TaiYo:n arvot: yhteisöllisyys & yhdenvertaisuus

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle hyväksyttiin keväällä sen historian ensimmäinen strategia. Strategiassa määritellään TaiYo:lle pitkäaikaisten tavoitteiden lisäksi sen arvot. TaiYo:n arvot ovat Taide, tiede ja sivistys, Ekologisuus, Kriittisyys sekä Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Arvojen määritelmät löytyvät strategiasta, mutta halusimme kuulla myös yhteisössä toimivien ajatuksia niistä. Sibelius-Akatemian jaoston puheenjohtaja Aurora Visa ja TaiYo:n yhteisökoordinaattori Jane Kärnä pohtivat yhdessä yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden merkitystä ja näkymistä Taideyliopiston opiskelijayhteisössä. 

Jane: Mitä yhteisöllisyys sun mielestä on?

Aurora: Yhteisöllisyys on sitä, että tuntee kuuluvansa, että kokee olevansa osa ryhmää ja yhteisöä, osa jotakin itseään suurempaa. Yhteisöllisyys on sitä, että toisia tuetaan, ja että on ihmisiä, joiden kanssa voi ideoida ja pohtia. Yhteisö ja sitä kautta löytyneet ystävät on olleet opintojen aikana henkireikä monessa kohtaa.

Jane: Omassa lähiyhteisöissä voi olla ihanaa se, että ihmiset saattavat ymmärtää lauseen puolikkaastakin mitä tarkoitat. Ne on ihmisiä, jotka näkevät maailmaa samalla tavalla kuin itse. Oman alan lähiyhteisö tekee olosta vähemmän yksinäisen, tuntuu yhteiseltä rintamalta kun niiden yhteisöjen kautta tietää, että ei ole kiinnostuksena kanssa yksin maailmassa vaan on ihmisiä, jotka uskoo samojen asioiden arvoon ja joiden kanssa voi puhua asioista, jotka ei välttämättä avaudu muille. Sitten toisaalta monialaisissa ja moninaisissa yhteisössä tulee hyvällä tavalla haastetuksi, oma maailmankuva laajenee ja ymmärtää erilaisuuden kautta paremmin myös itseään. Siksi poikkitieteelliset, -taiteelliset ja -akatemialliset jutut on arvokkaita. Kaikissa Taideyliopiston opiskelijoissa on kuitenkin myös sitä samaa paloa ja rohkeutta opiskella intohimoalaansa.

Aurora: On myös tärkeää, että yhteisöllisyyteen liittyy tunne siitä, että saa olla sellainen kuin on ja että hyväksytään juuri sellaisena – ja tietenki että toimii myös itse niin, että kaikkien on mahdollista kokea kuuluvansa omana itsenään, ja että kaikkien on mahdollista osallistua.

Jane: Juuri siksi onkin hyvä, että yhdenvertaisuus on yhteisöllisyyden rinnalla TaiYo:n arvoissa! Parhaimmillaan opiskelijayhteisö on jokaiselle turvallinen paikka kokea, kokeilla, kasvaa, ja myös epäonnistua.

Aurora: Miten yhteisöllisyys näyttäytyy noin yhteisökoordinaattorina?

Jane: On mielenkiintoista miten monenlaiset tekijät ihmisiä yhdistää ja minkä ympärille yhteisö tai yhteisöllisyyden kokemus syntyy. Taideyliopiston opiskelijayhteisössä se voi olla ainakin oma aineryhmä tai pääaine, oma akatemia, oma kampus, yhteinen harrastus, aktiivisuus yhteisössä – vaikka jaostossa, ainejärjestössä, hallinnon opiskelijaedustajana, ylioppilaskunnan hallituksessa tai edustajistossa — yhteinen opiskeluihin liittyvä projekti – vaikka esitys tai ryhmänäyttely– tai jokin aate tai identiteettiin liittyvä asia. On hyvä, että yhteisöjä muodostuu erilaisten juttujen ympärille ja tärkeää, että ylioppilaskunta tukee näiden syntymistä, olemassaoloa ja toimintaa.

Aurora: Joo! Meillä on esimerkiksi Siban opiskelija-aktiivien kanssa todella hyvä yhteishenki! Siinä porukassa on juuri se fiilis siitä, että tuetaan ja sparrataan toinen toisiamme, ja on hyvä yhteinen tekemisen meininki!

Jane: Tietenkin opiskelijoiden tarpeet yhteisöllisyydelle vaihtelee, eikä kaikki elämäntilanteet mahdollista semmosta syvään päätyyn heittäytymistä. Täytyy olla erilaisia paikkoja ja tilanteita, jotka mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksia, kuten yhteisiä tapahtumia, mutta ei pelkästään niitä. Yhteisöllisyys voi olla ihan pieniäkin arkipäivän tekoja: hymyjä käytävällä, kohtaamista opiskelijahuoneissa tai lounasravintolassa, myötätuntoinen kosketus, yhteinen jaettu syvä huokailu tai toisen tsemppaus luennolla käytävässä keskustelussa tai somessa. 

Aurora: Miksi yhteisöllisyys on sun mielestä tärkeää?

Jane: Sen lisäksi, että jaettu ilo ja hauska on suurempaa ja toisaalta jaettu huoli pienempää, niin tässä yliopisto-opiskelijakontekstissa, musta yhteisöllisyys on tärkeää myös oman identiteetin, niin ihan oman itsen, mutta myös ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Kun on osa jollekin tietylle alalle opiskelevien yhteisöä, se vahvistaa myös kuulumisen tunnetta tulevassa työympäristössä. Kuitenkaan meidän yhteisö, tai ne työyhteisöt tai alat, joihin täältä päädytään, ei ole täydellisiä tai valmiita siinä suhteessa, että kaikki voisivat yhdenvertaisesti kokea kuuluvansa tai että kaikilla olisi niissä samat mahdollisuudet. Tämä näkyy esimerkiksi viimeaikaisista Muusikkojen liiton https://yle.fi/uutiset/3-12442235 Muusikkojen liiton tutkimus) ja Näyttelijöiden liiton (https://yle.fi/uutiset/74-20001022 Näyttelijäliiton tutkimus, Ylen juttu) tutkimuksista. Siksi on tärkeää, että Taideyliopiston ylioppilaskunta tarkastelee omaa toimintaansa ja kehittää jatkuvasti omaa yhteisöään, ja lisäksi sekä rakentaa itse että vaatii yhdenvertaisempaa taidekenttää. Tämän pitäisi olla koko yhteisön yhteinen tahto ja tavoite, ei vain pienen osan. Tässä yhteisössä on tulevaisuuden tekijät ja yhteisellä tahdolla uskon, että tarpeelliset muutokset tulevat tehdyiksi.

Entä Aurora, miksi yhteisöllisyys on sulle tärkeää?

Aurora: Yhteisöllisyys on kiinnittänyt yliopistoyhteisöön ja opintoihin vielä tiukemmin. Kun on turvallinen ympäristö ja lämmin yhteisö missä opiskella, opinnotkin tuntuvat kivemmilta ja motivoivammilta. Voin myös kuvitella, että jos iskisi hetkellinen epätoivo ja opinnot tuntuisivat erityisen kuormittavilta tai takkuilisivat tai jos suunta olisi hukassa, niin tiedän, että olisi ihmisiä keiden kanssa jutella ja purkaa. Se että on yhteisö, ihmisiä keihin tukeutua, auttaisi selviämään vaikeammistakin hetkistä. Tuntuu turvalliselta tietää, että ei ole yksin.

**

Aurora Visa on Siba-jaoston puheenjohtaja ja Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen. Aurora opiskelee Sibelius-Akatemiassa kansanmusiikin aineryhmässä kanteletta.

Jane Kärnä on Taideyliopiston ylioppilaskunnan yhteisökoordinaattori. Jane on valmistunut filosofian maisteriksi teatteritieteestä Helsingin yliopistolta.