Oikeusapu ja tekijänoikeudet

Oikeusapupalvelu

Taideyliopiston opiskelijat saavat TaiYo:n jäsenetuna Helsingin yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunnalta ilmaista apua oikeudellisissa ongelmissaan. Oikeusapuvaliokunta tarjoaa neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti. Oikeusapuvaliokunta avustaa kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä (poikkeuksena veroasiat) ja neuvoo asiakirjojen laadinnassa sekä tarkastaa valmiita asiakirjoja. Oikeusapuvaliokunta ei kuitenkaan edusta asiakkaitaan viranomaisissa tai tuomioistuimissa eikä laadi asiakirjoja asiakkaiden puolesta. Oikeusapuvaliokunnan neuvonta on maksutonta.

Oikeusapuvaliokunnan ajantasaiset yhteystiedot ja päivystysajat löytyvät Pykälä ry:n sivuilta.

Tekijänoikeudelliset palvelut

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu tarjoaa tekijänoikeuslain mukaisiin oikeuksiin, mallioikeuteen ja tavaramerkkiin liittyviä palveluita Aalto-yliopistolle ja Taideyliopistolle. Yksikkö tukee Aalto-yliopistossa ja Taideyliopistossa syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä tekijänoikeuksien siirtojen ja käyttöoikeuksien luovutusten osalta. Neuvontapalvelu lisää tekijänoikeudellista tietämystä Aalto-yliopistossa ja Taideyliopistossa ja auttaa yliopistojen henkilökuntaa ja opiskelijoita selvittämään heidän työssään esille tulevia tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

Neuvontaa annetaan ensisijaisesti sähköpostitse, mutta tarvittaessa myös henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Myös Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista löytyy vastaus moniin kysymyksiin, joita luovien alojen tekijänoikeus herättää. 

Yhteystiedot
Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder
maria.rehbinder@aalto.fi
puh. 050-570 3396

Vastaa