Taideyliopiston ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunta on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseniä ovat automaattisesti kaikki Taideyliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko- ja vaihto-opiskelijat sekä mm. erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan, ja TaiYo:lla on kaikkiaan lähes 1800 jäsentä.

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukea heidän yhteisöllisyyttään, edistää heidän yhteiskunnallisia, taiteellisia ja henkisiä pyrkimyksiään sekä valvoa opiskelijan etua ja oikeuksia Taideyliopistossa ja yhteiskunnassa. Lisäksi TaiYo tarjoaa jäsenilleen opiskelijan elämää helpottavia etuja ja palveluita sekä järjestää yhdessä sen piirissä toimivien yhdistysten kanssa erilaisia tapahtumia ja muuta toimintaa.

Taideyliopiston ylioppilaskunta syntyi Taideyliopiston tavoin 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät. TaiYo kuuluu Suomen Ylioppilaskuntien Liittoon (SYL), joka on kaikkien ylioppilaskuntien valtakunnallinen kattojärjestö, ja SYL:n kautta TaiYo on mukana vaikuttamassa myös valtakunnallisiin koulutus- ja sosiaalipoliittisiin opiskelija-asioihin. Kaikki Taideyliopiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ylioppilaskunnan toimintaan!

Leave a reply