Vaaliliitot

Vaaliliitto?

Edustajistovaali on suhteellinen vaali, joten ehdokkaat voivat perustaa vaaliliittoja. Vaaliliitto on ehdokkaiden muodostama ryhmittymä, johon saa kuulua vähintään 2 ja enintään 15 henkeä. Vaaliliiton tarkoitus on yhdistää jossain määrin samaa arvomaailmaa edustavia ja yhteisiä tavoitteita ajavia ehdokkaita, aivan kuten puolueet kansallisella tasolla. Käytännössä vaaliliittojen vaikutus näkyy vaalien ääntenlaskennassa, jossa ehdokkaan sijoitukseen vaikuttavat vaaliliiton yhteenlaskettu äänimäärä ja sijoitus vaaliliiton sisällä.

Vaaliliiton perustaminen tapahtuu täyttämällä oheinen vaaliliittosopimus (linkki)

Vaalirenkaat

Vaalirenkaat ovat puolestaan vaaliliittojen yhteenliittymiä, ja myös vaalirenkaan yhteenlaskettu äänimäärä vaikuttaa kaikkien sen liittojen ja niiden ehdokkaiden sijoitukseen. Vaaliliittoon tai -renkaaseen kuuluminen ei ole pakollista, mutta käytännössä se parantaa huomattavasti läpipääsyn mahdollisuuksia.

Vaalirenkaan perustaminen tapahtuu täyttämällä oheinen vaalirengassopimus (linkki)

Liittyminen vaaliliittoon

Liittyäkseen vaaliliittoon ehdokkaan täytyy antaa ehdokasilmoituslomakkeessaan suostumus vaaliliittoon liittymisestä ja tieto siitä, mihin vaaliliittoon ehdokas liittyy. Samoin vaaliliiton asiahenkilön tulee vaaliliittosopimuksessa antaa suostumus vaalirenkaaseen liittymisestä ja tieto siitä, mitkä vaaliliitot muodostavat vaalirenkaan.

Mistä löydän vaaliliiton?

Vaaliliittojen perustaminen tapahtuu ehdokkaiden itsensä aloitteesta. Aiemmissa TaiYo:n edustajistovaaleissa on ollut esimerkiksi akatemiakohtaisia vaaliliittoja, mutta liiton ehdokkaita yhdistävä tekijä voi olla mikä tahansa ja vaaliliittojen tarkoitus on yhdistää jossain määrin samaa arvomaailmaa edustavia ja yhteisiä tavoitteita ajavia ehdokkaita. Vaaliliiton perustamisessa tai etsinnässä kannattaa olla itse aktiivinen.

Jos haluat ilmoittaa aikovasi perustaa vaaliliiton, johon etsit kiinnostuneita ehdokkaita, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Kerro viestissäsi ainakin vaaliliiton nimi ja sen asiahenkilön yhteystiedot. Epävirallista listaa perustettavaksi suunnitelluista vaaliliitoista kerätään tähän alle; näin ehdokkaat voivat olla itse yhteydessä vaaliliittojen asiahenkilöihin ja ilmaista kiinnostuksensa osallistua liittoon.