anmält sig som närvarande till Konstuniversitetet kan kandidera i delegationsvalet.

Edustajistovaalit järjestetään parittomien vuosien syksyllä, eli seuraavan kerran vaalit järjestetään loka-marraskuussa 2023.

Delegationen sammanträder 2-3 gånger under termin. Delegationen beslutar bl.a. om studentkårens budget, medlemsavgift, riktlinjer för verksamheten och de viktigaste personalvalen, såsom styrelsen, generalsekreteraren och studentrepresentanterna i universitetets styrelse och universitetskollegiet. Läs mer om delegationens verksamhet här.

TaiYo:n edustajiston puheenjohtajisto 2022

Joel Wendelin, edustajiston puheenjohtaja
Kristian Saarinen, edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Sara Koiranen, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

Edustajiston kokoonpano 2021-2023

Delegationsmedlemmar:
Joel Wendelin
Akseli Ferrand
Aurora Visa
Antti Puumala
Marie Stolt
Jaakko Tyni
Ossi Tanner
Kristian Saarinen
Maria Kauniainen
Sara Pollari
Rami Blomqvist
Aksel Kiviniemi
Sara Koiranen
Silja Ronimus
Tatu Liimatainen

Varajäsenet :
Pinja Kokkonen
Sonny Kylä-Liuhala
Eliise Tani
Riku Suvitie
Artturi Vuorinen
Artturi Winstén

Kommentera