Valförbund

Valförbund?

Delegationsval genomförs med det proportionella valsystemet, så kandidater kan grunda valförbund. Ett valförbund är en sammanslutning som kandidater bildar och består av minst två och högst femton personer. Syftet med ett valförbund är att förena kandidater som i viss mån representerar samma värderingar och driver gemensamma mål, precis som partier på det nationella planet. Valförbundens inverkan syns i praktiken vid rösträkningen i valet, där valförbundets sammanlagda röstetal och placeringen inom valförbundet påverkar kandidatens placering.

upprättandet av valförbund sker genom att fylla i bifogade avtal on malförbund (länken)

Valringar

Valringar är i sin tur sammanslutningar av valförbund, och även valringens sammanlagda röstetal påverkar placeringen för samtliga förbund och kandidater i ringen. Det är inte obligatoriskt att höra till ett valförbund eller en valring, men i praktiken ökar det chansen att bli invald.

upprättandet av valring sker genom att fylla i bifogade Avtalet om valring (länken)

Gå med i ett valförbund

För att gå med i ett valförbund måste en kandidat ge sitt samtycke till det och information om vilket valförbund kandidaten går med i. På samma sätt måste den ansvariga för valförbundet ge samtycke till att gå med i valringen i avtal om valförbund och information om vilka valförbund som utgör valringen.

När hittar jag ett valförbund?

Valförbunden bildas på initiativ av kandidaterna själva. I tidigare KonSts delegationsval har det till exempel funnits akademispecifika valförbund, men förbundets kandidaters samlande faktor kan vara vad som helst och syftet med valförbund är att förena kandidater som representerar samma värld av värderingar och sträva efter gemensamma mål. Du bör vara aktiv för att grunda eller söka efter en valallians.

Om du vill underrätta om din avsikt att grunda ett valförbund som du söker intresserade kandidater för kan du meddela oss detta via e-post taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Ange i ditt meddelande åtminstone namnet på valförbundet och kontaktuppgifterna till dess ombud. En informell lista över valförbund som planeras att grundas samlas nedan; på så sätt kan kandidaterna själva kontakta valförbundens ombud och uttrycka sitt intresse för att delta i förbundet.