Historia och utmärkelser

Konstuniversitetets studentkår bildades i samband med bildandet av själva universitetet den 1 januari 2013 när Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans studentkårer gick samman.

Kommentera