Taideyliopiston ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja palvelujärjestö. TaiYo:n jäseniä ovat kaikki Taideyliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Myös jatko- ja vaihto-opiskelijat sekä mm. erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan, ja TaiYo:lla on kaikkiaan noin 1700 jäsentä.

TaiYo on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö eli oma organisaationsa, jonka asioista päättävät opiskelijat. Sen lisäksi ylioppilaskunnalla on muutamia työntekijöitä. Jokainen opiskelija maksaa ylioppilaskunnalle vuosittain jäsenmaksua, joilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toiminta.

Taideyliopiston ylioppilaskunta eli TaiYo on:

Opiskelijoiden ääni yliopistolla. Teemme töitä sen eteen, että opinnot Taideyliopistossa ovat mahdollisimman laadukkaat, että opiskelijat voivat hyvin ja että opiskelijoita kohdellaan niin opetuksessa kuin hallinnossa oikeudenmukaisesti, reilusti ja yhdenvertaisesti. Tapaamme säännöllisesti esimerkiksi rehtoreita ja muuta yliopiston johtoa ajankohtaisiin asioihin liittyen ja valitsemme viikoittain opiskelijaedustajia erilaisiin toimielimiin rekrytointiryhmistä ja ruokalalautakunnista johtokuntiin ja yliopiston hallitukseen

Akatemiarajat ylittävät yhteisö ja yhteisöllisyyden rakentaja. Järjestämme erilaisia tapahtumia, koulutamme tuutoreita ja jaamme avustuksia erilaisiin hankkeisiin poikkitaiteellisista projekteista jalkapallovuoroihin. Perusarvojamme ovat yhdenvertaisuus, moninaisuus, rasisminvastaisuus, sukupuolisensitiivisyys, saavutettavuus, sivistys ja kansainvälisyys. Haluamme rakentaa yhteisöä, johon jokainen Taideyliopiston opiskelija kokee olevansa tervetullut.

Taiteen puolustaja ja taideopiskelijoiden edunvalvoja yhteiskunnassa. TaiYo pitää taiteen merkitystä esillä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kulttuurin asemasta, rahoituksesta ja alan tulevaisuuden suunnista. Ylioppilaskunta myös itse ylläpitää Sörnäisissä sijaitsevaa Vapaan taiteen tilaa, jota Taideyliopiston opiskelijat saavat varata esimerkiksi omiin projekteihinsa (katso lisätietoa osoitteesta vapaantaiteentila.fi)

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta syntyi Taideyliopiston tavoin vuonna 2013, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät. TaiYo kuuluu Suomen Ylioppilaskuntien Liittoon (SYL), joka on kaikkien ylioppilaskuntien valtakunnallinen kattojärjestö, ja SYL:n kautta TaiYo on mukana vaikuttamassa myös valtakunnallisiin koulutus- ja sosiaalipoliittisiin opiskelija-asioihin. Kaikki Taideyliopiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ylioppilaskunnan toimintaan!

Leave a reply