KonSt:s värden: gemenskap & jämlikhet

Konstuniversitetets studentkår godkände under våren sin första strategi någonsin. Utöver KonSt:s långsiktiga mål definieras i strategin också studentkårens värden. KonSt:s värden är konst, vetenskap och bildning, ekologiska aspekt, kritiskhet samt gemenskap och jämlikhet. Definitionen på värden finns i strategin, men vi ville höra också vad gemenskapens aktiva tänkte om dessa. Sibelius-Akademins akademisektionens ordförande Aurora Visa och KonSt:s gemenskapskoordinator Jane Kärnä funderar tillsammans vad gemenskap och jämlikhet betyder och hur det syns i Konstuniversitetets studentgemenskap. 

Jane: Vad betyder gemenskaplighet för dig?

Aurora: Gemenskaplighet är känslan att tillhöra, att känna sig vara en del av en grupp och en gemenskap, att tillhöra något större än sig själv. Gemenskaplighet är att stöda varandra och att det finns människor som man kan fundera och byta idéer med. Gemenskapen och vännerna som jag funnit genom den har varit ett andningshål för mig genom studierna i många tillfällen.

Jane: I min egna gemenskap kan det vara härligt, att människor kan ibland förstå från en halv mening vad det menas. De är människor som ser världen på samma sätt som jag. Närgemenskapen i min branch får mig att känna mig mindre ensam, som om jag var en del av en enad front, för att man då har en vetskap över att man inte är ensam med sina intressen, utan det finns människor som har samma värden och som man kan diskutera med om saker som kanske inte öppnar sig på samma sätt för andra. Å andra sidan blir man utmanad på ett bra sätt i branschöverskridande och mångsidiga gemenskaper, då ens egna världsbild vidgas och man kan börja förstå sig själv bättre genom olika människor. Därför är vetenskaps-, konst- och akademigränserna överskridande saker viktiga. I alla Konstuniversitetets studerande finns det ändå ivern och modet att studera ämnet som är ens passion.

Aurora: Det är också viktigt att till gemenskapligheten tillhör en känsla av att få vara exakt sådan som man är - och förstås att man själv agerar så att alla har en möjlighet att känna likadant och delta.

Jane: Därför är det bra att jämlikhet står bredvid gemenskap i KonSt:s värden! Som bäst är studerandegemenskapen ett tryggt ställe för alla att uppleva, pröva, växa samt ibland också misslyckas.

Aurora: Hur visar sig gemenskaplighet från gemenskapskoordinatorns synvinkel?

Jane: Det är intressant hur många olika faktorer för människor samman och kring vad gemenskaper eller gemenskaplighetskänslan föds.I Konstuniversitetets studentgemenskap kan det i alla fall vara den egna ämnesgruppen eller huvudämnet, den egna akademin, egna kampuset, en gemensam hobby, att vara aktiv i gemenskapen - till exempel i akademidivisionen, ämnesföreningen, som en studentrepresentant, i studentkårens styrelse eller i delegationen - ett gemensamt projekt hörande till studierna - till exempel ett uppträdande eller en utställning - eller någon gemensam åsikt eller identitetsfråga. Det är bra att gemenskaper föds kring olika saker och det är viktigt att studentkåren stöder dessa gemenskapers uppkomst, existens och verksamhet

Aurora: Jo! Vi har till exempel en bra samhörighetsanda med Sibelius-Akademins studentaktiva! I det gänget finns det känslan av att vi stöder och sparrar varandra, samt att det finns en bra laganda.

Jane: Förstås varierar studerandes behov av gemenskaplighet och alla livssituationer tillåter inte att kasta sig rakt in i djupet. Det måste finnas olika platser och situationer som möjliggör upplevelsen av gemenskap, så som gemensamma evenemang, men inte endast det. Gemenskap kan vara små, vardagliga gester: leenden i korridoren, möten i studentrummet eller lunchrestaurangen, en berörelse med medkänsla, en delad djup suck eller ett uppmuntrande ord i korridoren eller på social media. 

Aurora: Varför tycker du att gemenskapen är viktig?

Jane: Utöver att delad glädjen och skoj är större och däremot delade bekymmer är minder, så i detta universitetsstudenrandekontext är gemenskapen viktig också för att bygga den egna identiteten, både från en personlig synvinkel men också från ett yrkesperspektiv. När man redan är en del av en gemenskap där man studerar ett visst yrke, stärker det också känslan av samhörighet i den kommande arbetsmiljön. Vår gemenskap, eller arbetsgemenskaperna och branscherna till vilka studeranden fortsätter till, är inte perfekta eller färdiga när det kommer till att alla skulle kunna jämlikt känna sig hemma eller att alla skulle ha lika möjligheter. Detta syns till exempel i de senaste undersökningarna utförda av Muusikkojen liitto https://yle.fi/uutiset/3-12442235 samt Skådespelarförbundethttps://yle.fi/uutiset/74-20001022 Därför är det viktigt att Konstuniversitetets studentkår skärskådar sin verksamhet och utvecklar ständigt gemenskapen, samt är med och bygger samt kräver ett mera jämställt konstfält. Detta borde vara hela gemenskapens gemensamma vilja och mål, inte bara en liten dels. I denna gemenskap finns framtidens skapare och jag tror verkligen att de nödvändiga förändringarna kommer att göras.

Aurora, varför är gemenskaplighet viktigt för dig?

Aurora: Gemenskaplighet har fäst mig i universitetsgemenskapen och studierna ännu starkare. Då man har en trygg miljö och varm gemenskap att studera i, känns studierna trevligare och mera motiverande. Jag kan föreställa mig att om en stund av desperation skulle flöda över mig och studierna skulle kännas särskilt påfrestande eller de skulle inte framskrida eller om riktningen skulle försvinna, vet jag att det skulle finnas människor som jag kunde tala med. Att det finns en gemenskap, människor som man kan stödja sig mot, hjälper att klara av de svåraste stunderna. Det känns tryggande att veta att man inte är ensam.

**

Aurora Visa är SibA-akademisektionens ordförande och medlem i Konstuniversitetets studentkårs delegation. Aurora studerar vid Sibelius-Akademins folkmusikavdelning kantele.

Jane Kärnä är Konstuniversitetets studentkårs gemenskapskoordinator. Jane är utexaminerad filosofie magister från Helsingfors universitet med teatervetenskap som huvudämne.