Kategoria: TaiYo

TaiYo

Asetu ehdolle TaiYo:n edustajistovaaleissa

Sinä maksat ylioppilaskunnalle vuodessa 62 euroa jäsenmaksua. Nyt päätetään siitä, mitä rahoilla tehdään tai kuinka suuri jäsenmaksun ylipäätään pitäisi olla. Asetu ehdolle

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat edustajistovaalit käydään 2.–3.11.2021. Edustajistossa on 15 jäsentä ja saman verran varajäseniä, ja vaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Tänä syksynä vaali toimitetaan ensimmäistä kertaa sähköisenä äänestyksenä.

Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta on antanut virallisen vaalijulistuksen, joka on nähtävissä täältä. Lisätietoa vaaleista saat osoitteesta taiyo.fi/vaalit

Edustajisto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa päättämään ylioppilaskunnan keskeisimmistä asioista, kuten jäsenmaksun suuruudesta, rahankäytöstä, toiminnan tavoitteista ja hallituksen valinnasta. Jokainen TaiYo:n jäsen, läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut, voi asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Voit lukea tarkemmin ehdokkuudesta ja asettua ehdolle täältä.

Become a candidate in ArtSU’s Representative Council elections.

You pay the student union a membership fee of 62 euros a year. It is now decided what will be done with the money or how high the membership fee should be at all. Become a candidate

In the University of the Arts Student Union the highest decision-making power is exercised by the Representative Council, which is elected by election for two years at a time. All members of the Student Union, ie all students of the University of the Arts Helsinki, may vote and stand for election. The next Representative Council elections will be held this fall, in the beginning of November. The Representative Council has 15 members and an equal number of vice members. The election uses a proportional electoral system and this fall, the election will be held for the first time by electronic vote.

The central election committee of the Student Union has issued an official election declaration, which can be seen here. More information about the elections can be found at taiyo.fi/vaalit.

The Representative Council meets 4–6 times a year to decide on the most important issues of the Student Union, such as the amount of the membership fee, the use of funds, the objectives of operations and the election of the Student Union Board. Every member of the Student Union (registered as present or absent) can become a candidate in the Representative Council elections. You can read more about candidacy and how to become a candidate here.

Ställa upp som kandidat i KonSts delegationsval

Du betalar studentkåren en medlemsavgift på 62 euro per år. Det är nu bestämt vad som ska göras med pengarna eller hur hög medlemsavgiften alls ska vara. Kandidera

I Konstuniversitetets studentkår utövar delegationen den högsta beslutanderätten. Delegationen väljs genom val för två år i taget. Alla medlemmar i studentkåren får rösta och ställa upp på val. Nästa delegationsval kommer att hållas i november 2021. Delegationen har 15 delegationsmedlemmar och lika många suppleanter, och valet genomförs med det proportionella valsystemet. I höst hålls valet för första gången genom elektronisk omröstning.

Studentkårs centralvalkommission har utfärdat en officiell valdeklaration, som kan ses här. För mer information om valet, besök taiyo.fi/vaalit/.

Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året för att besluta om de viktigaste frågorna i studentkåren, till exempel medlemsavgiftens storlek, användning av avgifter, målen för verksamheten och val av studentkårens styrelse. Alla medlemmar av studentkåren (både närvaro- och frånvaroanmälda) kan kandidera i delegationsvalet. Läs mer om kandidatur och hur ställa upp som kandidat här.

TaiYo

TaiYo:n toimisto aukeaa 9.8. – Student Union office will open on the 9th of August

TaiYo:n toimisto (Nervanderinkatu 13, 4. krs) aukeaa kesätauon jälkeen jälleen maanantaina 9.8. ja palvelee ma-ti & to klo 12-14 ja ke klo 13-17. Yliopiston opintotietojärjestelmän vaihdoksen vuoksi uusien lukuvuositarrojen jako opiskelijakortteihin aloitetaan niin ikään maanantaina 9.8.

16.8. lähtien toimistolla on laajennetut aukioloajat, ja neljän viikon ajan eli 11.9. asti se palvelee ma-ti ja to-pe klo 11-14 sekä ke klo 11-17. Toimiston lisäksi TaiYo:lla on ajalla 19.8.-2.9. käytössä ylimääräiset lukuvuositarrojen jakelupisteet Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun tiloissa Sörnäisissä. Näiden aukioloajoista tiedotetaan myöhemmin.

Pyydämme huomioimaan kiristyneen koronatilanteen toimistolla asioidessa ja käyttämään kasvomaskia sekä pitämään huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

KonSts kansli öppnar 9.8.

KonSts kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.) öppnar igen efter sommaren på måndagen 9.8. och har öppet må-ti & to kl. 12-14 och on kl. 13-17. På grund av nya studieförvaltningssystemet Peppi börjar också utdelning av läsårsdekaler må 9.8.

Från 16.8. ska kansliet ha längre öppettider: må-ti & to-fr kl. 11-14 och on kl. 11-17. Under perioden 19.8-2.9 finns det också separata utdelningspunkter för läsårsdekaler på Bildkonstakademin och Teaterhögskolan.

Kom ihåg att använda en munskydd, hålla avstånd och vara noga med handhygien. Tack!

ArtSU’s office will open on the 9th of August

ArtSU’s office (Nervanderinkatu 13, 4th floor) is again open after the summer and is open from 9 Aug on Mon-Tue & Thu-Fri at 12-14 and on Wed at 13-17. Due to the new student information system the handing of new term stickers begins also on the 9 Aug.

From 16 Aug the office will have longer opening hours and will be open on Mon-Tue & Thu-Fri at 11-14 and on Wed at 11-17. From 19 August to 2 September there will also be additional service points at the Academy of Fine Arts and Theatre Academy for handing out term stickers.

Please take care of safe distances and good hand hygiene and use a face mask when visiting ArtSU’s office.

TaiYo

Venla Luukka TaiYo:n jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeriksi

TaiYo:n hallitus on valinnut ylioppilaskunnan uudeksi jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeriksi filosofian maisteri Venla Luukan. Hän on jo aloittanut perehtymisen tehtäväänsä ja vastaa ylioppilaskunnan jäsenpalvelusta elokuusta alkaen toimiston avautuessa jälleen 9.8. Uuden henkilön rekrytointi ylioppilaskuntaan tuli ajankohtaiseksi jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri Hannu Jaakkolan siirtyessä muihin tehtäviin elokuussa.

”Olen kokeillut monenlaisia töitä ja hommia, mutta sihteerityöt ovat jostakin syystä aina vetäneet puoleensa. Rakastan asioiden järjestyksessä pitämistä ja muiden ihmisten auttamista, jos siis on pulmia tai mietintöjä ylioppilaskunta-asioiden suhteen, tule kysymään minulta ja selvitetään asiat yhdessä!” kertoo uusi jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri Venla Luukka.

Helsingistä kotoisin oleva Luukka siirtyy TaiYo:on opettajan tehtävästä. Nykyistä toimea vastaavaa aiempa kokemusta hänellä on esimerkiksi Suomen Ranskan-instituutista. Luukan viestinnällisen osaamisen pohjalta hallitus päätti kohdentaa tehtävää myös viestinnän suuntaan, ja Luukan tehtävänimikkeenä on näin jäsenpalvelu- ja viestintäsihteeri.

Helsingin yliopistosta valmistunut Luukka tuo TaiYo:on myös talon ulkopuolista näkökulmaa. ”Taideyliopisto ja ylioppilaskuntatoiminta ovat minulle uusia ympäristöjä, mikä innostaa valtavasti. On aina yhtä mielenkiintoista ja jännittävää päästä näkemään, mitä uusien ovien takaa löytyy. Eri taiteenalat, jotka Taideyliopisto kattojensa alle yhdistää – musiikki, kuvataiteet ja esittävä taide – ovat kaikki lähellä sydäntäni ja on mahtavaa päästä näkemään, kuulemaan ja auttamaan uusia alojensa ammattilaisia. Uskon, että tulen viihtymään.”

Elokuun alusta alkaen Luukan tavoittaa puhelimitse numerosta 040 710 4298 ja sähköpostitse osoitteesta taiyo-toimisto@uniarts.fi.

Venla Luukka elected as ArtSU’s Secretary of Member Services and Communications

ArtSU’s board has elected Master of Arts Venla Luukka as the Secretary of Member Services and Communications of the student union. She has already started her orientation period for the position and will be responsible of student union’s member services when the office opens again on the 9th of August. The recruitment of a new person to the Student Union became topical when Hannu Jaakkola, Secretary for Member Services and Advocacy, will be employed elsewhere in August.

”I’ve tried a lot of work, but for some reason the secretarial work has always attracted me. I love keeping things in order and helping other people, so if there are any problems on student union issues, come ask me and let’s find things out together!” says Venla Luukka, the new Secretary for Member Services and Communications.

Luukka comes to ArtSU from a teacher’s position and has previous experience for example at the Finnish institute in France. Based on Luukka’s communication expertise, the Board decided to focus on the task in the direction of communication as well, and Luukka’s position is thus the Secretary for Member Services and Communications.

Luukka, who graduated from the University of Helsinki, also brings new perspectives to ArtSU. ”The University of the Arts Helsinki and the student unions are new environments for me, which inspires me a lot. It’s always interesting and exciting to see what’s behind the new doors. The various art fields that the Uniarts Helsinki brings together are all close to my heart and it is awesome to get to see, hear and help new professionals in their fields. I think I will enjoy myself.”

From the beginning of August Luukka can be reached via telephone +358407104198 and via email taiyo-toimisto@uniarts.fi

TaiYo

Hae Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimistosihteeriksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee puolipäiväistä toimistosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 26.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on noin 1700 taideopiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii Taideyliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä.

Ylioppilaskunnan toimistosihteeri vastaa jäsen- ja asiakaspalvelusta ylioppilaskunnan toimistolla sekä Taideyliopiston kampuksilla Töölössä ja Sörnäisissä. Lisäksi toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat yleiset toimistotyöt kuten laskujen maksu ja rekisterien ylläpito, ylioppilaskunnan nettisivujen päivitys ja muut viestinnälliset tehtävät sekä toimiston yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen. Puolipäiväisen toimen työajasta noin 2/3 lasketaan toimistosihteerin tehtäviin kuuluvaksi.

Loput 1/3 työajasta kohdennetaan erikseen ja näin ollen myös lopullinen toimenkuva muotoutuu tehtävään valitun henkilön erityisosaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Arvostamme monipuolista osaamista, ja henkilön erityisosaaminen voi liittyä esimerkiksi viestintään, edunvalvontaan tai yhteisön vapaaehtoisten tukemiseen. Pienessä organisaatiossa toimistosihteeri pääsee monipuolisesti osaksi ylioppilaskunnan toimintaa. Toimistosihteeri työskentelee tiiviissä yhteistyössä myös ylioppilaskunnan hallituksen ja muiden työntekijöiden kanssa, ja hänen esihenkilönään toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Toivomme hakijalta…

 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • kokemusta asiakaspalvelusta
 • mielenkiintoa ylioppilaskuntaa ja sen toimintaa kohtaan
 • hyviä tietoteknisiä taitoja
 • viestintäosaamista
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • korkeakouluopintoja
 • joustavuutta ja luovuutta

Eduksi katsotaan…

 • kokemus ylioppilaskunta- tai muusta järjestötoiminnasta
 • ymmärrys taideopiskelijan arjesta
 • kokemus edunvalvonnasta
 • kokemus vapaaehtoisten kanssa työskentelemisestä

Tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, minkä lisäksi ruotsin kielen taidosta on etua.

Tarjoamme toimistosihteerille avoimen, luovan ja innostavan työympäristön osana Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ja koko yliopistoyhteisöä. Työaika on keskimäärin 18 h 45 min viikossa (50 %) ja sen pohjana ovat ylioppilaskunnan toimiston aukioloajat. Lukuvuoden alkaessa elo-syyskuussa työtä on kuitenkin n. 30 tuntia viikossa. Puolipäiväisestä tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaryhmän II–III mukaista palkkaa riippuen tehtävään valittavan henkilön toimenkuvasta. Pääsihteeri antaa mielellään lisätietoja tehtävän palkkauksesta.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa keskiviikkoon 14.7. klo 12 mennessä osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluihin kutsuttaville ilmoitetaan asiasta keskiviikkona 14.7. klo 18 mennessä. Haastattelut pidetään torstaina 15.7. aikavälillä 15–19 ja valinnan tekee ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan perjantaina 16.7. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään viikon 29 aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Lauri Grünthal sähköpostitse taiyo-paasihteeri@uniarts.fi ja puhelimitse 040 710 4296 perjantaina 2.7. klo 10–16 ja maanantaina 5.7., keskiviikkona 7.7. ja torstaina 8.7. klo 11–15.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.taiyo.fi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan riippumatta esimerkiksi hakijan etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Emme käytä työhakemuksissa luovutettuja henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja hakemukset ja CV:t tuhotaan tietoturvallisesti viimeistään vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

TaiYo

Hyvinvointia tukevia ilmaisia Unisport-tunteja opiskelijoille – Free Unisport classes to support students’ wellbeing

Taideyliopisto järjestää yhteistyössä Unisportin kanssa kaksi hyvinvointiteemaista tilaisuutta opiskelijoille.  Lue alta tuntien tiedot ja ota zoom-linkit talteen!

Uniarts Helsinki is organizing two wellbeing themed events for students in cooperation with Unisport. The class held on May 18th will be in English. Read more below and save the zoom link! 

Uni ja palautuminen
Keskiviikko 12.5.2021 klo 17–18, 60 min

Luento sisältää mikrotauottamisen harjoituksia, jotka ovat otettavissa käyttöön omaan arkeen
Luentokielenä suomi.

Palautumisen taidot 

Luento tarjoaa keinoja, joilla voit edesauttaa palautumistasi arjen aiheuttamista rasituksista. Kurkistamme kaikkein suositumpiin palautumiskeinoihin ja niiden vaikutusmekanismeihin. Tältä luennolta saat käyttöösi myös niin kutsuttuja arjen mikrokeinoja, joilla voit edistää keskittymistä ja aivojen vireystilaa paineen alla. Toisaalta saat valmiuksia suunnata elämääsi joustavan, pitkän tähtäimen strategian avulla, joka tarkoittaa kykyä muuttaa palautumisen välineitä kuhunkin elämäntilanteeseen sopiviksi. Luennon aikana ja sen päätteeksi tehdään muutama palautumista edistävä ja keskittymiskykyä terästävä käytännön harjoitus. 

Varaa yllesi rennot, joustavat vaatteet. Voit osallistua tapahtumaan paitsi kotoa tai työpaikalta myös esimerkiksi ulkoilun lomassa kuulokkeiden kautta!

Luennoitsijana toimii TtM, FM, valmentaja, iyengarjoogan ja pilateksen opettaja Katja Lilja

Zoom-tiedot:


Join Zoom Meeting :

https://us05web.zoom.us/j/82303013704?pwd=MEppSytBL08vTnVLS0xTZmVDRmZBdz09
Meeting ID: 823 0301 3704 
Passcode: 039567

One tap mobile 
+358972522471,,82303013704#,,,,*039567# Finland
+358341092129,,82303013704#,,,,*039567# Finland 
Dial by your location 
+358 9 7252 2471 Finland
+358 3 4109 2129 Finland
+358 9 4245 1488 Finland 
Meeting ID: 823 0301 3704
Passcode: 039567
Find your local number: https://us05web.zoom.us/u/lbsoJitiFHome Workout with bodyweight
Tuesday 18.5.2021, 3–4.15 PM, 75 min

(Kehonpainolla tehty kotikuntosaliharjoittelu ja opastus) 

The lesson includes instructions for the movements and a work out. The lesson will be held in English, the instructions and programs for the workout are available in both English and Finnish.

A home workout is an effective muscle fitness exercise using your own body as resistance. In addition to muscle fitness, the exercise develops body control, coordination and mobility. The exercise includes a warm-up, as well as diverse muscle movements for the main muscle groups of the entire body. You will receive both training and instructions for a safe workout. You will also receive the workout programs in Finnish and English. Wear flexible exercise-suitable clothes for the session – no need for shoes. Any home rug can be used as the rug for the workout. And don’t forget to have your water bottle nearby!

The instructor will be Hanna Autio, a physiotherapist, Personal Trainer and group exercise instructor.

Workout Programme, EN (pdf)

Kotikuntosaliohjelma, FI (pdf)


Zoom information:

Join Zoom Meeting :

https://us05web.zoom.us/j/82508125227?pwd=b3hMWUhIbWNqbDFFTy82R25ZZERodz09
Meeting ID: 825 0812 5227 
Passcode: 600682

One tap mobile 
+358341092129,,82508125227#,,,,*600682# Finland
+358942451488,,82508125227#,,,,*600682# Finland 

Dial by your location
+358 3 4109 2129 Finland
+358 9 4245 1488 Finland
+358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 825 0812 5227 
Passcode: 600682
Find your local number: https://us05web.zoom.us/u/leukJY0V26

TaiYo

TaiYo 8 vuotta || ArtSU 8 years old

TaiYo 8

Taideyliopiston ylioppilaskunta täyttää tänään 8 vuotta

8-vuotias TaiYo tutkailee maailmaa ihmeissään, välittää vimmatusti. 
8-vuotias TaiYo ihailee taidetta ja taiteilijoita.
8-vuotias TaiYo ikävöi ystäviään ja ajattelee heitä usein.

8-vuotias TaiYo uskaltaa katsoa, kuunnella, nähdä ja kokea eri tavalla. Kallistamalla kahdeksikosta tulee ikuisuus ja TaiYo tietää, että se kuvastaa kestoa sille, kuinka kauan taide on ja kuinka kauan sitä tarvitaan. 

Toivottavasti päästään pian juhlimaan yhdessä! Tässä tapoja juhlistaa siihen asti kunnes tavataan bileissä:

Keskity 8 minuuttia pelkästään hengittämiseen. 
8 min power nap.
Juo päivän aikana (ainakin) 8 lasia vettä.
Piirrä/maalaa kahdeksikkoa.
Katso 8 – The Play (https://www.youtube.com/watch?v=qlUG8F9uVgM).
Lähetä 8-sanainen viesti ystävälle.
Keksi oma 8-teemainen juhlistamisesi ja kerro se TaiYo:n Yhteisöseinällä padletissa (https://bit.ly/TaiYoWall).

ArtSU 8

The Student Union of the University of Arts is 8 years old today. 

8-year-old ArtSU wonders at the world and cares deeply.
8-year-old ArtSU admires art and artists.
8-year-old ArtSU misses their friends and thinks about them often.

8-year-old ArtSU dares to listen, see, look at things and feel differently. By tilting 8 becomes eternity and ArtSU knows that is how long art will be and how long it is necessary.

Hopefully we can celebrate together soon! Here’s some ways to celebrate till we meet on the dance floor:

Concentrate solely on breathing for 8 minutes.
Take an 8-minute power nap.
Drink (at least) 8 glasses of water during the day.
Draw/paint the 8-shape.
Watch 8 – The Play (https://www.youtube.com/watch?v=qlUG8F9uVgM).
Send a 8-word message to a friend.
Come up with your own 8-themed way to celebrate and share it on ArtSU’s Community Wall on padlet (https://bit.ly/TaiYoWall).

TaiYo

Hae opiskelijatuutoriksi! Apply to become a student tutor! Bli studenttutor!

Hae opiskelijatuutoriksi!

HUOM! JATKOHAKU AUKI 16.5. asti!

NB! CONTINUED APPLICATIONS UNTIL May 16th!

Uskotko yhteisön voimaan? Haluatko toivottaa uusia ystäviä tervetulleeksi Taideyliopistoon? Haluatko oppia lisää ryhmistä ja niiden johtamisesta? Taideyliopiston tuutorirekry on nyt auki! Tarvitsemme monia käsiä, sydämiä ja aivoja levittämään punaisen maton auki uusille opiskelijoille – isosti, hauskasti ja hellästi. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa ja siihen liittyvissä käytännön asioissa sekä uuteen ympäristöön ja Taideyliopiston yhteisöön kotiutumisessa. Haku on auki NYT ja sulkeutuu keskiyöllä 2.5. 16.5.!

Lisätietoa ja hakulomake: https://taiyo.fi/ylioppilaskunta/tuutorointi/

Apply to become a Student Tutor!

Do you believe in the power of community? Do you want to welcome new friends to the University of the Arts Helsinki? Do you want to learn more about groups and leading them? Recruitment for tutors at Uniarts Helsinki is open! We need lots of hands, hearts and brains to roll out the red carpet for new students – while making it big, fun and gentle. The tutors help new students start their studies, including all the practicalities and help them feel at home in their new environment and community. The application period is open NOW and will close on midnight, May 2th 16th!

More information and the application form: https://taiyo.fi/ylioppilaskunta/tuutorointi/

Bli studenttutor!

Tror du på gemenskapens kraft? Vill du vara med och välkomna nya vänner till Konstuniversitetet? Vill du lära dig mer om grupper och ledarskap? Ansökningstiden för att bli tutor vid Konstuniversitetet har nu börjat! Vi behöver många händer för att rulla ut röda mattan för nya studerande så empatiskt och roligt som möjligt. Tutorerna hjälper nya studerande med praktiska frågor vid läsårets början och får dem att känna sig mer hemma vid Konstuniversitetet. Ansökningstiden har NU börjat och tar slut vid midnatt på den 2.5. 16.5.!

Mer information och ansökningsblanketten: https://taiyo.fi/ylioppilaskunta/tuutorointi/

TaiYo

Lauri Grünthal valittu TaiYo:n pääsihteeriksi – Lauri Grünthal elected as ArtSU’s Secretary General

TaiYo:n edustajisto on valinnut ylioppilaskunnan uudeksi pääsihteeriksi musiikin ja humanististen tieteiden kandidaatti Lauri Grünthalin. Hän aloittaa perehtymisensä tehtävään pääsiäisen jälkeen ja alkaa luotsaamaan TaiYo:n toimintaa 26.4. alkaen. Uuden pääsihteerin valinta tuli ajankohtaiseksi, kun TaiYo:n perhevapailla oleva pitkäaikainen pääsihteeri Ville Sinnemäki siirtyi muihin tehtäviin ja hänen sijaisensa Jaakko Kalskeen toimikausi päättyy sovitusti 25.4.

Lauri Grünthal siirtyy TaiYo:on historian ja yhteiskuntaopin opettajan tehtävästä, ja jatkaa vielä keskeneräisiä opintojaan työn ohella. Aiempaa kokemusta hänellä on mm. TaiYo:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä vuodelta 2017 sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eri vastuutehtävistä.

Helsingistä kotoisin olevalla Grünthalilla on vahva kokemus Taideyliopiston opiskelijakentästä eri rooleissa, ja tätä kautta myös hyvä käsitys ylioppilaskunnan toiminnasta ja yhteisöstä.

”On kunnia päästä tekemään TaiYo:n pääsihteerinä töitä ylioppilaskunnan, opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä taiteen ja koulutuksen puolesta. Odotan innolla töiden alkamista, kaikkea tulevaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.”, vastavalittu pääsihteeri Lauri Grünthal kommentoi valintaa.

Lauri Grünthal elected as ArtSU’s Secretary General

ArtSU’s Representative Council has elected Bachelor of Arts in music and history Lauri Grünthal as Secretary General of the Student Union. He will start his orientation period for the position already after Easter and will begin his tasks on April 26. The election of the new Secretary General became topical when the long-time Secretary General Ville Sinnemäki was employed elsewhere during his family leave, and his deputy Jaakko Kalske’s term is ending on April 25 as agreed earlier.

Lauri Grünthal comes to ArtSU from a teacher’s position and is continuing his studies while working. He has previous experience as the Chair of the Board of ArtSU from 2017 and from various other duties from the Student Union of the University of Helsinki.

Originating from Helsinki, Grünthal has strong experience from various positions in Uniarts community and knows the Student Union and its community well.

“It’s an honor to be able to work for the Student Union, the students’ wellbeing and for art and education as the Secretary General of ArtSU. I’m looking forward to beginning working and everything to come and cooperating with different parties.”, comments the newly elected Secretary General Lauri Grünthal on his election.

TaiYo

Jane Kärnä TaiYo:n yhteisökoordinaattoriksi – Jane Kärnä appointed as the Community Coordinator of ArtSU

Jane Kärnä on aloittanut TaiYo:n uutena yhteisökoordinaattorina 8.3. Kärnä on tehtävässä vuoden 2021 loppuun asti osana ylioppilaskunnan ja Taideyliopiston yhteistä hanketta, johon on saatu OKM:n erityisrahoitusta. Tehtävässään Kärnä kartoittaa yhteisön tuen tarpeita ja kehittää ylioppilaskunnan yhteisötoimintaa vastaamaan tarpeisiin.

“Ihmiset, yhteisöt ja yhteisöjen kehittäminen innostaa mua valtavasti ja on mahtavaa päästä työskentelemään TaiYo:n ainutlaatuisen yhteisön kanssa!”, toteaa uunituore yhteisökoordinaattori Jane Kärnä.

Pääkaupunkiseudulta kotoisin olevalla Kärnällä on vahva aiempi kokemus yhteisötoiminnasta mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta sekä opiskelijajärjestökentältä. Koulutustaustaltaan Kärnä on filosofian maisteri teatteritieteestä Helsingin yliopistosta, ja tällä hetkellä hän opiskelee Vaasan yliopistossa viestintätieteitä.

Vapaa-aikaansa Kärnä käyttää muun muassa vapaaehtoistoimintaan globaalikasvatusjärjestö CISV:ssä sekä musikaalifiilistelyyn: “Se voi olla millon mitäkin; librettojen lukemista, musiikin kuuntelua, musikaaliaiheisten tiktokkien katsomista tai mitä vaan musikaaleihin liittyvää”.

Janen tavoittaa puhelimitse numerosta 0505977592 ja sähköpostitse jane.karna@uniarts.fi

Jane Kärnä appointed as the Community Coordinator of ArtSU

Jane Kärnä has started as the new Community Coordinator of ArtSU on March 8. The position lasts until the end of 2021 as a part of the Ministry of Education funded project of Uniarts and ArtSU. The duties of the coordinator include mapping out the needs of the community and to develop ways in which the student union can answer them.

”People, communities and developing communities inspires me and it’s great to get to work with the unique community of ArtSU”, says the newly appointed coordinator Jane kärnä.

Originating from the capital metropolitan are, Kärnä has a strong background from community activities from e.g. the Student Union of the University of Helsinki and various student organizations. Kärnä is a Master of Arts from theater research in Helsinki university and currently studies communication sciences in Vaasa university.

In free time, Kärnä is active in CISV, a global education organization and enjoys the many aspects of musicals: ”It can be anything; reading librettos, listening to music, watching musical-oriented TikToks or anything related to musicals.”

Jane can be reached via telephone 0505977592 and email jane.karna@uniarts.fi.