Delegationen

Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Alla medlemmar i KonSt som har anmält sig som närvarande till Konstuniversitetet kan kandidera i delegationsvalet.

Delegationsvalet hållas under de udda åren, dvs. nästa val kommer att hållas i oktober-november 2021.

Delegationen sammanträder 2-3 gånger under termin. Delegationen beslutar bl.a. om studentkårens budget, medlemsavgift, riktlinjer för verksamheten och de viktigaste personalvalen, såsom styrelsen, generalsekreteraren och studentrepresentanterna i universitetets styrelse och universitetskollegiet. Läs mer om delegationens verksamhethär.

TaiYo:n edustajiston puheenjohtajisto 5.2.2021 alkaen

Nóra Varga, edustajiston puheenjohtaja
Lyydia Johansson, edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Sakari Topi, edustajiston 2. varapuheenjohtaja

KonSts delegation 2019-2021

Delegationsmedlemmar:
Ossi Hiltunen
Pilvi Hyväri
Lyydia Johansson
Julia Junttila
Sini Kaartinen
Patrik Kumpulainen
Tatu Liimatainen
Heli Notkonen
Sara-Maria Pirhonen
Iiri Poteri
Roosa Punkari
Oskari Ruuska
Maija Ruusukallio
Nóra Varga
Vilma Virtanen

Varajäsenet :
Nikolay Kotov
Hanna Kytö
Aleksi Salminen
Vertti Tapanainen
Sakari Topi
Daniel Villodas Palpa
Verna Laine (valmistunut)

Koenraad van de Velde (eronnut tehtävästä)

Kommentera