Ställningstagande: Konstuniversitetet måste satsa mer på studenternas välmående

Enligt olika enkäter och undersökningar mår studerande vid Konstuniversitetet inte bra. I den nationella jämförelsen av kandidatrespons har Konstuniversitetet i många år placerat sig sist med påståendet "Jag mår bra i mitt universitet". Ur ett studentperspektiv är välfärdsfrågorna vid vårt universitet en akut kris och de är relaterade till praktiker, attityder och strukturer på olika nivåer. Samtidigt, enligt undersökningar, är studenterna mycket nöjda med undervisningens kvalitet, och vårt universitet har enorm potential som en unik konstutbildningsinstitution och konstgemenskap.

Studentkårens styrelse och delegationen har tillsammans utarbetat ett ställningstagande med förslag på olika åtgärder för att främja studenternas välbefinnande. Hela uttalandet kan läsas finns här (länk).

Vid Konstuniversitetet arbetar man redan för studerandes välbefinnande. Studentkåren är nöjd med anställningen av en till studiepsykolog och över arbetet vid en institution som fokuserar på studenternas välbefinnande. Samtidigt finns det dock ett stort behov av ett mer målmedvetet, systematiskt och målinriktat arbete inom vårt universitet för att främja studenternas välbefinnande: studenternas välbefinnande måste sättas i centrum för all verksamhet, det måste beaktas i alla lösningar och det måste också få ytterligare resurser. 

– Vi behöver omfattande attityd- och strukturförändringar för att ta itu med grundorsakerna till välfärdskrisen och å andra sidan akuta åtgärder för att hantera krisen, säger studentkårens ordförande Viivi Tigerstedt. I praktiken ska till exempel närvarokraven och arbetsbelastningen i studierna granskas kritiskt, liksom vad som krävs av studenterna i fråga om till exempel tillgänglighet, flexibilitet och tidtabeller. Å andra sidan är processerna i situationer där en student stöter på osakligt beteende, trakasserier eller andra utmaningar relaterade till genomförandet av undervisningen inte tydliga för studenterna. Riktlinjerna behöver förtydligas och det behövs fler kontaktmetoder med låg tröskel.