Delegationen

Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Alla medlemmar i KonSt som har anmält sig som närvarande till Konstuniversitetet kan kandidera i delegationsvalet.

Edustajistovaalit järjestetään parittomien vuosien syksyllä, eli seuraavan kerran vaalit järjestetään loka-marraskuussa 2023.

Delegationen sammanträder 2-3 gånger under termin. Delegationen beslutar bl.a. om studentkårens budget, medlemsavgift, riktlinjer för verksamheten och de viktigaste personalvalen, såsom styrelsen, generalsekreteraren och studentrepresentanterna i universitetets styrelse och universitetskollegiet. Läs mer om delegationens verksamhet här.

TaiYo:n edustajiston puheenjohtajisto 2022

Sara Koiranen, edustajiston puheenjohtaja
Sara Pollari, edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Silja Ronimus, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

Edustajiston kokoonpano 2021-2023

Delegationsmedlemmar:
Akseli Ferrand
Aurora Visa
Antti Puumala
Marie Stolt
Jaakko Tyni
Ossi Tanner
Kristian Saarinen
Maria Kauniainen
Sara Pollari
Rami Blomqvist
Aksel Kiviniemi
Sara Koiranen
Silja Ronimus
Tatu Liimatainen

Varajäsenet :
Pinja Kokkonen
Sonny Kylä-Liuhala
Eliise Tani
Riku Suvitie
Artturi Vuorinen
Artturi Winstén

Lämna ett svar