Mukaan toimintaan!

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa voit olla mukana toiminnassa monin eri tavoin: edustajistossa päättämässä suurista linjoista, hallituksessa pyörittämässä käytännön toimintaa, yliopiston hallinnossa opiskelijaedustajana, jaostoissa ja ainejärjestöissä aktiivina tai tapahtumissa vapaaehtoisena. Lähde rohkeasti mukaan ja kysy lisää jos jokin askarruttaa, hyville ja aktiiviselle tyypeille on aina tarvetta!

 • Hallitus on TaiYo:n tärkein vaikuttamisen paikka. Kalenterivuodeksi valittava hallitus kokoontuu viikoittain, päättää juoksevista asioista, ottaa kantaa TaiYo:n nimissä ja pyörittää käytännön toimintaa.
 • Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. 2 vuoden kaudeksi vaaleilla valittava edsustajisto kokoontuu n. 5 kertaa vuodessa ja päättää kaikkein tärkeimmistä asioista kuten toimintasuunnitelmasta, budjetista ja jäsenmaksusta sekä hallituksen valinnasta.
 • Yliopiston päätöksenteossa on aina mukana myös hallinnon opiskelijaedustajia eli ”hallopedeja”, jotka TaiYo nimittää. Jos haluat vaikuttaa yliopiston asioihin, voit hakea avoimia opiskelijaedustajan paikkoja.
 • Jokaisessa akatemiassa toimii TaiYo:n alaisuudessa oma akatemiajaosto, joka vastaa yhteisöllisyydestä, opiskelijaperinteistä ja monista tapahtumista ko. akatemian opiskelijoiden kesken.
 • Monissa aineryhmissä ja koulutusohjelmissa toimii ainejärjestö, joka järjestää tapahtumia ja tiedottaa opiskelijoille aineryhmän ja sen opiskelijoiden asioista.
 • Virallisempien nimitysten sijaan voit myös olla avuksi matalalla kynnyksellä silloin kuin siltä tuntuu, esim. auttamalla tapahtumien järjestämisessä tai toteuttamalla itse koko opiskelijayhteisöä hyödyttäviä projekteja (siihen voi myös saada TaiYo:lta rahoitusta!).

Miten voin löytää oman paikkani yhteisössä?

Taideyliopistossa on Suomen suurin nuorten taiteilijoiden yhteisö. Sinä olet tärkeä osa sitä omana itsenäsi, taiteen tekijänä. Olet osa omaa oppiainettasi, akatemiaasi, ylioppilaskuntaa ja yliopistoa, ja monia muitakin viiteryhmiä. Yhteisö rakentuu sen myötä, miten sen jäsenet tekevät töitä yhteisön eteen.

“Taideyliopiston ylioppilaskunnan mielestä Taideyliopiston tehtävänä on mahdollistaa taiteen, tieteen, sivistyksen ja kulttuurin kehitys. Meille Taideyliopisto on ennakkoluuloton alansa edellä-kävijä, joka rohkeasti yhdistää erilaiset akatemiansa.”
– TaiYo:n linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä

Miten tämä voi toteutua? Jokainen yhteisön jäsen voi vaikuttaa, minkälainen yhteisö meillä on. Ylioppilaskunnan toiminta, jaostot, yhdistykset ja hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja, mutta vain mielikuvitus on rajana, miten haluat toimia. Kaikki lähtee kuitenkin ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista.

Ajatuksia ja ehdotuksia yhteisön rakentamiseksi:

 • Huomaa aktiivisesti, mitä yhteistä sinulla on muiden kanssa. Kaikki täällä opiskelevat ovat tulleet kehittymään tiedoissaan ja taidoissaan, vaikka jokaisen ala ja tausta on erilainen. Mitä enemmän löydät yhteneväisyyksiä, sitä helpommin kohtaat uusia ihmisiä.
 • Ole oma itsesi! Muottiin pakottaminen ei ole hyväksi kenellekään, eikä sinun tarvitse olla samaa mieltä muiden kanssa kuuluaksesi yhteisöön. Vahvimmat ja turvallisimmat yhteisöt ovat sellai-sia, joissa asioista voidaan olla eri mieltä ja silti vahvistaa kaikkien kuuluvan yhteisöön.
 • Ole utelias! Käy tutustumassa muiden akatemioiden toimintaan, käy konserteissa, näyttelyissä, gallerioissa ja ota kaveri myös mukaan. Tietoa tapahtumista löytyy esim. yliopiston julkisilta sivuilta sekä Artsista. Tulet kuulemaan, näkemään ja tuntemaan kaikenlaisia kokemuksia.
 • Kuuntele ja kerro tarinoita! Jokaisella täällä on oma polkunsa ja perspektiivinsä, ajatusten vaih¬to rikastuttaa elämää kummasti. Toisen tarinan kuunteleminen ei tarkoita, että hänen kanssaan tarvitsee olla samaa mieltä.
 • Esittele ihmisiä toisilleen! Jos tunnet kaksi hyvää tyyppiä eri akatemioista ja esittelet heidät, koko yhteisön sosiaalinen kudos vahvistuu.
 • Anna tunnustusta! Taiteen alalla on vahva perinne kriittisestä arvioinnista ja keskustelusta. Vaikka se on tärkeää, voit tasapainottaa kritiikkiä huomaamalla ja nostamalla esiin niitä asioita, joita toinen tekee hyvin. Sanat voivat luoda etäisyyttä tai yhteisöllisyyttä, joten niiden valinnalla on väliä.

 

Leave a reply