Tule Taideyliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin sijaiseksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee pääsihteerin perhevapaan sijaista ajalle 10.11.2020-20.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on 1800 taideopiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii Taideyliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä.

Pääsihteeri toimii ylioppilaskunnan kokopäiväisenä toiminnanjohtajana vastaten sen hallinnosta, taloudesta, toiminnan koordinoinnista ja organisaation kehittämisestä. Pääsihteeri toimii kahden vakituisen työntekijän ja mahdollisten projektityöntekijöiden esihenkilönä sekä ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajiston sihteerinä vastaten päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta. Pienessä organisaatiossa pääsihteeri on vahvasti mukana kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa: hän hoitaa suhdetoimintaa ja yhteydenpitoa sidosryhmiin, tekee koulutus- ja taidepoliittista vaikuttamistyötä, vastaa jäsenviestinnän koordinoinnista sekä osallistuu ylioppilaskunnan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Edellytämme hakijalta kokemusta ylioppilaskunta- tai muusta järjestötoiminnasta, korkeakouluopintoja, taloushallinnon ja kokoustekniikan tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Kokemus esihenkilötyöstä ja edunvalvonnasta sekä kiinnostus taidealaa kohtaan katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävä edellyttää hyvää organisointikykyä, taitoa hallita useita asiakokonaisuuksia samanaikaisesti, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, minkä lisäksi ruotsin kielen taidosta on etua.

Taideyliopiston ylioppilaskunta tarjoaa pääsihteerille avoimen, luovan ja innostavan työympäristön sekä aitiopaikan niin Taideyliopiston yhteisön, valtakunnallisen opiskelijapoliittisen toiminnan kuin kulttuuri- ja taidealan järjestöjen yhteistyön ytimessä. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa ja työn peruspalkka on 2400 €/kk, jonka lisäksi maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, koulutus- ja kehittymislisät.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa torstaihin 15.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 19.-20.10. ja valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 27.10. Lisätietoja tehtävästä antavat TaiYo:n hallituksen puheenjohtaja Sofia Charifi (taiyo-pj@uniarts.fi, puh. 050 4040 513) ja pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296). Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.taiyo.fi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakijoiksi, riippumatta esimerkiksi hakijan etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Emme käytä työhakemuksissa luovutettuja henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja hakemukset ja CV:t tuhotaan tietoturvallisesti viimeistään vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.