Delegationen

Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Alla medlemmar i KonSt som har anmält sig som närvarande till Konstuniversitetet kan kandidera i delegationsvalet.

Delegationsvalet hållas under de udda åren, dvs. nästa val kommer att hållas i oktober-november 2021.

Delegationen sammanträder 2-3 gånger under termin. Delegationen beslutar bl.a. om studentkårens budget, medlemsavgift, riktlinjer för verksamheten och de viktigaste personalvalen, såsom styrelsen, generalsekreteraren och studentrepresentanterna i universitetets styrelse och universitetskollegiet. Läs mer om delegationens verksamhet här.

Presidiet för KonSts delegation fr.o.m. 10.12.2019

Lyydia Johansson, delegationsordförande
Heli Notkonen, 1. vice ordförande
Julia Junttila, 2. vice ordförande

KonSts delegation 2019-2021

Delegationsmedlemmar:
Ossi Hiltunen
Pilvi Hyväri
Lyydia Johansson
Julia Junttila
Sini Kaartinen
Patrik Kumpulainen
Tatu Liimatainen
Heli Notkonen
Sara-Maria Pirhonen
Iiri Poteri
Roosa Punkari
Oskari Ruuska
Maija Ruusukallio
Nóra Varga
Vilma Virtanen

Suppleanter:
Nikolay Kotov
Hanna Kytö
Verna Laine
Aleksi Salminen
Vertti Tapanainen
Sakari Topi
Koenraad van de Velde
Daniel Villodas Palpa

Kommentera