Anställda

Studentkårens kansli ligger på fjärde våningen av Sibelius-Akademins N-hus på Nervandersgatan. Där arbetar generalsekreterare Lauri Grünthal och medlemsservice- och kommunikationssekreterare Ester Sundström. Generalsekreteraren stöder delegationen och styrelsen i deras arbete och sköter bland annat studentkårens ekonomi och förvaltning. Medlemsservice- och intressebevakningssekreterarens uppgifter inkluderar å ena sidan kundservice, olika kontorsrutiner och dagliga angelägenheter, och å andra sidan uppgifter relaterade till studentkårens kommunikation. 

Lisäksi ylioppilaskunnan palveluksessa työskentelee vakituisesti Vapaan taiteen tilan koordinaattori Anna Pesonen, joka pyörittää ylioppilaskunnan hallinnoiman Vapaan taiteen tilan käytännön toimintaa. Vakituisten työntekijöiden lisäksi ylioppilaskunnan palveluksessa toimii vaihteleva määrä projektityöntekijöitä, kuten vuosittain valittava Taideyliopiston tuutoritoimintaa koordinoiva tuutorikoordinaattori. Kevään 2023 eduskuntavaaleja silmällä pitäen, on Taideyliopiston ylioppilaskunta palkannut taide-ja kulttuuripoliittisen asiantuntijan, Suvi Vendelinin. 

Kansliets öppettider och mer detaljerad kontaktinformation finns på sidan Kontakt -sivulta.

Generalsekreterare
Lauri Grünthal, taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi
tfn 040 710 4296

Medlemsservice- och kommunikationsekretare
Ester Sundström, taiyo-toimisto (ät) uniarts.fi
puh. +358 (0)40 710 4298

Koordinatorn för Rummet för fri konst
Anna Pesonen, info (ät) vapaantaiteentila.fi

Gemenskapskoordinator
Jane Kärnä, jane.karna (ät) uniarts.fi
tfn 050 597 7592

Tutorkoordinator
Sakari Topi, sakari.topi (ät) uniarts.fi

Taide-ja kulttuuripoliittinen asiantuntija
Suvi Vendelin, suvi.vendelin (ät) uniarts.fi
050 467 0594

 

Lämna ett svar