Taideyliopiston ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta (kavereiden kesken TaiYo) on noin 1800 opiskelijan yhteisö sekä jäsentensä palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty yliopistolaissa. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Taideyliopiston opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa jossain Taideyliopiston kolmesta akatemiasta. Jatko-opiskelijat ja vaihto-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

Ylioppilaskunta syntyi 1.1.2013 kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.

Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki 46§)

Ylioppilaskunnan olemassaolon ja tarkoituksen lisäksi laki määrää ylioppilaskunnille joitain erityisiä tehtäviä, kuten opiskelijaedustajien nimittäminen yliopiston hallintoelimiin ja opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen osallistuminen (siis YTHS).

Kaikissa Taideyliopiston akatemioissa on omaa opiskelijatoimintaa. Kaikkien opiskelijoiden yhteinen ylioppilaskunta on eräänlainen sateenvarjo kaiken opiskelijoiden yhteisöllisen toiminnan ja edunvalvonnan yllä. Uudella ylioppilaskunnalla on jo kokonsakin puolesta mahdollisuus olla edeltäjiään laajempien palveluiden tarjoaja ja voimakkaampi vaikuttaja. Ylioppilaskunta pitää yhteyttä muihin Suomen yliopisto-opiskelijoihin erityisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien kautta. Taideyliopiston ylioppilaskunta on pääkaupunkiseudun ja koko Suomen ainoa yksinomaan taideopiskelijoista koostuva ylioppilaskunta.

Tekemistä ylioppilaskunnasta löytyy kaikille halukkaille, ennakkovaatimuksia ei ole, vaan into oppia ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin vievät jo pitkälle.

Leave a reply