Stadgar och riktlinjer

Studentkåren har stadgar och förordningar, policyhandlingar och andra dokument som styr dess verksamhet. Förutom sina egna regler och beslut regleras Studentkåren av universitetslagen. Tyvärr finns nästan alla av dessa dokument bara på finska. Du kan hitta hela listan över dessa dokument på finska på sidan Säännöt ja linjaukset och några engelska översättningar på sidan Statutes and Policies.

Ylioppilaskunnan säännöstö
Ylioppilaskunnan säännöt
Edustajiston työjärjestys
Hallituksen työjärjestys
Hallinto-ohjesääntö
Talousohjesääntö
Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista
Ohjesääntö ylioppilaskunnan tunnuksista
Jaosto- ja yhdistysohjesääntö
Vaalijärjestys

Strategi
KonSTs strategi 2022–2026

Edustajiston hyväksymät linjapaperit
TaiYo:n linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä
TaiYo:n taidepoliittinen linjapaperi liitteineen

Hallituksen toistaispäätökset
Toistaispäätös avustuksista
Toistaispäätös jäsenyysperusteista
Toistaispäätös jäsenmaksusta
Muut toistaispäätökset

Toimintadokumentit 2023
TaiYo:n toimintasuunnitelma 2023
TaiYo:n talousarvio 2023
Vuotuispäätös hallinnon opiskelijaedustajista

Sibelius-Akatemian opiskelijoiden harjoitteluetiketti
Harjoitteluetiketti 1.1.2020 kokonaisuudessaan
Harjoitteluetiketti 1.1.2020 pikaohje

TaiYo:n asiakirjajulkisuuskuvaus

 

Lämna ett svar