Konstuniversitetets studentkår kommer att i fortsättningen vara en växtbaserad studentkår

Bulletin 29.11.2022: Konstuniversitetets studentkår kommer att i fortsättningen vara en växtbaserad studentkår

Konstuniversitetets studentkårs (KonSt) delegation har bestämt 21.11, under sitt möte 6/33 att KonSt i framtiden kommer att vara en helt och hållet växtbaserad studentkår.  

Enligt beslutet kommer KonSt att binda sig till att vara en växtbaserad studentkår, vilket betyder att KonSt kommer på sina evenemang och till sina intressentgrupper endast bjuda på växtbaserad kost. Utöver detta kommer KonSt att föredra inhemska råvaror och matprodukter. Genom att binda sig till växtbaserad kost kan KonSt konkret förverkliga värdet ekologisk hållbarhet som står i KonSts första strategi som godkändes av delegationen föregående vår. 

Med delegationens beslut kommer KonSt att ansluta sig till de växtbaserade studentkårerna, som till exempel LUT-universitetets studentkår och Lapplands universitets studentkår är.

Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren. Delegationen har 15 medlemmar som väljs av medlemmarna i studentkåren. Året 2021 uppnådde Konstuniversitetets studentkårs delegationsval en röstprocent som var rekordhög på en nationell nivå. Delegationen har i år godkänt bland annat KonSt:s första strategi och reviderat studentkårens stadgar.