Kom med i KonSt:s styrelse 2023!

Haluatko vaikuttaa itse siihen, mitä Taideyliopiston ylioppilaskunta tekee ensi vuonna? Millainen se on, mitä asioita se ajaa, miten yliopistoyhteisöä kehitetään? Hae TaiYo:n hallitukseen 2023!

TaiYo:n edustajisto on valinnut hallituksenmuodostajaksi Viivi Tigerstedtin. Hän muodostaa hallituksen muista hakijoista, ja edustajisto nimittää uuden hallituksen joulukuun alussa.

Styrelsen leder studentkårens verksamhet och vardag. Den är studerandenas intressebevakare som ordnar evenemang, sköter kommunikationen mellan vårt universitet och studerandena och representerar studerandena utåt. Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna, och dessutom arbetar styrelsemedlemmarna i viss mån självständigt utanför möten. Styrelsen består av 6–10 medlemmar inklusive ordföranden och utses genom att minst en medlem väljs från varje akademi som har fler än en kandidat. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Styrelsens uppgift är att driva studerandenas frågor vid Konstuniversitetet. Den bygger upp samarbetet mellan akademierna genom att ordna olika evenemang, till exempel fester och diskussionsmöten, och diskuterar å andra sidan med universitetets förvaltning om aktuella ärenden som berör studerandena. Genom Finlands studentkårers förbund är styrelsen med och påverkar studerandenas ställning också på det nationella planet och tillför dessutom ett tvärkonstnärligt studentperspektiv på kulturpolitiska frågor. Styrelsens ordförande leder studentkåren tillsammans med generalsekreteraren, ansvarar för styrelsens verksamhet och representerar studentkåren både på Konstuniversitetet och i offentligheten.

Det krävs ingen särskild tidigare erfarenhet av studentkåren eller andra studentorganisationer för att verka i styrelsen – det räcker med intresse. I studentkårens styrelse får du i gengäld erfarenhet av påverkansarbete, organisationsverksamhet och förvaltning, dvs. av strukturerna på Konstuniversitetet och i samhället. Året som styrelsemedlem kan ge dig en plats på scenen och vid kaffebordet med de viktigaste nuvarande och framtida beslutsfattarna, och man kan ge sitt styrelseår en mycket personlig utformning.

Styrelselemedlemmarnas arbetsmängd dimensioneras så att det är möjligt att vara med i styrelsen vid sidan av studierna. Uppdraget som ordförande motsvarar ungefär ett halvtidsarbete hela året, medan den arbetsinsats som krävs av de övriga styrelseledamöterna uppgår till några timmar per vecka. Ordföranden får ett ordentligt arvode för sitt uppdrag, medan de övriga styrelsemedlemmarna får en mindre ersättning. Du får handledning för uppgiften. Därtill sköts studentkårens dagliga verksamhet inte enbart av styrelsen utan även av generalsekreteraren och andra personalen. Styrelsen förutsätts i princip förbinda sig till sitt uppdrag hela året 2023.

TaiYo:n hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jos olet kiinnostunut, lähetä vapaamuotoinen hakemus hallituksenmuodostaja Viivi Tigerstedtille (viivi.tigerstedt@uniarts.fi) maanantaihin 5.12. klo 15.00 mennessä. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut hallituksessa toimimisesta ja miksi juuri sinä olisit siinä hyvä.

Hallitusvuosi on mieleenpainuva ja ainutlaatuinen kokemus, joten kannustamme lämpimästi juuri sinua hakemaan mukaan! Älä ajattele, ettet osaisi tai olisi tarpeeksi hyvä – hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäväänsä ja kuten sanottua, tärkeintä on innostus hallituksessa toimimiseen. Jos heräsi mitä tahansa kysyttävää, älä epäröi kysyä lisätietoja hallituksenmuodostaja Viiviltä!