Anställda

Studentkårens kansli ligger på fjärde våningen av Sibelius-Akademins N-hus på Nervandersgatan. Där arbetar generalsekreterare Lauri Grünthal och medlemsservice- och kommunikationssekreterare Ester Sundström. Generalsekreteraren stöder delegationen och styrelsen i deras arbete och sköter bland annat studentkårens ekonomi och förvaltning. Medlemsservice- och intressebevakningssekreterarens uppgifter inkluderar å ena sidan kundservice, olika kontorsrutiner och dagliga angelägenheter, och å andra sidan uppgifter relaterade till studentkårens kommunikation.

Lisäksi ylioppilaskunnan palveluksessa työskentelee vakituisesti Vapaan taiteen tilan koordinaattori Anna Pesonen, joka pyörittää ylioppilaskunnan hallinnoiman Vapaan taiteen tilan käytännön toimintaa. Vakituisten työntekijöiden lisäksi ylioppilaskunnan palveluksessa toimii vaihteleva määrä projektityöntekijöitä, kuten vuosittain valittava Taideyliopiston tuutoritoimintaa koordinoiva tuutorikoordinaattori.

Kansliets öppettider och mer detaljerad kontaktinformation finns på sidanKontakt -sivulta.

Generalsekreterare
Lauri Grünthal, taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi

Medlemsservice- och kommunikationsekretare
Ester Sundström, taiyo-toimisto (ät) uniarts.fi

Koordinatorn för Rummet för fri konst
Anna Pesonen, info (ät) vapaantaiteentila.fi

Gemenskapskoordinator
Jane Kärnä, jane.karna (ät) uniarts.fi

Tutorkoordinator
Sakari Topi, sakari.topi (ät) uniarts.fi

Kommentera