Turvallisempi tila ja toimintaohjeet

Ylioppilaskunnalla ja yliopistolla on erilaisia linjauksia, periaatteita ja toimintaohjeita, joilla pyritään varmistamaan koko yliopistoyhteisön hyvinvointi, turvallisuus ja inklusiivisuus. Käytännössä jokaisen yhteisömme jäsenen vastuulla on tietää, että erilaisia linjauksia ja toimintaohjeita on olemassa ja mistä ne löytyvät, nostaa ne tarvittaessa esille erilaisissa keskusteluissa ja toimia näiden ohjeistusten pohjalta.

Seuraavassa on lyhyesti esitelty erilaiset voimassa olevat ohjeistukset ja yhteydenottotahot mahdollisissa häirintä-, ristiriita- tai muissa epäasiallisen käytöksen tilanteissa.

Taideyliopiston eettiset periaatteet (linkki) löytyvät yliopiston verkkosivuilta ja ohjaavat kaikkea yliopistoyhteisön toimintaa. Eettisten periaatteiden tarkoitus on varmistaa, että yliopistoympäristö on turvallinen, terveellinen ja innostava.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan turvallisemman tilan periaatteiden (linkki) tarkoituksena on rakentaa yhdenvertaista ja mukaan ottavaa ilmapiiriä, jossa jokainen ylioppilaskunnan toimintaan ja tapahtumiin osallistuva voi tuntea kuuluvansa sekä tuntea olonsa turvalliseksi. Periaatteet ovat voimassa kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa ja tapahtumissa, ja kaikkien näihin osallistuvien edellytetään sitoutuvan niihin.

Taideyliopistolla on myös toimintaohjeet erilaisten ristiriitatilanteiden ja epäasiallisen käyttäytymisen varalle. Koko ohjeistuksen löydät finns här (länk). Tällaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä:

Taideyliopistolla on lisäksi päihdeohjelma (linkki), joka sisältää toimenpiteitä opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi.