Stadgar och riktlinjer

Studentkåren har stadgar och förordningar, policyhandlingar och andra dokument som styr dess verksamhet. Förutom sina egna regler och beslut regleras Studentkåren av universitetslagen. Tyvärr finns nästan alla av dessa dokument bara på finska. Du kan hitta hela listan över dessa dokument på finska på sidan Säännöt ja linjaukset och några engelska översättningar på sidan Statutes and Policies.

Strategi
KonSTs strategi 2022–2026

Hallituksen toistaispäätökset
Toistaispäätös avustuksista
Toistaispäätös jäsenyysperusteista
Toistaispäätös jäsenmaksusta
Muut toistaispäätökset

Toimintadokumentit 2022
TaiYo:n toimintasuunnitelma 2022
TaiYo:n talousarvio 2022
Vuotuispäätös hallinnon opiskelijaedustajista

 

Kommentera