Taideyliopiston ylioppilaskunta

Taideyliopiston ylioppilaskunta (kavereiden kesken TaiYo) on noin 1800 opiskelijan yhteisö sekä jäsentensä palvelu- ja etujärjestö. Ylioppilaskunta on itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty yliopistolaissa. Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Taideyliopiston opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa jossain Taideyliopiston kolmesta akatemiasta. Tohtoriopiskelijat ja vaihto-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

Ylioppilaskunta syntyi 1.1.2013 kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät.

Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki 46§)

Ylioppilaskunnan olemassaolon ja tarkoituksen lisäksi laki määrää ylioppilaskunnille joitain erityisiä tehtäviä, kuten opiskelijaedustajien nimittämisen yliopiston hallintoelimiin ja opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen osallistumisen.

Ylioppilaskunta pitää yhteyttä muihin Suomen yliopisto-opiskelijoihin erityisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistyöjärjestö World Student Capitalin kautta. Ylioppilaskunta myös toimii sateenvarjona kaikissa Taideyliopiston akatemioissa tapahtuvan ruohonjuuritason opiskelijatoiminnan yllä ja tukee sitä mm. avustuksin. Taideyliopiston ylioppilaskunta on koko Suomen ainoa yksinomaan taideopiskelijoista koostuva ylioppilaskunta.

Tekemistä ylioppilaskunnasta löytyy kaikille halukkaille. Ennakkovaatimuksia ei ole, vaan into oppia ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin vievät jo pitkälle!

Leave a reply