Stadgar och riktlinjer

Studentkåren har stadgar och förordningar, policyhandlingar och andra dokument som styr dess verksamhet. Förutom sina egna regler och beslut regleras Studentkåren av universitetslagen. Tyvärr finns nästan alla av dessa dokument bara på finska. Du kan hitta hela listan över dessa dokument på finska på sidan Säännöt ja linjaukset och några engelska översättningar på sidan Statutes and Policies.

Toimintadokumentit ja vuotuispäätökset 2021
TaiYo:n toimintasuunnitelma 2021
TaiYo:n talousarvio 2021
Vuotuispäätös hallinnon opiskelijaedustajista
Vuotuispäätös avustuksista 2021

 

Kommentera