Som kandidat?

Vuoden 2021 edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Voit tutustua ehdokkaisiin täältä.

Alla medlemmar av studentkåren (både närvaro- och frånvaroanmälda) kan kandidera i delegationsvalet. Studentkårens medlemmar är:

  • alla studerande på grundexamensnivå vid Konstuniversitetet (alla som avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet)
  • alla forskarstuderande, utbytesstuderande och studerande som avlägger pedagogiska studier för lärare, som har betalat KonSts medlemsavgift för höstterminen 2021

Varför ställa upp som kandidat?

Delegationen är ett bra ställe att påverka studier, studentens dagliga liv och studenters gemenskap eller konstpolitik. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet, så länge det finns intresse är det ingen skada även om du inte har varit inblandad i aktiviteten tidigare. Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året, så det kräver inte mycket tid att arbeta där. I stället lär sig representanthuset nya saker, träffar nya människor över akademiska gränser och har möjlighet att påverka studentkårens och universitetets verksamhet.

Hur ställer jag upp som kandidat?

Ehdolle asetutaan täyttämällä sähköinen ehdokasilmoituslomake.

Kandidatnominering avslutasonsdagen den 7 oktober kl. 12.00. Kandidatanmälan måste sänds före det.

Valförbund och valringar

Delegationsval genomförs med det proportionella valsystemet, så kandidater kan grunda valförbund. Valringar är i sin tur sammanslutningar av valförbund, och även valringens sammanlagda röstetal påverkar placeringen för samtliga förbund och kandidater i ringen. Det är inte obligatoriskt att höra till ett valförbund eller en valring, men i praktiken ökar det chansen att bli invald. Mer information om valförbundhär.